Munch utsettes for terror.


https://www.aftenposten.no/kultur/i/opwaLj/Hvorfor-far-man-ikke-all-Munch-pa-det-nye-Munchmuseet

Det er det dette handler om. Det skulle ikke forundre meg at om Munchmuseet blir den fiasko som
mange frykter, så fins det krefter blant oss som kan få til å flytte Munchs kunst et annet sted. Da
selges museumsbygningen i markedet rett og slett.
Og terroren mot Munch skal terroristene ikke lykkes med.