Lars Gule IS kjempere er koselige folk.


Lars Gule: De fleste som har kjempet for Al Qaida og IS er ikke terrorister

Dynamitt professoren mener videre .

Jeg tror de fleste som har vært involvert i både Jabhat al-Nusra (en ytterliggående islamistgruppe med tilknytning til Al Qaida) og i IS, har deltatt i krigshandlinger. Men dette har vært «ordinære» kamphandlinger – mot regimet til Assad, mot rivaliserende militsgrupper og mot kurdiske styrker, sier Gule til Minerva.

https://resett.no/2019/06/07/lars-gule-de-fleste-som-har-kjempet-for-al-qaida-og-is-er-ikke-terrorister/
Imprex
10.06.2019 kl 10:23 455

Hvorfor er det slik at noen tror at visse mennesker i høye stillinger jobber for muslimene slik at de kan få norgesherredømme eller verdensherredømme?

Hvilken belønning tenker dere disse folkene mottar for å jobbe for muslimene?

Det grunnleggende en mann står for er jeg overbevist om er vanskelig å endre. I beste fall kan vedkommende endres til selv å ikke utføre sin overbevisning.

Når en da står frem i mediene som spesialist og snakker varmt om disse er jeg overbevist at det er ingen fremgang i denne saken . Og det provoserer meg at ingen står frem som spesialister for alle ofrene i regionen.

Og hvor er våre Professorer ( biskoper kalles de) inne kirken blitt av ,når en ser på hvor store stammer av kristne er utslettet ?

For noe flisespikkeri!

Det du egentlig debatterer her og synes er så problematisk, er om språket vårt strekker til for å snakke om:
A) En forhenværende terrorist, B) En terrorist in action, C) En fremtidig terrorist under radikalisering.
(Mulige terrorister helt uten affiliasjon får vi overlate til synske å spå om, de er ikke noe samfunnet kan forholde seg til.)

Det er ingen tvil om at ABB er terrorist, handling forberedt, utført, og er under straff. Så til flisespikkeriet ditt, for vi vil nok alltid kalle ham en terrorist og knytte ham til de 177 drapene og alle skadene han forårsaket; et menneske kan ikke rømme fra sin historie selv om straffen er sonet.

Så er det vel Lars Gule, den mislykte terroristen, du vil forsvare. Selvsagt er han ikke terrorist i dag, og vi har ingen skader å knytte ham til siden han feilet i gjennomføringen av sine planer. Dermed kunne han heller aldri dømmes for terrorisme, men for planlegging og besittelse, og han sonet vel en kortere straff i Beirut. Den gangen ble dette sett på som en bagatell som ikke ble tatt riktig på alvor her hjemme; i dag vet også vi at slikt er blodig alvor og må tas på alvor av samfunnet (husk at myndighetenes fremste oppgave er befolkningens sikkerhet).

Et menneske kan aldri løpe fra sin historie, en drapsmann dreper ikke hele tiden om han ikke livnærer seg som hitman, en kriminell begår ikke kriminalitet hele tiden om han ikke er yrkeskriminell. Men vi kommer i språklige vanskeligheter om vi ikke skal kunne snakke med noen shortcuts der alle forstår hva vi mener, men som viser til noe som ligger bak oss i vår historie. I USA har tidligere presidenter for resten av livet presidenttittelen knyttet til sitt navn, nettopp fordi alle vet at President Carter ikke er president i dag. Her hjemme var vel "bygdedyret" det som kulturelt forklarte fenomenet; en gang dårlig rykte, alltid dårlig rykte; urettferdig og litt primitivt. Men Kongen vår tar det helt ut som kulturrelativist (aka kulturmarxist) når han sier at somaliere i Norge er nordmenn - han blir hyllet for å ha sagt det blant mediaeliten og politikereliten, selv om hver eneste somalier i Norge vet at de alltid vil være somalier (ordet "vil" her brukt både om faktisk forhold og om ønske om å være sin egen identitet) og mange nordmenn føler seg støtt over å bli utvisket som folkegruppe når vi ikke lenger kan skjelnes språklig fra andre folkegrupper.

Så ditt neste innlegg til meg:

Om jeg har dekning for mine påstander? Ja, slik jeg beskrev det. IYI (Intellectual Yet Idiot) er en språklig konstruksjon som har konsensus blant mange som har våknet opp i forhold til den tvangstrøyen "politisk korrekthet" (PK viser til elitemakten, MSM og akademias vedtatte meningsnormer) pålegger oss i form av hva vi kan tenke, ytre og stemme på, dersom vi skal være en akseptert del av samfunnet. Utstøtelse kan være konsekvensen for de som ytrer egne tanker (Max Hermansen og andre lærere er særlig utsatt, fordi samfunnsmakten ikke lenger tillater andre normer enn de som er satt under det vi kan kalle kulturrelativisme, som er lagt til rette for å gjennomføre GLOBALISME og utradere selvstendige nasjonalstater og deres suverenitet, og dermed også befolkningenes identitet, kultur, og frie tanke (inkludert ytringsfrihet).

I et slikt samfunn ser vi at Marrakesh avtalen 2018 Global Compact, som viderefører den såkalte Middelhavspakten og Det muslimske Brorskaps Eurabia pakt, opphever de europeiske folks rettigheter til eget territorium. Videre oppheves råderetten over egne naturressurser gjennom ACER (også 2018), der ren norsk vannkraft, som var eid av folket, nå deles med EU uten NVE's stemmerett. Det norske folk (skattebetalerne) sitter tilbake og betaler for fremmedinnvandring fra MENA og utjevning av strømpriser med EU - under styre av IYI stortingseliter!

EDIT: Globalismens tredje bærebjelke er IPCC avtalen og løgnen klimahysteriet som vestlige skattebetalere også skal betale.
https://youtu.be/ljUg2D-vBak Når vestlige mennesker har fått generasjoners strev og arbeid utjevnet med resten av verden, kan alle styres under ett av en ond elite - og One World Government realiseres!
Redigert 10.06.2019 kl 13:16 Du må logge inn for å svare
Imprex
10.06.2019 kl 12:23 426

Det grunnleggende for denne personen var forøvrig ikke-volds-handlinger. Bare sånn for ordens skyld. Men han valgte å gå inn for det allikevel. Og man kan spørre, bygger man bare videre på sitt grunnleggende "jeg" underveis i livet? Slik at at dette grunnleggende stadig utvides, og noe en aldri kan gå tilbake på? Her tror jeg filosofene får ta over;) (Gule er for øvrig utdannet filosof, til å begynne med...)

De fleste kristne under forfølgelse rundt om i verden flykter. Å si de utryddes er vel å ta i? Høres ut som det massakreres over en lav sko. Sier ikke at massakre ikke har forekommet. For det har det, blant annet i Nigeria, noen tusen drept i løpet av et år. Det er klart et problem at man ikke kan utfolde religionen sin på fredelig vis. Det sier mye om de landene de holder til i.

I sekulære Norge er det vel ikke mange som føler slektskap og sympati med noen kristne langt borte. Kanskje vi burde ta i mot flere kristne palestinerne, irakere, nigerianere, syrere osv? I det store bildet er det kanskje problemene i midtøsten og deler av Asia og Afrika som må løses først. Og brorparten her er muslimer. Fokus vil nok være på disse landene først og fremst. Og da kommer faktisk et par hundre millioner kristne litt i skyggen. Urettferdig? Ja, det kan man godt si. Jeg har ikke noe godt svar på det.

Mer overtro er i hvertfall ikke løsningen. Det er jeg overbevist om.
Imprex
10.06.2019 kl 12:39 421

Enig det er flisepikkeri. Det var meningen også. Ønsket mer presisjon fra deg. Men det evnet du ikke.

USAs presidenter har gjennomført sin presidentperiode og utført sine gjerninger. De har fullt ut gjennomført og avsluttet et verv. Tullete sammenligning.

For meg høres det meste du holder på med som konspirasjonsteorier. Det streifer deg ikke at samrøret du og dine medsammensvorne steller i stand er en total misforståelse av globalt sammarbeid?

Kan noen svare meg på hvorfor i all verden noen har tenkt å gi muslimene verdensherredømme? Og hva belønningen er?
Imprex
10.06.2019 kl 12:56 416

IYI som du da åpenbart ikke er. Regner du deg selv som intellektuell? Hvor har du dannelsens din fra?

Hvem har skapt de intellektuelle idiotene som styrer landet og alle de største utdannelsesinstitusjonene?

Hvem er mesterhjernen?

Hva er målet?
HanVann
10.06.2019 kl 13:03 413

Kan ikke du sende Hf et spørreskjema å krysse av?
Nå har vi endelig fått Hf på Q-fri slepp og i briljant form med åpenbringer på løpende bånd, da skal ikke du knote det til med vriåtter. Ok?

Som dobbeltakademiker er jeg vel strengt tatt intellektuell - uten at jeg bruker noen slik merkelapp på meg selv...

Og nå trekker du debatten inn på så store spørsmål at det ikke lenger hører hjemme i en tråd om terroristen Lars Gule...
(Det er temaer som hele tiden har mitt fokus som krever analyse, innsikt og våkenhet for å behandle.) #TheGreatAwakening
.777.
10.06.2019 kl 13:26 401

https://medium.com/incerto/the-intellectual-yet-idiot-13211e2d0577

«Hvem har skapt de intellektuelle idiotene som styrer landet og alle de største utdannelsesinstitusjonene?»

Andre idioter.

«Hvem er mesterhjernen?»

Det finnes ingen mesterhjerne. Det finnes kun masse egoistiske enkeltindivider som kjemper for seg og sitt.

«Hva er målet?»

Det finnes ikke noe overordnet mål, eller overordnet logisk mening for den saks skyld. Det finnes kun mål på det individuelle plan, mål som penger, makt, karriere, eller gruppetilhørighet. Derfor blir også bruken av nytale og dobbeltenkning stadig mer utbredt.
Imprex
10.06.2019 kl 14:06 389

Enig, vi er langt fra trådstart. Dere får konkludere med det dere begynte tråden med. Lars Gule løper terroristenes ærend. Lars Gule mener terrorister er ålreite folk. Lars Gule er terrorist. Dere ønsket ikke diskusjon. Bare ekkoet av egne meninger.

Som dobbeltakademiker har du gått i fotsporene til IYI folkene du selv misliker. Fått utdannelse av IYI-forelesere. Resten av livet ditt vil også bli styrt av IYI folk. Men det vet du allerede.
De såkalte IYI folkene du missliker har siden tidenes morgen eksistert og ledet og forvaltet andre folks fremtid og felles ressurser. Slik vil det være i ualminnelige tider. Det er derfor man lykkes godt med demokratiet der ytringsfrihet og frie valg gjør at alle kan delta og stemme frem sin favoritt IYI. Da kan man selv som enkeltmenneske påvirke hvilke IYI folk som skal sitte med makta. Det er bare å komme seg til nærmeste valglokale og stemme når du kan.
Imprex
10.06.2019 kl 14:15 384

Hahaha....så i grunn er det en kollektiv degenerering pga egoisme? Vi er nok fortapt alle sammen;)

Da begynner jeg å se hva dere er ute etter. En rød tråd i alt som foregår. Et system, ergo nå er det kaos. Alle jobber mot sine egne mål og resultatene er tilfeldige.

Dere har rett og slett konkludert med at alle som søker makt, status og rikdom er idioter. Ganske interessant for å si det mildt.

Jeg logger av denne tråden. Både pga avsporingen jeg selv har bidratt til og fordi jeg tenker nok er nok. Takk for denne gang!
Redigert 10.06.2019 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
.777.
10.06.2019 kl 14:17 381

I gamle dager bandt de norske IYI’ene folk til stokker og kastet dem til vanns. Hvis de sank til bunnen var de uskyldige, hvis de fløt var de hekser og ble brent på bålet.

De var altså ikke noe bedre før i tiden. De blir vel neppe bedre i fremtiden heller.

Nei Imprex det er ikke sort eller hvit, det er ikke deg mot oss . Her er mange nyanser i hva som skrives på denne tråden.
Du har ett godt hodet ,det har du bevist med mange gode bidrag på mange tråder på HO.
Når det gjelder IS og deres talsmenn i Norge og Europa er vi dypt uenig og det er en ærlig sak. Takk for gode bidrag på tråden og hver får ta til seg mangfoldet som her er presentert.
Havfruen klarsynt og skarp som vanlig ,men skal ikke skryte ,du takler det ikke ?
.777.
10.06.2019 kl 14:29 374

Hva tror du styrer utviklingen om ikke summen av alle enkeltindividene som jobber mot sine mål og tilpasser seg underveis?

Hvorfor skriver du «dere», tror du alle her er enige om alt? Det jeg skriver er kun min mening.

Konklusjonen du kommer med er også altfor enkel.
Redigert 10.06.2019 kl 14:30 Du må logge inn for å svare
imatza
10.06.2019 kl 15:40 357

Merk deg dette Gule, vi som tjener penger inn til landet og på den måten kan betale din lønn, vi kan åpne munnen, ikke slike som deg, du skaper ingenting. Dere i offentlig sektor ville sultet hvis ikke noen skapte verdier i Norge, og det gjør ikke offentlig ansatte, dere forvalter våre penger, og stjeler dugelig av lasset, og i tillegg har dere den frekkheten å snakke ned dem som skaper verdiene, gratulerer Gule, Stalin ville likt deg kamerat.