BP'S NYE ÅRLIGE RAPPORT - ENERGY IN 2018


Sluppet i dag :

Det globale energikonsumet økte med 2,9 % i 2018.
De globale utslippene økte med 1,95 eller 2,0 %.

Disse to viktige nøkkeltallene ligger milevis over det Parismøtet i des. 2015 gikk ut på.
(Utslippstallet skulle vist markert nedover, istedenfor såpass mye oppover).Sektorene for globalt konsum :
Olje + 1,5 %
Gass + 5,3 %
Kull + 1,4 %
Fornybar + 14,5 %
Vannkraft + 3,1 %
Atom + 2,4 %

Av økningen på 2,9 % fordeler sektorene seg slik :
Gass utgjør 1,25 %
Fornybar 0,55 %
Olje 0,4 %
Kull 0,35 %
Vann 0,2 %
Atom 0,15 %

Kina og India står for 49 % av den globale energikonsums veksten.
Tas USA med, blir det 69 %.
Europa er omtrent ikke synlig på tabellene over energikonsumsvekst.

Verden ønsker utslipp kraftig nedover, mens de altså steg med 2 %.
Europa virker flinkest og moderatest i klassen på utslipp og forbedringer.

Denne rapporten er antagelig verdens beste årlige energirapport. En tradisjon BP har hatt siden tidlig på 1950 tallet.

Redigert 11.06.2019 kl 18:19 Du må logge inn for å svare