Fremmede makter har flyttet inn på Stortinget


En hån mot vestlige verdier og alt Stortinget står for

Av: Karine Haaland 8. juni 2019, 13:25

Onsdag denne uken stilte SVs Marian Abdi Hussein på Stortingets talerstol iført symbolplagget hijab.

Ikke alle vet hva hijaben ble lansert for å symbolisere. De forstår ikke at å stille på Stortingets talerstol i dette plagget er en hån mot alt Stortinget representerer.

Hijaben ble lansert av ytterliggående islamistiske etno-nasjonalister på 1920-tallet i Egypt.

Plaggets funksjon var og er, den gang som i dag, å vise avstand og forakt overfor vestlige verdier, gjennom å markere tilhørighet til islam.

Vestlige verdier som hijaben markerer avstand til er likeverd, folkestyre, religionsfrihet og ytringsfrihet. Ting som er nedfelt i den norske Grunnloven.

Bak kvinnen i hijab henger Oscar Wergelands «Eidsvold 1814». Det store maleriet viser Riksforsamlingen på Eidsvoll, samlet for å underskrive nettopp denne Grunnloven.

Menneskene som er avbildet, var samlet for å etablere et fritt land med folkestyre, ytringsfrihet, religionsfrihet og en maktfordeling mellom en dømmende makt, en folkevalgt lovgivende makt og en utøvende makt utgått fra denne.

Ikke sharia og prestestyre, hvor religionen er den lovgivende, dømmende og utøvende makt – innsatt av Gud og ikke folket.

Hijaben ble lansert for å vise tilhørighet til sistnevnte styresett, det islamske, i protest mot, forakt for og som en hån mot vestlige verdier.

Hijaben er et sterkt symbol på islams oppfatning av sin egen moralske overhøyhet.

Den ytrer: «Våre kvinner er tildekket. Vi har kontroll på våre kvinner. Det har ikke dere. Våre kvinner er ærbare. Det er ikke deres – vestlige, likestilte, frie, stemmeberettigede – kvinner. Vår sharia-styrte ideologi trumfer deres folkestyrte idealer.»

Hijaben er en hån mot vestlige verdier, alt Stortinget og folkestyret står for og mot menneskene i verket den poserer foran.


https://www.document.no/2019/06/08/en-han-mot-vestlige-verdier-og-alt-stortinget-star-for/


Pussig at kvinne aktivistene i SV faller for burka damenes løgn når de forfekter sin «frihet» ved bruk av plagget.

Men som mann er det bare fordeler med at kvinner lar seg frivillig kue på det viset.
Ærlig talt, for noen kjedlige førkjer ??

Det var da endelig bra hun ikke stilte i Burka. Vi bør alle være glade over at Marta Louise nye samboer bare var sort, han skulle vært grønn.

Det bør, om mulig, ringe noen bjeller i pappskallene, SV og Rødt er motstandere av demokrati og en reell fare for dette land !!
Vil det vises ved kommende valg? Neppe!
Siste mann ut slukker lyset ......
atnorhe
09.06.2019 kl 12:29 408

"Fremmede makter har flyttet inn på stortinget". Er kommet for å bli,og flytter ikke ut igjen.
Idioti forkledd som "inkludering".
Vi tar inn kulturer som står oss aller lengst vekk, og bruker enorme resurser på å "lære dem Norske verdier", som de selvsagt sier takk til, når belønningen er makt.
At de er alt for smart til å la seg hjernevaske, er vi for dum til å skjønne. Et kjent unntak er Hadia Tajik, Hun har lært den trassige AUF væremåten som består i å ha bastante svar på alle de tingene de ikke skjønner, og omtale "høresiden" som årsaken til alt ondt i verden.

Dette går seg aldri til, som er det naturlige resultatet. Med hijab i den Norske nasjonalforsamlingen, er kapitulasjonen offisielt gjennomført, så snart bønne-rommet er klargjort.
Allahu akbar.


bjeller i pappskallene SV og Rødt. AP H KRF og FRP de er hørsel hemmet de altså?
09.06.2019 kl 13:02 390

Hvor er Stortingspresidenten, hun/han som skal påse at alle Stortingets lover skal overholdes?

Å opptre i hijab betyr at hun ikke respekterer Norges Grunnlov, som sier bl.a. at som sier at Norge bekjenner seg til den kristne tro. Å opptre i hijab.er en hån mot Norges Grunnlov.
Tar forbehold om at Stortinget ikke har forandret Grunnloven, de er troende til hva som helst.

APE-folket er for stupide til å skjønne hva som traff dem, Kristelig Fisseparti og V forsvinner - Thank God - og FrP er i mindretall - dessverre !

FrP er i mindretall - dessverre !

Noe mer tragisk av et parti enn FRP finnes ikke. Makan for noe møl

Bompengar: Bløffepartiet slår til igjen. de har ikke fått bygget en meter med vei, men derimot flatbombet hele det eksisterende veinettet
https://www.derimot.no/bompengar-bloffepartiet-slar-til-igjen/

FrP for deg som liker å bli lurt. Fremskrittspartiet lever på den politiske korttidshukommelsen, rådsnar opportunisme og velgeres vilje til selvbedrag. Når man har sett partiet fra innsiden er det forunderlig å observere presumptivt intelligente mennesker stadig tro at endringer til fordel for Norge skal finne sted med et parti som ideologisk anser salget av Norge som en prinsippsak. Håp og frustrasjon projiseres på minste motstands vei, men få vet egentlig hvor FrP vil ideologisk enda det er en dårlig skjult hemmelighet. Når partiet nå vil gjøre et godt valg er det fordi et sentrumsparti som slår entydig fast nasjonal suverenitet, sosial trygghet og langsiktig forvaltning av nasjonale fellesverdier med folkefellesskapet som naturlig subjekt, ikke finnes.

http://www.kulturverk.com/2017/09/10/frp-for-deg-som-liker-a-bli-lurt/

De foretak som skal bygge veiene våre, er jo solgt, eller skal selges til utlandet. Mæland vil få inn mest mulig Mikke Mus penger på salget av de statseide selskapene: - Vi vil maksimere verdien, slår hun fast. http://e24.no/makro-og-politikk/maeland-vil-ikke-invitere-folket-til-aksjekjoep/23235936
Okulus
09.06.2019 kl 23:47 325

Stortingspresidenten har her ikke bare begått en liten unnlatelsessynd, men direkte vist uforstand i tjenesten. Hun må snarest beklage, eventuelt vise til at hun ble overrumplet til målløshet av denne uniformerte representantens frekkhet. En frekkhet som spytter på vår tilkjempede konstitusjon, og som kan gå inn i historien som en repetisjon av 9.april 1940.

«At partiet som ivrer mest for billigsalg av nasjonale verdier, både økonomisk, økologisk, kulturelt og territorielt knyttets til bevaringen av det «norske» og trykkes til brystet av selvoppnevnte norske patrioter – viser fundamentale kognitive mangler hos velgerskaren som parlamentarismens lettvektere surfer godt på»
http://www.kulturverk.com/2017/09/10/frp-for-deg-som-liker-a-bli-lurt/

hehe, et lite tøystykke får ekstremistene til å gå bananas.
God bedring gutter :-)
atnorhe
11.06.2019 kl 10:03 262

Gjett om SV er kjempekry for å ha fått en Muslimsk jente inn i landets nasjonalforsamling. Det er høystatus blant deres medlemmer.Dette lekepartiet har drevet med aktivisme konstant siden de ble stiftet. Selv når de satt i regjering, men med et svært oljefond, og et AP som gjør hva som helst for makt, kan vi leke oss lenge enda.