Vi ser et paradigmeskifte innen energiomsetning som omfatter hele verden. Vanskelig å fatte hvor enormt dette er!