Vi trenger samferdselsinvesteringer, MEN....

Veien
12.06.2019 kl 23:38 530

1. Prosjektene må bli bedre.
2. Kostnadene må ned, kostnadskontrollen opp.
3. Prioritering og rekkefølge må bli bedre.
4. Vektlegge at offentlig sektor må krympes, mens privat sektor må økes.
5. Ny befolkningsvekst må allokeres til fylker som ikke er Oslo og Akershus.
6. Intercity må bygges ferdig. Det vil frigjøre noe veikapasitet.
7. T-bane prosjekter i Oslo må legges til inne i T-baneringen.
8. En tverrforbindele E6 Østfold - E18 Vestfold er norges viktigste samferdselsprosjekt.
9. Finansieringsmulighetene er gode. Sparefondet og kutt i budsjettposter kan ta mye.
10. Unødvendige prosjekter droppes eller flyttes bakover i køen.
pengex
12.06.2019 kl 23:41 527

Høres ut som ett partiprogram

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/awaba2/Erna-Solberg-Uansett-hvor-jeg-er-i-landet_-onsker-folk-nye-veier

God analyse av Erna. Folket vil ha investeringer i samferdselsinfrastruktur. Det må derfor RYDDES PLASS i
statsbudsjettet for dette. Det er godt om rom der. Offentlig sektor kan bl.a. krympes, og for å konvertere krympingen
til å bli ny del av privat sektor. Det kan også gjøres en nyansering på handlingsregelen som midler øremerkes
spesifikt til samferdselsinfrastruktur.

Folk og næringsliv betaler nok som de gjør i en rad ulike avgifter knyttet til bil. Akkurat i Oslo kan det være litt
anderledes på dette området. Så landet må ikke generaliseres utfra forholdene i Oslo. Det blir feil.

Norge vil prioritere samferdselsinvesteringer. Landet har råd til det. Det gir mye tilbake. Dermed må det
settes av MERE MIDLER TIL SAMFERDSELSINFRASTRUKTUR.
Odi.1
22.06.2019 kl 14:34 395

Ja , hvorfor skal vi betale 2-3000 kr i subsidier til en liten klan som flotter seg på OPRA og annet søppel?


Veier må kunne finansieres plenty med det skatte og avgiftstrykket vi allerede har, og vi kan ikke fortsette å bruke 200 Milliarder på innvandring, slike utgifter må skjæres ned til beinet.

Flybruken til Den Norske Staten ,Fylker og Kommuner må reduseres , de flakser rundt med alt for mye betalt , ikke mindre en 550 -650 Millioner KM hvert år... tilsvarer 15 -20 000 ganger med FLY rundt Ekvator. KR og ØRE på dette er GIGANTISKE, en kunne nesten hatt Motorveier over hele NORGE , mot hva denne LEKGRINDEN holder på med.

Helt sykt med opera og champagne til selskap som kun har til oppgave å ta inn penger på billigst mulig måte. Helst
maks 6 % inkl. renter. Prosjekter med dyrere innkrevingskostnader bør forbys. Dvs. få NEI rett og slett.

Helsevesenet i Norge koster minst 50 mrd. kr. for mye i året. Det er en stor overbemanning, og etterspørselen
etter sykehustjenester kan reduseres betraktelig.

Erna må rydde plass i budsjetter og fond til samferdselsinvesteringer, ellers må hun gå av.

Siden nye veier for alt i livet ikke må føre til mer biltrafikk skal altså billistene betale for vei til alt annet også. Forbi det ene huset mitt skal det gå en ny vei mellom småbyene Sarpsborg og Fredrikstad og jeg skjønner hvorfor det blir dyrt. Når det skal være 4 felt for bil, to for buss og i tillegg felter for syklende og gående da blir det sinnsykt breit. Da må massevis av hus rives helt unødvendig, og i praksis må det bygges nye boliger til de som bor der. At alt dette faktisk bidrar positivt til klima og miljø bare fordi folk ikke får råd til å kjøre der tviler jeg sterkt på hvis man regner med alt som skal til for å lage veien så sinnsykt og helt unødvendig bred

Det der med nullvekst har ikke det norske folk bedt om. Klimapraten i forbindelse med dette er helt
borte i natten. Hykleri over alle grenser. Det er derfor FNB fosser frem. Folk er lei hykleriet og løgnene.

En vei trengs vel mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Det er snakk om hvordan gjøre det smidig og pent.
En rask T-bane kunne vært bygget. Slik at lyntoget kunne gått fra Råde via Rolvsøy til Skee og videre til Gøteborg.
Hva synes du om dette PSI ? Svingen om Fredrikstad blir gammeldags i fremtiden.
E18 søndre Vestfold fikk 18 % trafikkøkning i Q1 mot Q1 2018.