Bare prat

 

Renovasjonsavgift


Hømo avgift se. Må betale den sjøl om je brenner alt je har inkludert spesialaavfall sjøl.

E9 se.

Nå: brenne batterier.

New starters.
Alle avgifter er gifter og hører hjemme et visst sted se.
New beginners.