Erna varsler høyere kommunale avgifter

Change14
10.06.2019 kl 19:13 1074

Sier vi må betale mer for drikkevannet i framtiden.
HanVann
10.06.2019 kl 19:18 1059

Vi har knapt råd til rent vann i Norge. Eller vei uten nytt bom sugerør på hvÆr passering.
IS tappet åpner alle skatte lomme bøker. + bom stasjon passering avgift

Reagerte på denne jeg også. Nærmest som bestilt anledning
til å forberede oss på nytt knefall for EU.
Både mistenkelig og upassende at Erna går ut med dette nå.
Især fordi det lenge har lagt i kortene at EU sysler med planer om
etablere felles kontrollregime over europas vannreservoarer.

Har ventet på dette, høyere kommunale avgifter ligger i kortene.
børst
11.06.2019 kl 06:06 999

Flere store norske byer har vann- og kloakkrør fra 1800-tallet. Det vil koste 1 billion kroner å få byttet ut alt. Men den regningen burde Staten ta størstedelen av. Det er Staten som i alle år har saltet ned oljepenger og opparbeidet et vedlikeholdsetterslep. Å skaffe rent vann til befolkningen er en av statens primæroppgaver. Her har staten misligholdt sine forpliktelser.

Igjen, Norge er et u-land på samferdsel og generell infrastruktur. Det er viktigere å bruke milliardene på luftslott og despoter i korrupte land. Å investere i eget land kommer langt ned på listen.
Baren
11.06.2019 kl 09:01 970

Erna sender vel signal til Kommunene om at med å sette opp Kommunale avgifter så blir det bra, hva annet kunne hun mene om at avgifter er bedre enn vann?

Staten har pøst penger inn i NAV isteden for å oppgradere infrastruktur, grunnen er at penger til NAV genererer flere stemmer.

Kommunene har brukt penger som fulle sjømenn på «kulturhus» og ineffektivt byråkrati, man velger konsekvent kostbare løsninger.

Å sette opp skatten på inntekt er ikke spesielt populært, Norske lønnstakere betaler allerede opp mot de høyeste skattene i verden på lønn, kun slått av de andre nordiske landene. Nor det gjelder avgifter er det absolutt ingen som slår Norge, her betaler nordmenn mest i verden med god margin, avgifter på bruk av bil, alkohol og en moms som ligger helt i toppsjiktet. Avgifter på strøm er allerede økt betydelig, nettleien nordmenn betaler for strøm er høyest i Europa med god margin, så det spiller ikke så stor rolle at prisen på elektrisitet i Norge er lav, når man legger på nettleie, avgifter og moms blir prisen likevel høy.

Så dersom man skal dra inn mer i skatt og avgifter har politikerne nå siktet seg inn mot kommunale avgifter, folk som eier en bolig må i framtiden forvente å betale vesentlig mer avgifter.
Redigert 11.06.2019 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
børst
12.06.2019 kl 09:42 920

Det er helt meningsløst å stemme ved stortingsvalg. Uansett får man sosialisme med avgifter og skatter i søkk og kav. Hele det politiske systemet er gjennomkorrumpert av sosialister og marxister, som vanskjøtter statens basisoppgaver mens de øser ut penger til et stadig økende fremmedkulturelt filleproletariat.
Redigert 12.06.2019 kl 09:43 Du må logge inn for å svare

Hvem tror du betaler om staten skal stå for investeringene i stedet for kommunene? Det blir nok fortsatt du og jeg med den forskjellen at de som bor i kommuner hvor man har tatt de nødvendige investeringer, via høye kommunale avgifter, må subsidiere de som bor i kommuner hvor politikerne ikke har gjort dette.
børst
12.06.2019 kl 10:39 911

Sannheten er at Staten bruker kommunene for å avskrive seg selv for ansvar for upopulære skatte- og avgiftsøkninger, gjennom å gi kommunene flere oppgaver uten at det samtidig gis mer penger til å finansiere oppgavene. Da må kommunene øke skatter og avgifter, mens partiene på Stortinget kan peke på kommunene og si at dette er et kommunalt anliggende.

Det er forøvrig sosialutgiftene som er "elefanten i rommet", som fortrenger alle andre budsjetter og gjør at disse må finansieres via 'pay-as-you-go'-løsninger.
Redigert 12.06.2019 kl 10:47 Du må logge inn for å svare

Det heter GLOBALISME.

Det er verken dårlige politiske løsninger eller dårlige prioriteringer som har ført til at vestlige skattebetalere nå utnyttes grovt i egne land der generasjoner av kloke forfedre og vi selv har lagt sten på sten og bygget gode, velfungerende samfunn.
Det er ren og skjær ONDSKAP satt i system som globalisten Bush Sr. var blitt overbevist til å tale så varmt inn overfor FN i 1991, og som vi i dag ser realisert gjennom FN programmet AGENDA21 via deres udemokratiske superagenter EU og USAs Deep State.

Slukt med krok, søkke og snøre av Europeiske elitepolitikere (med Tyskland i spissen, ingen tilfeldighet) og USAs uetterrettelig korrupte Deep State, indoktrinert og gitt "et tilbud de ikke kan si nei til" på Bilderberg. En TOTALITÆR marxistisk/kommunistisk løsning for verden, som først må heterogensiere vestlige land til tredjeverdenstatus (ved høye skatter, innvandring fra tredjeverden, klimakrise, energiutjevning, åpne grenser, mangelfull og kostnadsbelagt infrastruktur, og helsetilbudknapphet) slik at hele verden kan overtas og styres under ONE WORLD GOVERNMENT ledet av en liten superelite. Eller som a' Gro introduserte det her i vårt "demokrati" med et innfult smil i munnviken: ALT HENGER SAMMEN MED ALT!

Vi må ikke tro at noe som skjer er COINCIDENCE! Hver eneste kommune i Norge styres i dag etter Agenda21. Askøy var vel en fin liten avgrenset øy å introdusere drikkevannsproblematikk på, raskt løftet til regjeringsanliggende og varsel om høyere prising for en skremt befolkning! Stortingspartiet (les: ELITEN) er med på alt: EU EØS, Schengen åpne grenser, Marrakesh Global Compact, Paris IPCC, EU ACER - uansett hva folket stemmer på så får vi det tredd nedover hodene våre uten redelig demokratisk informasjon, debatt og avgjørelse.

George Bush Sr. New World Order Live Speech Sept 11 1991 (ingen tilfeldig dato mht 10 års markeringen til Jr. 9/11):
https://www.youtube.com/watch?v=byxeOG_pZ1o

Ingen tilfeldighet at ELITER og MSM kjemper mot nasjonalisten President Donald J. Trump på alle mulige hatefulle måter:
THEY NEVER THOUGHT SHE WOULD LOSE!!!
Redigert 12.06.2019 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
børst
12.06.2019 kl 10:49 907

Når kommunene får mange andre oppgaver uten medfølgende finansiering, finansieres dette ofte ved å utsette vedlikehold og ta fra vedlikeholdsmidler.

"Askøy var vel en fin liten avgrenset øy å introdusere drikkevannsproblematikk på, raskt løftet til regjeringsanliggende og varsel om høyere prising for en skremt befolkning!"

Sier du at regjeringen Solberg har forgiftet drikkevannet på Askøy for å øke kommunale avgifter i hele landet? LOL


Problemet er at feige politikere har utsatt investeringene alt for lenge. Dette er vel heller et argument mot mer lokal styring.

Morsomt at du i denne sammenhengen nevner Trump. Det korrupte faenskapet som sine fremste prestasjoner så langt er å gi skattekutt til seg selv og andre rikinger, øke tariffer på importerte varer, som går mest utover de fattige, og deregulere og reversere miljøtiltak, som på sikt kan gi problemer med blant annet drikkevann. Konkret har regjeringen hans heller ikke klart å komme opp med noen god plan for å løse drikkevannsproblemet i Flint, MI.
https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/26/trump-plan-epa-lead-drinking-water-crisis-flint

Vannforsyning skal finansieres etter selvkost prinsippet. De kan ikke forvalte pengene i hytt og pine. Trengs det ny investeringer skal vannavgiften opp og så blir den redusert igjen når investeringene er gjort. De kan ikke bruke disse pengene til noe annet. Om de allikevel gjør det bør kommunen settes under administrasjon.

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/okonomiforvaltning/selvkost/id2006421/

"Noen av kommunenes tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Dette gjelder hovedsakelig enkelte tekniske tjenester, blant annet vannforsyning, avløp, renovasjon og plan- og byggesaksbehandling. For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil si selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter."

Redigert 12.06.2019 kl 11:08 Du må logge inn for å svare
børst
12.06.2019 kl 11:45 890

Askøy har en ny demning som kostet 40 millioner mer enn estimert. Det sier seg selv at befolkningen i kommunen ikke kan ta den regningen. Det er samme situasjon som i Oslo, der byen har et etterslep på vedlikehold på flere hundre millioner kroner. Det ligger råtne støpejernsrør der fra 1800-tallet.

Det bor 27000 mennesker på Askøy. Om vi sier at det er 8000 betalende husstander så blir det 5000 per snute. Over 5 år så kunne de økt vannavgiftene med 1000 kr i året.

Halvparten av norges kommuner har vært inne på svarte lista over kommuner med dårlig økonomi styring. Askøy har aldri vært der. Det betyr at de stort sett har hatt god økonomi. Kanskje ikke så rart om de generelt gir faen i vedlikehold.

https://kommunal-rapport.no/2016/09/sjekk-hvilke-kommuner-som-er-i-robek
Redigert 12.06.2019 kl 11:58 Du må logge inn for å svare

Jabbe er ute med ny stråmann igjen: «Sier du at regjeringen Solberg har forgiftet drikkevannet på Askøy for å øke kommunale avgifter i hele landet? LOL»

Du får LOLE deg ihjæl, Jabbe – det er IKKE hva jeg sier! Det jeg sier er at dette var en lenge etterlengtet anledning for eliteregimet til Erna å få lagt inn en forventning om høyere kommunale avgifter til ALLE (slik Agenda21 vil ha det for vestlige land). Alle vet at drikkevann er sårbart, og i Oslo lever vi med 150 år gamle sprukne rør i bakken som kan få tilsig fra kloakkrør hver gang disse som er like gamle lekker. Et tilsvarende utbrudd i Oslo ville blitt en katastrofe av dimensjoner som det ville være usmakelig å omgjøre det til et spørsmål om skatter og avgifter. Derfor passet det Erna at det skjedde i mindre skala på Askøy. Men et lite barn døde. Folket frykter lignende tilstander for seg og sine og hvem åpner ikke lommeboken for egen sikkerhet. Særdeles sleipt av Erna, hun vil innføre GLOBALISME priser for Norges rene drikkevann med direkteprising overfor befolkningen.

Så peprer du på med Flint, USA. Ingen kan redde drikkevannet der etter at GLOBALISTENE tvang seg til å få utvinne skiferolje der med lekkasjer til grunnvannet. Faktisk var det ikke Trump, men president Obama, som regjerte og ikke gjorde noe, mens forurenset drikkevann forgiftet befolkningen i byen Flint i Michigan.

Elitepolitikerne bryr seg ikke om befolkningen, men om sin egen posisjon i globalismen. Et godt eksempel er dypstatens og Nancy Pelosi’s Kongress som tar seg en fridag når det er som verst upassende: ”Jon Stewart calls out congressmen who were absent from hearing on 9/11 compensation. He made a plea before the House Judiciary Committee to reauthorize the September 11th Victims Compensation Fund on June 11, 2019. He paused once as he became emotional during his testimony.” https://www.youtube.com/watch?v=iQkMJgaHAkY
Redigert 12.06.2019 kl 13:54 Du må logge inn for å svare

Åsane har som de fleste andre tettsteder i Norge tatt seg råd til «kulturhus», et rådyrt bygg som store byer i andre land ikke tar seg råd til, for dette er kostbare greier. Kulturhuset på Askøy kostet bortimot 1 milliard, flott. Greit det huser også en skole, men det er uansett altfor dyrt for et sted med tross alt ganske få innbyggere relativt sett. I andre land har man større byer med flere hundre tusen innbyggere der man aldri i verden ville brukt offentlige penger på slikt.

Men å skaffe rent vann til sine innbyggere nei det har de ikke sørget for.


Statens oppgave er å sikre trygghet, helse og utdanning.

I Norge kommer disse primæroppgavene i annen rekke når politikerne med stjerner i øyenene setter seg ned for å diskutere «kulturhus» og andre kostbare prestisjeprosjekter.

Hva er egentlig forskjellen om du betaler for infrastruktur i form av skatt til staten eller kommunen bortsett fra, som jeg sa lenger oppe, at de som allerede bor i kommuner hvor investeringer allerede er gjort blir taperne. Tror du penger vokser på trær?
Om vanninfrastrukturen i Oslo er så dårlig som du sier så bør de snarest gjøre noe, og de må selvsagt øke de kommunale vannavgiftene, for jeg er ikke interessert i å betale for å skifte rør der du bor.

"Så peprer du på med Flint, USA. "

Så Trump skal ikke fikse det som er ødelagt når han kommer på vakt? Forøvrig har ikke forurensingen i flint noe med fracking å gjøre. De skiftet til en drikkevannskilde som hadde litt høyere syrenivå, og dette tæret på rørene.

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/chemical-study-ground-zero-house-flint-water-crisis-180962030/

Angående globalistenes fracking som du kaller det så er ikke kjæledeggen din uskyldig. Han har tvert imot omgjort flere miljøtiltak fra Obama administrasjonen.

Driven by Trump Policy Changes, Fracking Booms on Public Lands
https://www.nytimes.com/2018/10/27/climate/trump-fracking-drilling-oil-gas.html
Redigert 12.06.2019 kl 14:31 Du må logge inn for å svare

Nå tilhører Åsane Bergen Kommune men i tilfellet Askøy er jeg enig. Det virker som de har skjøvet problemet med drikkevannet foran seg. Det er et av problemet med så mange kommuner. Det er vanskelig å holde kontroll over alle de inkompetente småkongene som får styre et relativt stort budsjett med alt for liten kompetanse.

Vann, strøm, klima, fremmedinnvandring, infrastruktur, fortettede byer - GLOBALISMEN er nå kommet til Smestad:

"Det koker i nabolaget mellom Majorstua, Ullern og Vinderen. I den blandede bebyggelsen på Oslos vestkant lever innbyggerne med trusselen om at hjemmene deres kan bli jevnet med jorden i løpet av få år.
For fire år siden, i 2015, ga det daværende borgerlige byrådet et mandat til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om å utrede muligheten for at Smestad skulle forvandles radikalt for å gi plass til tusenvis av nye boenheter.
Denne forvandlingen vil innebære en vesentlig bedre tomteutnyttelse og gi hovedstaden flere boliger i et sentrumnært og populært boområde. Samtidig vil det kreve omfattende riving av eksisterende boliger og fortetting av bebyggelsen med boligblokker på opptil ti etasjer."
https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2019/06/12/195583811/hvorfor-skal-vi-flytte-hvem-skal-bo-her-i-stedet-for-oss

Du burde slå et slag for desentralisering og flytte på landsbygda.

Kjære Erna; Ting varer ikke evig! Du burde bekymre deg aller mest for prisøkning på flesk og snop ! Got it .....
Mentor
12.06.2019 kl 22:25 804

Erna blir fjerna. Hun har ikke sosiale antenner. Bjørnar er en mann av folket og har gått ut med skikkelig valgflesk før kommunevalget. Mannen er jo et ordentlig menneske og vi skjønner hvorfor Rødt snart er likt FRP i kommunevalget. Bompenger uten veier. Ta fra de rike og gi til de fattige. Det er flere fattige enn rike så dette er enkel matematikk. Krampesossen i H får noe å bryne seg på nå.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Vb5EVd/roedt-vil-gi-bompengerabatt-til-de-med-daarligst-raad?utm_source=recirculation-matrix&utm_content=LA9K7x
børst
13.06.2019 kl 09:04 783

Det er bare budsjettoverskridelsene som er 40 millioner. Det er komplett umulig å finne de estimerte kostnadene for dette prosjektet på nett, men om de hadde 20% overskridelser, så var kostnaden estimert til 200 mill og fikk sluttpris 240 millioner.

Jeg regner da med at de allerede har tatt inn de beregnede kostnadene via de ordinære avgiftsatsene.

Infrastruktur koster og uansett må vi betale. Så kan man jo alltids diskutere om staten skal ta dette ansvaret bort fra kommunene og at skatten vår heller går direkte til staten. Det er forsåvidt samme problemstilling når det gjelder bompenger. Skal man finansiere delvis via brukerene eller skal det fordeles jevnt på hele befolkningen via skatteseddelen.
Redigert 13.06.2019 kl 09:14 Du må logge inn for å svare

Det er bra typisk, nå har folk betalt inn milliarder i vannavgift i hundre år, penger som egentlig skulle gått til vedlikehold og oppgraderinger.
Det har de selvfølgelig ikke gjort og nå når det begynner å bli kritisk noen steder Så kommer selvfølgelig nye og høyere avgifter på banen.
At vannrørene er dårlige over det meste av landet er en heller eldgammel nyhet, og at det lekker kloakk fra kloakrørene som ligger i den samme grøfta og også en gammel nyhet.

Men allikevel så står politikerne frem og omtaler det som noe nytt som har oppstått.

Vannavgift skulle gått til å fornye vannrørene, veiavgiften skulle gått til å bygge veier osv osv, men alt blir rotet bort gjennom den store sløsekassen.
nekkejk
13.06.2019 kl 15:28 752

Her var det sannelig mange rare og forvirrede teorier og personer, gitt!
Kunnskapsnivået er skremmende lavt!
Ikke rart dere stemmer Frp!
Vann og avløp har alltid vært et kommunalt ansvar, og finansieres gjennom avgifter!
Trenger man mer penger til vannrør, så er det bare en ting å gjøre: Sette opp vannavgiften!


Hele, snakker om kunnskapsnivå. ...
Snakker bare varmt om stadig nye og høyere avgifter som heller ikke går til det de er beregnet på.
Det er ikke mangel på penger som er problemet, det er den vanvittige bruken der pengene går til alt annet enn det de skulle gå til.
Virkelig en god sosialist.
nekkejk
13.06.2019 kl 15:55 745

Regner med at ladaen har gode eksempler på at vannavgiften blir brukt til andre ting?

Det var jo et spørsmål man måtte forvente fra den kanten.
Norske avgifter er ikke øremerket det formålet de er beregnet for, om det er vann, vei, strømnett eller andre andre avgifter, de går rett inn sløsekassen.
Det er et gigantisk etterslep i alle sektorer og den eneste grunnen er at avgiftene ikke har vært brukt til det de skulle brukes til.

Dette er feil lada. Vannavgift er øremerket.

Her er alle landets kommuner listet. Askøy lå på 6200 i 2018 i Bergen kun 2300.
Det høyeste tallet jeg fant i farten var Gjemnes kommune med 9800 kr i året.
Laveste var 1500 i Årdal, men dette ble gjort via ekstrem hurtiglesing.

https://www.smartepenger.no/skatt/1122-kommunale-avgifter-renovasjon
Redigert 13.06.2019 kl 16:46 Du må logge inn for å svare

Og hvordan kunne du lese ut av linken din at vannavgiftene var ørmerket for å reparere vannrørene?
At alle betaler vannavgifter er det vel ingen som betviler.
Du har vel bare misforstått hva øremerking av midler vil si.
Redigert 14.06.2019 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
Urquel9
15.06.2019 kl 21:28 669

Lugna ned nu, det blir blått i Oslo. Bompengepartiet kommer til å gjøre vei i vellinga, da blir vi kvitt pampene fra AP og facistene i MDG. Read my lips.
Melvind
15.06.2019 kl 22:19 653

Moxnes en mann av folket????? Hahahahaha!!! Hvilket folk ? Cuba eller Nord-Korea?

Politikere grabber til seg ved enhver anledning, samme hvem som sitter til rors, grådigheten er overveldende.
Melvind
15.06.2019 kl 22:54 641

Høyre har jo bestandig vært et møkkaparti. Skjønner ikke at noen vil bruke stemmen sin på Erna og hennes grå ulldotter. De har jo ikke en dritt på programmet som engasjerer.

Enig. Bare dårlige statsråder har de og.
Melvind
15.06.2019 kl 23:06 637

Det er jo en vits at Lae Solberg i Oslo høyre vil samarbeide med Nei til bompenger når de ikke vil fjerne en eneste bom. Idioter.