Norsk vind og uberørt natur må komme Norge tilgode.


https://www.dn.no/pa-innsiden/arbeiderpartiet/else-may-botten/alcoa/ap-vil-selge-ren-norsk-strom-pa-tilbud/2-1-619600

Det burde startes en Folkeaksjon mot dette landsforræderiet visse partier i Norge bedriver.

Vind og uberørt natur i Norge er det norske folks eiendom. Og kraftnettet i Norge er det
norske folks eiendom.

Helst bør vi ut av Acer, så vi kan bestemme krafteksportprisen selv. Europeere må ikke
slippes til i norsk uberørt natur. Alt eventuelt sånn, må skje i norsk regi.

Og NEI til bruk av nordiske naboer som stråmenn i forræderioperasjoner i Norge. Finske
Fortum er stråmenn for sveitsiske selskap. Og finske fond for kinesiske statlige selskap (Norled).
Neven må slås i bordet på neste møte i nordisk råd !