STAR VAULT!

micke78
11.06.2019 kl 14:53 177

Lansering om två dgr, värderas idag till 19miljoner, inget kapitalbehov...En skön chanspost eller två i varderas portfölj.
Star Vault på Spotlight!
micke78
11.06.2019 kl 15:12 162

Hemsidan...https://www.starvault.se/the-share/,jobbar på mortal 2, e-games samt snar lansering kittend (13/6)...väl mött på högre breddgrader.

Nyligen gjorda insiderköp dessutom som krydda på en lockande krydda i star vault.