Det er flertall for det i stortinget altså, sa statsråd Mæland.


Men de det angår er det stor motstand imot det.

Fylkessammenslåingen i nord vil føre til store kutt fra nyttår av, advarer Jens Ingvald Olsen (Rødt). Overføring av oppgaver fra Statens Vegvesen og Kystverket til fylkene kan koste flesk.

https://www.abcnyheter.no/penger/makrookonomi/2019/06/08/195583885/millionsmell-for-befolkningen-nar-troms-og-finnmark-slas-sammen

VANVITTIG: – Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) legger opp til et vanvittig løp og vil ikke fullfinansiere kostnadene til tvangssammenslåtte Troms og Finnmark, hevder Jens Ingvald Olsen.
Redigert 08.06.2019 kl 21:31 Du må logge inn for å svare


Hadde dette pågått i Kina eller Russland, da ville det vært diktatur, men siden dette nå gjøres i Norge, så er det demokrati.

Flertall i stortinget og politbyrået, da er det «demokratisk».

Globalismen under FNs Agenda21 er vedtatt av EU og rulles ut i alle tilknyttede land. Globalismen er totalitær, uten å bry seg med demokratiske flertall som den ser på med forakt og kaller "populisme". Menneskeheten under globalismen skal deles inn i slavekategorier: ARBEIDSSLAVER som finansier alle OneWorldGovernment og regionale utgifter med sine skatter, FORBRUKSSLAVER som finansierer ManufacturingOwners med sine kjøp, TRYGDESLAVER som finansierer BigPharma ved sin medisinbruk, og MIGRASJONSSLAVER som finansierer Helseforetak via organfangst.

Hva dreide dette seg om igjen? Åja, sammenslåing av fylker. Herregud, globalismen har ikke plass til fylker! Elitepolitikerne har inntil videre i oppgave å holde folk i uvitenhet og ro inntil en dag... vips, det er for sent - æda, bæda!

#TheGreatAwakening

De i nord blir behandlet på samme måte som Kina beskylder å gjøre med Tibet.

Før 1950 var Tibet et teokrati –et fint ord for et religiøst diktatur. Landet var nærmest et middelaldersk føydalsamfunn (for ikke å si slavesamfunn) hvor de aller fleste levde i dyp fattigdom. Bøndene ble grovt utnyttet for å forsørge de utallige klostrene med ditto antall ikke-arbeidende munker – hvor begreper som demokrati og menneskerettigheter var totalt fremmed. Tvert imot styrte de "åndelige lederne" med en utstrakt bruk av maktmisbruk, tortur og dødsstraff.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Tibet-var-ikke-noe-Shangri-La-7544028.html

Det er interessant at Dalai Lama aldri blir omtalt som tibetanernes demokratisk valgte leder. Dette skyldes selvsagt det faktum at han aldri har vært det.

Dalai Lama er valgt av noen munker slik våre norske "folkevalgte" velges av noe utmeldte statskirke «pakkesler» i humanetisk forbund. I dette forbundet er det like mange av i Norge, som det er munker i Tibet.

Dalai Lamaer. PakkEsler og annet pakk generelt, storting og nobelkomité spesielt, eller hva det er.

Et muldyr er en hybrid etter en eselhingst og en hestehoppe. En hybrid etter en eselhoppe og hestehingst kalles et mulesel. Muldyr brukes som trekk-, laste- og ridedyr verden over. De er sterkere og hurtigere enn esler, og er samtidig tål modigere og kraftigere enn hester. De kan vanligvis bære ca. 20 % av sin egen kroppsvekt uten problemer. De finnes i alle størrelser, fra 50 og opp til 500 kg. Esler har 62 kromosomer og hester har 64. Muldyr har 63 kromosomer og er normalt ikke forplantningsdyktige.

Her kan kostnaden ved selve aborten spares inn. For i en av forelesning kåserte Hylland Eriksen over hvem som var fetter og kusiner med hvilke og hvem som endte «hva» mellom Hester, esler Lamaer pakkesler og sau-skolter på 2 og 4 bein, det være seg muldyr og ikke, mad in noway.
Redigert 09.06.2019 kl 06:55 Du må logge inn for å svare

Dette har kun med følelser å gjøre. Fylkeskommunen har liten praktisk betydning i dag og kan like gjerne fjernes helt for min del.
09.06.2019 kl 09:47 298

De kommer til å få vite hva folk mener på neste valg, da har folk fått erfaring med det som har skjedd.


Og det norske folk skulle som de eneste i Europa, skrote alle sine radioapparater, for det var et folkekrav at denne DAB radioen ble introdusert? Jeg bare spyr.


Noe ubegripelig hva hva norske folkevalgte pakk-esler, kan se Dalai Lamaer? Eller.....

En Nobeltom stol i kongeriket Norge er tildelt «ovasjoner og «stående» applaus via CNN og BBC ble det synliggjort for all verden det faktum: At om en stol er "besatt" på den himmelske freds plass avd mad in noway, så trenger den ikke å være noe mindre "tom" av den grunn.
http://www.dagbladet.no/2010/12/10/nyheter/nobels_fredspris/innenriks/liu_xiaobo/kina/14652127/?
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/nobels-fredspris/jagland-maa-avlyse-kina-tur/a/10024175/

Liu Xiaobo var ingen harmløs person. (Han skrøt av USAs Korea og Vietnam kriger) Derfor altså.
Redigert 09.06.2019 kl 12:30 Du må logge inn for å svare

Demokratiet til Jupiter Macron i Frankrike durer videre. Om reglene skulle være de samme gjelden for Libya som Frankrike, da skulle Frankrike vært flatbombet for lenge siden. Den 30. lørdagen på rad har de gule vestene i Frankrike blitt møtt med president Macrons brutale polititropper. Denne gangen var det spesielt i Montpellier at kampen var spesielt hard. Her fra Place de la Comedie: https://steigan.no/2019/06/gule-vester-uke-30-kampviljen-lever/
MERLOT
10.06.2019 kl 08:44 232

https://www.newscientist.com/article/mg19926701-000-blasts-from-the-past-the-soviet-ape-man-scandal/

Det påstås det ikke gikk så bra, men mulig de fikk det til likevel..

Strilene er mulig etterkommere fra pikterne som vikingene tok med seg fra orknøyene som arbeidskraft, det ser man på skalleformen, vaggende kroppsholdning og høyde......men det er nok en annen historie.
Redigert 10.06.2019 kl 08:51 Du må logge inn for å svare

Kommer selvsagt ikke til å skje, da politikerne bare elsker unødvendige og fordyrende mellomledd som gjør minst mulig nytte.

Det er bra det ikke er du som bestemmer da jabba, folk som ikke bryr seg om demokratiske avgjørelser er farlige.

Hva har fylkeskommunen deres gjort for dere som gjør det verdt å beholde den?

Har vi den absolutte perfekte struktur på kommuner/fylker i dag eller vil dere øke antallet? Hva med 50 fylker og 2500 kommuner? Ville det blitt bra?

I Bergen kan vi feks forlange å få tilbake kommunene Åsane, Fana, Laksevåg og Arna samtidig som Bergen igjen blir et eget fylke. Det hadde blitt kanon.
Redigert 10.06.2019 kl 10:19 Du må logge inn for å svare

Disse reformene de holder på med hva er det for noe, intet er til det bedre.

Fra forvaltning til forretning
I 2002 ble sykehusene og den øvrige spesialisthelsetjenesten overført fra fylkeskommunalt eierskap til staten. I tillegg til skifte av forvaltningsnivå, ble sykehusene og resten av spesialisthelsetjenesten omorganisert fra forvaltnings- til foretaksorganisering .
https://fagbladet.no/faglig-fokus/utvalg-freder-omdiskutert-sykehusmodell-6.91.444382.5f448caa71

Foretakssystemet som ble etablert i 2002 kan klassifiseres som en modell hvor strukturspørsmål av vidtgående regionalpolitisk betydning blir tatt ut av den direkte folkevalgte styringen. Gjennom vide fullmakter gis embetsverket sammen med et forretningsstyre i oppdrag å beslutte og gjennomføre endringer i strukturen på sykehusenes akuttberedskap, funksjons- og oppgavefordelingen osv. Hvilke konsekvenser dette får for lokaldemokratiet og den framtidige regionalpolitiske utviklingen, ble ikke drøftet i forarbeidene til reformen.
Redigert 10.06.2019 kl 11:07 Du må logge inn for å svare

En syk stat. I helse Norge er det flere "økonomer" enn det er pasienter.
Noe skjedde på 80-tallet (jappetiden), da det ble agitert for nettopp den helsemodellen vi har innført i dag. Når selv helseministerne (daværende) Tore Tønne (RIP) og Bjarne Håkon Hansen var en av dem som var med på å legge om helsevesenet f.eks. til en bedriftsøkonomisk modell hvor en sammenliknet pasientens vandring i systemet, med hvordan Toyota lager biler, ja da er vi på ville veier, det er forskjeller på revmatisme og Rema 1000.
Nettselskapene har ikke gjort strømmen billigere. Tvert imot

Gordon Gekko I Oliver Stone film Wall Street. Han peker på podiet (den norske staten)hvor ledelsen (ca 20 talls personer, som eier 2-3 % av aksjene) av det elendig dårlige drevet foretaket flyselskapet (Blue Star) om jeg husker rett. Et selskap som taper penger og sier. Disse reptilene stjeler over 90-95 % av firmaets overskudd/inntekter. År etter år har overskuddet blitt mindre og mindre, men hva det stadig blir flere av, det er nye kostbare ledelsesnivåer og enda flere direktører med mer i lønn/pensjon til dem selv. Og hvem må betale for dette andre enn eierne/ aksjonærene? Som er folket her i Norge, som befolkning er i kolonienes Afrika.

Monica Mæland er født i Bergen og oppvokst i Arendal. Hun er utdannet Cand. Jur fra universitetet i Bergen1994 og har drevet sin egen advokatpraksis? Eksordfører i Bergen Trude Drevland skriver i sin bok at Monica Mæland var arbeidsledig, men Trude D. besørget at hun fikk jobb i mannens advokatfirma
http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2016/11/Maeland-paavirket-granskingsmandat-i-DNB-saken
Trude Drevland representerte den gang for partiet Høyre i Fylkestinget og gjennom dette partiet, ble hun kjent med en ung og dyktig jurist som var Monica Mæland. Trude Drevland overhørte tilfeldig at den unge jurist Monica Mæland den gang var arbeidsledig? Trude hvisket da sin mann advokat Odd Drevland det i øre. Og slik gikk det til at Monica Mæland fikk jobb som fullmektig hos Odd Drevland. Advokat Odd D. soner nå 2. 5 år straff for å ha tatt noe som ikke var hans eget. Læregutt/jente nå Statsråd Monika Mæland har bebudet å selge noe, som tilhører oss alle?
http://www.ba.no/nyheter/politikk/cruisessaken/ekteparet-drevlands-brutale-fall/f/5-8-452980
Advokat Odd Drevland mannen til Trude, tok noe som ikke var hans eget og tok oppgjøret for det selv. Det fikk han dyrt betale for. Mæland gjør som sin læremester. http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2262486
https://www.ba.no/nyheter/bergen/rettssaker/vil-sla-drevland-personlig-konkurs/s/5-8-694090
I det sivile liv blir man straffer, men går man inn i politikken og gjør det samme, hva skjer da?
http://e24.no/makro-og-politikk/maeland-vil-ikke-invitere-folket-til-aksjekjoep/23235936


REGJERINGENS BOMPENGEREGNING ER PÅ 235 MILLIARDER:
De har vedtatt 93.000 kroner i bompenger for hver bilist

Siden Solberg-regjeringen kom til makten i 2013 har Stortinget vedtatt bompengeprosjekter for 235 milliarder kroner. Det tilsvarer over 93 000 kroner for hver eneste bilist i Norge. https://www.motor.no/artikler/har-vedtatt-bompenger-for-235-milliarder/

Ja dersom folkene som bor der ønsket dette, så ville det sannsynligvis vært «kanon».

Demokrati er «kanon» slik jeg ser det, men slik det har blitt i Norge er det klart at flere og flere ikke ser verdien av et demokrati.