Ny pasient fra Askøy døde


https://www.vg.no/nyheter/i/P9O7jp/ny-pasient-fra-askoey-doede?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Nå to døde. De ansvarlige er nå skyldig i uaktsomt drap.
Redigert 13.06.2019 kl 13:09 Du må logge inn for å svare
MERLOT
13.06.2019 kl 13:24 230

En 2017-rapport utgitt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann beregner et betydelig behov for investeringer innen vedlikehold av vann og avløp frem mot 2040. De kommunalt eide, nedgravde vann- og avløpssystemene krever vedlikehold for 236 milliarder kroner i denne perioden. Med vannbehandling og avløpsrensing kreves totalt 280 milliarder i investeringer.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/A2mdnn/gamle-roer-kan-koste-280-milliarder-de-neste-20-aarene

Og politikerne venter litt......og venter litt til........og enda litt til.

Partieierene i oslo spiller igjen falitt... bare skatten er lav nok er alt greit..
MERLOT
13.06.2019 kl 13:39 220

Vann- og avløpsnettet forfaller: Stadig flere blir syke av drikkevannet
Folkehelseinstituttet forbereder et landsdekkende forskningsprosjekt for å kartlegge hvor mange som blir syke av drikkevann.
https://www.tu.no/artikler/vann-og-avlopsnettet-forfaller-stadig-flere-blir-syke-av-drikkevannet/376680

Men først skal det diskuteres en ti års tid, og så må det planlegges litt og forslag skal luftes......før det diskuteres litt igjen.
MERLOT
13.06.2019 kl 13:43 216

Norge:
 Utbyggingen av vann- og avløpsnett i Norge kom så
smått igang rundt 1855, men skjøt virkelig fart etter
annen verdenskrig.
 Det ville ha kostet ca. 1 000 milliarder kroner å bygge
dette nettet på nytt i dag.
 Lengden på det norske hovedledningsnettet (vann,
avløp og overvann) tilsvarer 2,5 ganger rundt ekvator.
 Befolkningsvekst, klimaendringer med økt
nedbørsmengde, stormflo, havnivåstigning og
etterslep på vedlikehold gjør at vannbransjen må
investere nærmere 500 milliarder kroner i Norge frem
mot 2030.
http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2017/01/2_-Kommunale-VA-ledninger-p%C3%A5-privat-grunn.-Lohne.pdf
Stephen
13.06.2019 kl 13:47 212

Og så må to, tre utvalg velges, ansettes ,sette seg inn i saken før de jobber med saken. Så ut på høring med saken, som skal innom det som finnes av etater både i komunen og fylke.
Sett vann og avløp og parkvesen+++ til å tette hull med syrefast netting, spyle+ klore, og rett og slett begynn å grav, finnes sikkert noen planer og traseer som ble valgt , De duger ennå. Bare begynn som en begynnelse.

Mvh Stephen

Er det ikke pussig at Norge klarte å bygge ut slik infrastruktur på 1800-tallet, da befolkningen var 800.000 og økte med ca 1 million i løpet av hundreåret til 1,7 mill ved inngangen til 1900-tallet - altså mer enn dobling på 100 år.

I dag har vi ikke råd til å skifte ut eksisterende infrastruktur med et folketall på over 5 millioner og et enormt oljefond!?!

Det er en skam hvordan våre politikere har ødelagt samfunnet og lovet hele den norske formuen bort til fremmede som vi blir fortalt vi behøver for å opprettholde befolkningen. Hadde politikerne heller lagt til rette for at nordmenn skulle ha et godt samfunn å sette barn til verden i, kunne vi klart dobling igjen - uten å tømme folkets oljefond til trygdemottakere som kommer for å få gratis liv og gratis bolig.
Redigert 13.06.2019 kl 14:49 Du må logge inn for å svare
MERLOT
13.06.2019 kl 15:26 184

Budsjett til investeringer for noe nytt er gøy.
Budsjett til drift og vedlikehold er ikke sexy i det hele tatt så det "glemmer" man.

Det er vel knapt 5% av rikspolitikerne som noensinne har et praktisk arbeid.
Redigert 13.06.2019 kl 15:41 Du må logge inn for å svare

Verden skal vi reddes med milliarder i haugevis ,hvert år

Infrastruktur i eget land klarer vi ikke bygge og vedlikeholde.

Forslag til løsning :

All internasjonal hjelp unntatt hjelp ved kriser stoppes umiddelbart . Dette startes IKKE opp igjen før vår infrastruktur er oppe på akseptabelt nivå her hjemme...

Støttes ?
Redigert 13.06.2019 kl 15:51 Du må logge inn for å svare
MERLOT
13.06.2019 kl 15:54 178

Hadde hjulpet med fornuftige folk i den øverste politiske ledelsen i landet.
imatza
13.06.2019 kl 15:56 176

Hva som er enda mer merkelig, Norge bygger sikre vannkilder i U-land, men bryr seg ikke om sin egen befolkning. De som har dødd, burde legges ved føttene til AP, Høyre og Senterpartiet. Dette er uoverlagt drap.
MERLOT
13.06.2019 kl 16:01 174

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/op10xR/rent-vann-er-ingen-selvfoelge
Jo, det kunne vært en selvfølge om de hadde budsjettert med vedlikeholdet.

Blir nok bompenger her også, montert på springen.