Går NRKs TV-aksjoner til Deep State?


NRKs TV-aksjon. Det store, svarte milliardhullet.

Årlig samler TV-aksjonen i regi av NRK inn over 200 millioner kroner. Formålene varier. Men det som gjentar seg, er at vi i ettertid får høre påfallende lite om hva pengene faktisk ble brukt til.

Helt siden 1974 har denne årlige aksjonen vært arrangert, drevet frem av et massivt trykk på TV i beste sendetid. Følelsestunge, ofte tåredryppende TV-innslag forteller om hvor utrolig viktig årets formål er. Vi får høre hvor avgjørende det er at vi alle «graver dypt» i lommene for å gi. Det spilles rått og uhemmet på gode menneskers samvittighet og empati, og i tillegg benyttes gjerne et kobbel av kjendiser for å gjøre denne offentlige tiggingen enda mer uimotståelig.

Norge hjelper verden

Av de 45 aksjonene som til nå har vært gjennomført, har 31 i hovedsak handlet om å «hjelpe der ute». Noen av de andre aksjonene har omfattet formål både i Norge og internasjonalt, og et fåtall har handlet om saker i Norge. Innsamlingsrekorden er fortsatt fra 2014, da formålet var Kirkens Nødhjelps aksjon «vann forandrer verden», med innsamlet beløp 267,2 millioner kroner (2017-verdi).

Man kan altså si at hovedtyngden av de innsamlede midlene siden 1974 har fungert som et slags supplement til Norges øvrige u-hjelp/bistand, som fra før utgjør nær 38 milliarder kroner (i 2019).

I alt er det samlet inn ca. 9,3 milliarder kroner siden 1974 (tall i 2017-kroner), hvorav brorparten og vel så det har havnet i utlandet, fortrinnsvis i den tredje verden.

...

Skjedde det noe? Ble noen reddet?

Det som kjennetegner dansen rundt disse aksjonene, er følgende: Først mye (ukritisk) publisitet rundt vinneren og formålet, deretter gjennomføres aksjonen. Pengene telles opp, man feirer det gode resultatet og hyller nordmenns giverglede. Så blir det stille. Veldig stille.

Fokus dreies sømløst over til neste aksjon. Det hele gjentas.

Vi hører rett og slett svært, svært lite om hvordan det gikk med prosjektet videre. Hva ble pengene brukt til, krone for krone? Hvilke resultater ble oppnådd? Hvilke suksesshistorier kan fortelles?

Man skal lete lenge for å finne svar, konkrete resultater. Kanskje fordi de i hovedsak ikke finnes?

Det har tidligere vært medieoppslag om at pengene i stor grad har blitt stående ubrukt «på bok» hos aksjonsarrangøren, som en varig hån mot giverne.

En annen side ved dette er at tiltakene gjerne skal iverksettes i noen av verdens mest korrupte land. Der vet vi at blåøyde velgjørere med fulle sjekkhefter ofte blir et lett bytte for kyniske myndigheter og andre sjarlataner.

...

https://www.document.no/2019/06/10/nrks-tv-aksjon-det-store-svarte-milliardhullet/TV-aksjonens viktigste formål er kanskje seg selv?


Å gi penger til Kreftforeningen er også bortkastede penger. Før kunne man av og til høre at en eller annen forsker hadde hatt et gjennombrudd. Så ble det stille. Nå hører man heller ikke om dette. Det eneste sikre er at cellegift og strålebehandling ruller og går som før. En kødder ikke med Big Pharma og deres milliardindustri.

Big Pharma Will Now Hold Patent for CBD/THC Cancer Treatment

It’s hard to believe that Big Pharma is the one making the most progress in proving that cannabis works! Well, maybe not so much ‘hard to believe’ as disheartening and depressing as heck.

British company, GW Pharmaceuticals, has been a big name in cannabis pharmaceuticals since 1998. They’ve broken through the iron gates surrounding cannabis medicine, so much so that they even got CBD-extract medications (made by Big Pharma) to be removed from Schedule I.

GW Pharma has developed cannabis-based drugs for multiple sclerosis and epilepsy, and now….cancer. That’s right. Big Pharma now holds the patent for cancer treatment using cannabis. Let. That. Sink. In. For. A. Moment.

https://www.rxleaf.com/big-pharma-cancer-patent