Husk 12Juni SDRL26,4 PRS12,5 DOF2,39 SOFF1,0 PGS15,7 BDRILL15,4


Oppretter denne tråden for de som tror at den generelle oppsiden er større enn nedsiden i Offshore og som ønsker å diversifiser for å redusere selskapsspesifikk risiko. De foreslåtte selskaper kjennetegnes av å ha falt noe mer enn andre med mindre gearing men fortsatt med gode muligheter for å overleve. Det er vanskelig å prikke bunnen men det kan bli spennende fremover å følge kursutviklingen i en slik portefølje og vurderinger om hvilke som bør ut/inn og vekting.