Er det nå Seabird skal begynne klatringen?


Mange av de viktigste spørsmålene ble besvart i går på Q/A.
Veien fremover nå er ifølge selskapet en vei med fokus på drift med mål om utbytte for aksjonærene kvartalsvis fra 2020. Flåten er av størrelse der den skal være. Likeså er flåtefornyelsen gjort unna. Det blir med all sannsynlighet avblåst rep. emi.
Ratene er bedre fra q2 og nye kontrakter kommer, sannsynligvis allerede i slutten av juni, muligens juli. Markedet etterspør eksisterende og nye båter i flåten, som tikker av alle kravene fra oljeselskapene og som det er knapphet på.
Analytikere innen seismikk mener sbx har fått ufortjent mye juling, noe standhaftige aksjonærer kan skrive under på.
Siste rest av short skal nå dekkes og kursen kan nesten bare gå en vei. Jeg spår en rolig start på stigningen, og deretter raskere ettersom nye kontrakter meldes og det går opp for markedet at heftige utbytter kommer i 2020 og videre i 2021.

Jeg tror startskuddet har gått.


Lilleulv
30.06.2019 kl 15:01 3155

Mye vås man skal lese, gitt....

Og for de som ventet på at det skulle meldes flere kontrakter mens vi enda var i juni, kan jo ikke ha lyttet til ledelsen. Utifra hva de har sagt, så kommer ventede kontraktsmeldinger i juli og utover. Slik flåten var disponert nå i q2, så var det ingen meldinger å vente i juni, og voyager som var den eneste ledige av aktiv flåte, kommer det tidligs annonsering på i juli for kontrakt evt fra august. De ser muligheten for og jobber med en lang 2d-kontrakt for henne.

Boa kjøpene er yppelig! Vi har nå en lang horisont, noe oljeselskapene setter pris på, og man blir en foretrukket aktør også på det punktet.

Og skal vi se på historikken til sbx som selskap:
Sbx har vist tidligere at de er dyktige på å generere voldsomt med cash.
Tidligere gikk dette dessverre til kreditorer. Det vil det ikke gjøre denne gangen ;)
Redigert 30.06.2019 kl 23:47 Du må logge inn for å svare
Adamek
30.06.2019 kl 21:27 2931

Det er jo riktig at det ble påpekt at de ønsket så høye rater som mulig (hvem gjør vel ikke det i den bransjen) : ). Så er spørsmålet når.
Med utsagnene om utbytte til året, har de jo sagt mye (30-50 øre/aksje)
Når det gjelder kjøpene av Boa, så mener jeg selskapet er blitt mer attraktivt, ikke minst for fusjoner/oppkjøp. Og ikke minst inntjening. De ble vel også kjøpt til gode priser.
Så for min del, må jeg si det hele virker positivt framover. : )
Det meste av dette er nå ikke bare trolig men sansynlig?

Kursen idag gjenspeiler vel stort sett kun skipsverdiene...

Ny mnd, nye muligheter...Hvor blir det av kontraktene??
KimLee
01.07.2019 kl 09:18 2660

Det må komme noe snart ellers blir Q3 et dårlig kvartal.

Dette er helt latterlig. Kanskje de ikke har kapasitet til mere jobb? Kanskje de trenger en ny emisjon og flere skip?
boupa
01.07.2019 kl 09:23 2649

Antar at melding om ny kontrakt vil ha liten eller ingen effekt på kursen. Folk er dritt lei hele aksjen nå.
Moyer
01.07.2019 kl 09:27 2649

Er det noen som presenterer vås nå, så er det deg, godeste Lilleulv.
For Voager sier ledelsen at de forventer at det kommer i arbeid i midten av agust, og for at det skulle skje, så måtte kontrakt komme senest i slutten av juni. Førøvrig sier de at det er typisk at kundene forlenger kontraktene i mot slutten av kontraktsperioden.

Videre er det også nå indikasjoner på at Osprey står uten kontrakt. Og det skal jammen en god kontrakt til for Voyager for å kompensere for inntektsbortfall i 4 måneder.

Kritikken er ikke BOA kjøpene, men at dette ble finansiert gjennom emisjon x i rekken. Gitt "den fantastiske inntjeningen" disse skipene skal gi, så hadde et lån vær for peanutter å regne. Antall aksjer er nesten fordoblet, og tilliten er sønderknust.

For ordensskyld, kan man ta en kikk på grafen som viser kursutviklingen. Den indikerer ikke akkurat et selskap som er i posisjon til å "generere voldsomt med casjh". Den signaliserer snarere et selskap som har store utfordringer med å overbeviste markedet om at fremtiden er lovende...
Redigert 01.07.2019 kl 09:39 Du må logge inn for å svare

Led dumpster skrev Innlegget er slettet
Er nok mange som sitter klar på salgs knappen ja
Lilleulv
01.07.2019 kl 10:06 2580

Moyer: "For Voager sier ledelsen at de forventer at det kommer i arbeid i midten av agust, og for at det skulle skje, så måtte kontrakt komme senest i slutten av juni."

Feil: Må komme i JULI, viss oppstart i august. Trenger tid til å rigge streamere, da det er snakk om en 2d el 3d kontrakt.
KimLee
01.07.2019 kl 10:07 2577

Hvis et annet selskap vil kjøpe opp SBX så er nok det den beste løsningen.
SBX klarer ikke å lande kontrakter selv om det kommer flere forsespørsler og ratene er blitt bedre.
Jakal
01.07.2019 kl 11:03 2490

Mange utålmodige sjeler her nå, og det er ikke så rart gitt kursutviklingen. Men tar vi utgangspunkt i webcasten 12. juni var CEO (Klohs) overraskende nøktern ift snarlige kontrakter, ingen hyping. Tilsvarende var det ikke noe voldsomt kjør fra Olaisen, som mente at dagens kurs var svært så gunstig. Det koker egentlig ned til om vi stoler på ledelsen eller ikke, tidligere års tabber skal ikke belastes nåværende ledelse. Null gjeld mener jeg er suksess-kriterium nr 1 for SBX. Dersom CEO har rett i at BOA-båtene klikker på alle ønskede kunde-parametre så ser det lyst ut for 2020. Så må det komme kontrakter i løpet av sommeren for å kunne oppnå svarte tall i 2019. SBX er for den tålmodige investor, nå preges kursen av den skepsis og mistillit som er knyttet til SBX-navnet. Det endrer seg hvis / når ledelsen leverer.
Adamek
01.07.2019 kl 11:37 2433

God dag, Kontrakter ? Nå syns jeg det er litt av hvert som fremheves som negativt.
Må jeg få minne om at det var faktisk større investorer som ga sin tilslutning til kjøpet av de to skipene. Noen som tror de gjorde det for å støtte småaksjonærene i selskapet? Vi fikk tross alt en rep. emisjon, for å værme på morroa. Og ikke en av de store aksjonærene har bært seg som noen av disse som skriver her, gjør. Hva er de ute etter? Å styre selskapet? Flere av argumentene som fremføres her, er jo sånn derre ---!

Det finns flere gode argumenter for selskapets fremtid, enn negative. Selv om noen strever voldsomt for å prøve å konstruere de negative !!
Matsern
01.07.2019 kl 11:44 2414

Store aksjonærer? Største aksjonær i SBX eier 4% av selskapet. Til sammenligning eier tre aksjonærer over 66% av EMGS, ca 20% hver.

Såpass. Store muligheter for oppgang med andre ord ?
Matsern
01.07.2019 kl 11:57 2393

Motsatt, det er mange aksjer fra småsparere i omløp.

Ja nettopp. Skal ikke mye til oppgang da ;) En melding eller noen større som vil inn
10PS
01.07.2019 kl 12:04 2372

Imens så stiger SBX sakte men sikkert....
Jakal
01.07.2019 kl 12:13 2354

Adamek, jeg er jo som deg positiv til fremtiden for SBX. Men tro og håp flytter ikke fjell, historikken med glansbilder kan bare utraderes gjennom konkrete resultater. Og da er det kontrakter som gjelder. Samtidig antar jeg at seismikk er utfordrende ift timing av kontrakter; skal man satse på lengre kontrakter med gode rater (dvs være tålmodig) eller kortere kontrakter med middels rater? Jeg merket meg i webcasten at CEO mente at ratene også var et forhandlingskort hvor selskapet i en viss grad styrer ratene selv, hvor tøff skal da ledelsen være i forhandlingene? Risikerer man å prise seg ut? Antar det er slike forhold som skiller god og dårlig ledelse.
Ad kurs: Et selskap som gjennomfører en emisjon synes nå alltid å oppleve at kursen etter hvert faller under emisjonskursen. Jeg vet ikke om det var slik tidligere, eller om det er et tegn på økt frykt i markedet. Men kursutviklingen til SBX er altså ikke noe særegent.
Adamek
01.07.2019 kl 12:15 2339

Men matsern da. Mener du at en aksjonær med 4 % bør regnes inn blant småinvestorene ? Og mener du slike ikke gjør forhåndsvurderinger når de blir med på slikt? Du fremstiller jo deg selv som en som har/gjør veldig grundige undersøkelser (du mener jo at emisjonen for kjøpet av de ti skipene ikke skulle forekommet). Hva i alle dager er det du forsøker å oppnå? Og alle disse sammenligninger med andre? Hold deg nå til Sbx, eller andre. Så vidt jeg vet, så har vel ikke aksjonærene i EMGS hatt noen dans på roser hele veien. (det er vel bare en jeg kjenner til som fikk sin vei roselagt).
Adamek
01.07.2019 kl 12:19 2335

En enkelt gang, må jeg tilføye.
Matsern
01.07.2019 kl 12:23 2322

Jo færre aksjer i omløp jo voldsommere blir oppgang eller nedgang
KimLee
01.07.2019 kl 12:33 2297

Tror Seabird ledelsen har tatt sommerferie.

Jeg "Tror" at de nå sitter med Noen feite Selskaper og skriver kontrakter... kjenner du ikke lukten av Svidd gummi komme snikandes :)
Adamek
01.07.2019 kl 13:05 2221

Det er mange aksjer fra småsparere i omløp? Se på oms.
Så til Jakal. Jeg tror nå ledelsen har en viss fingergefyl angående markedet. Angående tøffe forhandlinger, risiko for å prise seg ut, korte kontrakter osv. så vil jeg tro at de har innsikt i marked og fremtid. Nå kom det jo meld. om at det er svært sansynlig at oljeprisene vil holdes høye i mange mnd. framover. Skulle det skje, er det vel også svært sansynlig at seismikkmarkedet tar seg opp. Kanskje tilfeldig, men ---. Da kan man jo tro at det er noen som har ventet på at markedet sulle ta seg opp (var vel og nevnt i intervjuet som ble sendt). Og når de traff med det, kan det jo tenkes at de treffer godt med ratestigningene og.
Og risikoen ved forhandlingsbordet, anser jeg for å være noe selgere av slike tjenester er helt inneforstått med. Så jeg har fremdeles tro på et svært godt år ! : )
Matsern
01.07.2019 kl 13:59 2142

I mer enn 2 år har jeg prøvd å få folk til å forstå at seismikkmarkedet er delt i to. Det er ikke noe som heter «seismikkmarkedet skal ta seg opp», det er enten streamer eller noder. Streamer brukes i stor skal i umodne områder når langvarig oljeprisutsiktene er gode, noder når utsiktene til høy oljepris ser dårlig ut og oljeselskapene må optimalisere.

For de som følger med, så er markedet for streamer på vei ned siden 2014. Markedet for noder peker opp. Dette er ikke noe som har skjedd over natta, det er en trend som har pågått i flere år. Vi kommer ikke tilbake til langvarig fundamentale høye oljepriser på grunn av skiferolja. Vi kan se noen kortvarige høye priser, men oljeselskapene kan ikke forholde seg til det, de må tenke langsiktig

PGS har stupt fra over 40kr, backloggen blir svakere for hvert år. De taper 500 mill i kvartalet. SBX satser hvertfall på source-skip, dvs som underleverandør til Magseis m.f. Forhåpentligvis for aksjonærene, vil det bli pluss i kassen av det fremover, men det er mange om beinet. Kinesere har mange båter og dominerer i midtøsten hvor det er stor etterspørsel. Abud dabi havbunnsprosjektet er verdens største og spiser noder og source skip

Top picks i seismikk er:
MSEIS
EMGS
TGS
Redigert 01.07.2019 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
Lilleulv
01.07.2019 kl 14:42 2055

Sbx er også posisjonert for 2d og nisje 3d, hvor konkurranse n er svært liten.
Ps: oljeselskapene er forpliktet gjennom tildelte lisenser å gjennomføre 2d undersøkelser, så i dette segnentet blir det også snart svært stramt.
Lilleulv
01.07.2019 kl 14:46 2047

Og hverken Nordsjøen eller Midt-Østen er hovedmarkedet til sbx. Så hvem som dominerer der, er jeg temmelig likegyldig til ;)
solid1
01.07.2019 kl 16:04 1947


Ganske kraftig økning på kjøpersiden. Lykke til.
Odi.1
01.07.2019 kl 16:10 1940

:))

Her må en ikke bli sittende på perrongen, ledelsen snakker nå om UTBYTTE, da har dem oversikt over CASH flow det neste året...


Grov søk vil det alltid være behov for, snart er det kun SBX som har kapasitet til denne delen av næringen.
Redigert 01.07.2019 kl 16:12 Du må logge inn for å svare
Groven64
01.07.2019 kl 21:00 1747

Etter det jeg kan se, så er det Voyager og Osprey som ligger til kai. Resten av flåten som er tilgjengelig er ute på oppdrag. Aquila er ikke tatt med. Er da ikke så mørkt dette her. Berre å ha is i magen. Snart tar det av. Tipper nok CGG forlenger kontrakten med Eagle! Don’t worry be happy! 😀
Redigert 01.07.2019 kl 21:01 Du må logge inn for å svare
Adamek
01.07.2019 kl 21:43 1697

Matsern har oversikten, Sbx har svarene og mulighetene ! : )
PimJo
01.07.2019 kl 23:51 1591

Slik jeg oppfatter presentasjonen, så blir Q2 helt ok, men Q3 kommer til å bli meget bra (majoriteten av inntektene fra Nordic slår inn i Q3).
Jeg vil tro de bestreber å holde Nordic i arbeid, slik at ikke andre stikker av med båten. Den store drømmen er +70% av flåten booket i Q4 og Q1 - 2020
solid1
02.07.2019 kl 08:56 1420


Kan bli en morsom uke. 864 000 ligger til kjøp på kr 1.15 akkurat nå.
Er sikker på at kjøper også gjør en god handel dersom noen er villig til å selge.

Antar interessen for sbx øker videre utover sommeren.
Adamek
02.07.2019 kl 10:06 1354

For de som tuller med å prøve å få ned kursen, begynner usikkerheten å tilta. Det er nærmere nyheter for hver dag som går, og plutselig er de der. Og nyhetene som kommer, vet alle kan ikke være dårlige. Da må de være positive.
Kursen bør komme kraftig opp framover ! Og en god stigning fra dags dato.

ser ikke ut som det bydde på store problemer å få 864 000 aksjer til gi bort pris

Hvor blir det av kontraktene??
Adamek
02.07.2019 kl 11:56 1246

God dag led. Kontrakter? Ta deg nå sammen Led. I en annen tråd, har mr. Led slått på stortromma med en stakkar som har tapt penger. Stakkar. Ingen som kan gå inn og redde vedkommende så gjorde en så stor egenmektig feil?
Det hele begynner jo å bli patetisk. Dagens omsetning har allerede nådd 1 mill aksjer. Stort. Og et fall på 2 øre. Stort.
Var det forresten ikke Pareto som skulle ha ansvaret for å "Markedsføre" SBX? Via børsomsetning? Eller tar jeg feil?
Når alle de som klager på "markedsføringen", hører jeg ikke et pip om den aktøren som virkelig skulle være aktiv. Eller er de ute av bildet?
KimLee
02.07.2019 kl 12:07 1221

Pareto? Det har jeg aldri hørt før. Tror ikke Pareto har dekning på SBX,
Eller gjør de det?