Øystein Dørum, statens bufferfond og samferdselsinvesteringer.


https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/K3bJ3M/Vi-er-ikke-sa-rike-som-du-tror_-Carl-I-Hagen--Oystein-Dorum

Det undertegnede kaller statens bufferfond utland, eller statens sparefond utland, kan i noe høyere grad enn hittil, anvendes
til samferdselsinvesteringer. Landet trenger samferdselsinvesteringer. Akkurat det er nok de fleste enig om. Og slike
INVESTERINGER gir mye tilbake. Det er ikke forbruk eller penger ut av vinduet. For å gjøre vårt langstrakte og kuperte land
med mye fjorder og innsjøer, mer moderne og brukbart, trengs samferdselinvesteringer. Dette er det fornuftig av Norge å satse på.
Det er også en oppgave å få mest mulig vei, tog, sykkelbane osv. for pengene. Og god dimensjonering og utforming på alt sammen.

Samtidig har vi to utfordringer. Offentlig sektor har blitt for stor, privat sektor for liten. Og Oslo og Akershus tar for mye av
folketallsveksten i Norge. I Q1-2019 sto disse to fylker for 74,1 % av folketallsveksten. Vekst må vris over på resten av landet,
og dempes ned i Oslo og Akershus. (Som også tildels bygges istykker pga. den ukontrollerte, ugjennomtenkte og egentlig
uønskede veksten her). Vi skal bygge både vei, tog, T-bane, buss, trikk, sykkelstier, gangveier, samt forbedringer på sjø- og lufttransport
landet over. Der dette er meningsfylt og ønsket.

Dørum taler imot littebitte grann bruk av Statens bufferfond utland med begrunnelsen :
1. Skjermer mot svingninger i oljeprisen.
2. Hindrer overoppheting av økonomien.
3. Tar hensyn til at inntektene er midlertidige.
4. Bidrar til at oljeformuen kommer senere generasjoner til gode.


Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig. Dørum drar dette for langt. Vi kan gjøre begge deler.

Ad pkt. 1 : Statens bufferfond utland består nå av en betydelig høyere andel avkastning enn innsatte oljepenger.
Slik at svingninger i oljeprisen virker mindre og mindre inn i bildet. Og det er ikke bare oljepris som teller,
men også oljemengde, samt gasspris og gassmengde.

Ad pkt. 2. : Å anvende f.eks. 1/91 av statens bufferfond utland for å spare administrasjons- og rentekostnader i
samferdselsprosjektene på 7,5 - 10 %, har null og niks med overoppheting av økonomien å gjøre. Noen bompenge-
prosjekter har drifts- og rentekostnader på 20 - 50 %. Rent sludder altså fra Dørum på dette punkt. Vi sparer penger
på å innfri bompengegjeld som har kommet for høyt.
Det er Å IKKE BRUKE LITT statens bufferfond utland penger på samferdselsinvesteringer, som er dumt.
Jeg understreker litt. Dvs. så lite at det ikke merkes en gang. 1/91 er svært lite, og henter seg fort inn.
Og gir dessuten svært mye tilbake. En vinn vinn operasjon.

Ad pkt. 3 : . Pga. at avkastningen utgjør stadig større del av fondet, Nå kanskje 55 - 60 % av fondet. Så betyr ikke
oljepengepåfyll så mye lenger. Og penger fra olje- og gassalg vil fortsette å komme inn i fondet i flere tiår fremover.
Det er antagelig ikke mange årene til avkastningsdelen kommer over 70, 80 og/eller 90 % med god forvaltning og
moderate uttak. God forvaltning med god avkastning blir svært viktig. Og her er det realistisk med forbedringer. Norge
akkumulerer stadig mer og mer erfaring på dette med fondsforvaltning og gode salgsstrategier og -rutiner.
Norge har også inntekter fra salg av kraft. Og burde ha det på salg av sjømat, mulige mineraler og mulige andre råstoff.

Ad pkt. 4 : . Det er nettopp som jeg har skrevet under ad pkt. 3., at det statens bufferfond utland, kan fortsette å vokse i årene
fremover. Det hviler på god forvaltning og et uttak årlig, som ligger under verdistigning, utbytter, rentekuponger
og leieinntekter på eiendommer. Da vokser fondet.

God samferdselsinfrastruktur i Norge bidrar til at folk og næringsliv får det bedre. Da går landet bedre. Oppgaven
nå er å forene alle disse tingene, og få til best mulig resultat. Og at alt skjer trygt og forsvarlig. Samt med god
kostnadskontroll, så kostnadene holdes nede.
De aller største byene har andre hensyn enn resten av landet. Det må skilles på det her. Og resten av landet bør få mer
av veksten, samt at privat sektor økes. Statsbudsjettet er stort, så det er godt om rom for å kunne allokere en noe
større del enn hittil, til samferdselsinvesteringer. Det er mange steder det kan kuttes litt, uten at det merkes. Og et
bedre drevet land, gir merinntekter og nyskapte og nyfremkalte verdier.
Redigert 12.06.2019 kl 16:58 Du må logge inn for å svare

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201906/NNFA56061319/avspiller

Nrk lagde debatt med Dørum og Hagen i dag. Solvang programleder.
Det er mulig å både øke statens sparefond utland i årene fremover, og øke uttaket til samferdselsinfrastruktur fremover.
Fondet kan vokse og samferdselsinvesteringene kan vokse.
For slike samferdselsinvesteringer får vi lavere kostnader og bedre konkurranseevne tilbake. Bedre samferdsel
skaper også nye verdier og fremkaller latente verdier.
En eiendom blir mere verd når den er omgitt av bedre samferdsel. Vi taler om å bygge landet, og gjøre det mer
konkurransedyktig.
Alle i Norge vinner på et bedre samferdselsnett.