Har veldig tro på hydrogen for fremtiden, men for NEL sin del så ser dette ikke bra ut.......