Nei, heller ikke du, da denne var fra 2008...

Håper du er en av dem som selger aksjer...jeg takker og bukker. Kommer 25 så blir det all in...da verdsettes i prinsippet selskapet til 0 (NOFI aksjer og kontantbeholdning)