-11 innbyggerforslag til bystyret, alle ble avvist. Startet.....


De demokratiske verktøyene virket ikke. Den eneste veien å gå for å fjerne bomringen var å starte vårt eget parti»


«Jeg har «Jeg har fremmet 11 innbyggerforslag til bystyret, alle ble avvist. De demokratiske verktøyene virket ikke. Den eneste veien å gå for å fjerne bomringen var å starte vårt eget parti»
. De demokratiske verktøyene virket ikke. Den eneste veien å gå for å fjerne bomringen var å starte vårt eget parti»

https://vartoslo.no/bompengepartiet-bykser-frem-pa-valgmalinger-i-oslo/?fbclid=IwAR0hLbiIGU49dGXWcrmqVOU6ExotRrlfkq8yMH2t_fzlUwyetCP_kmaQS9s