PHOTOCURE- Vil Pho selge Cysview for milliarder i USA?

focuss
PHO 14.06.2019 kl 10:10 16051

Når de har en markedsandel på 6,7% i USA så passerer de den første milliarden. I det område og med den prosedyren hvor salget har vært så langt så har de allerede denne markedsandelen. Til tross for det så er vi fortsatt tidlig i lanserings fasen sier vår nye amerikanske CEO. Han legger lista høyt for seg selv og sier målet er å bli Standard of Care i USA.
16.06.2019 kl 10:05 820

Det er dessverre slik at helsevesenet i USA er nærmest pil råttent. Og kostnadene med å komme seg innenfor døren er deretter. Det er derfor kostnadene løper løpsk.
Men er man først innenfor får en betalt for investeringen og blir en del av galskapen.
Der leger , sykehus og forsikringsselskaper flår pasientene levende.
Det er derfor at noen som forstår galskapen prøver å få til en generell statlig ordning. Men de møter som regel veggen.
Redigert 16.06.2019 kl 10:06 Du må logge inn for å svare

Jeg skjønner ikke at du pafo bruker en smule lengre tid p tenke gjennom det du har skrevet før du poster det. Du slenger ut noen påstander du har messet om og gjentatt til det kjedsommelige. Men det blir uke mer fakta fir det.

For det første mener du at problemet for PHO er urologer som tjener penger på WLC som er motvillige til p skifte til BLC. Men med stadig mer opplyste pasienter som er veldig bevisst på egen sykdom vil aldri godta at legen spiller russisk rulett med deres liv. Ville du akseptert det? Med din kjennskap til BLC og hvor mye mer av kreften som blir sett, og når du samtidig vet at det er 50% større sannsynlighet for å overleve de neste fem årene dersom du behandles med BLC isteden for WLC, ville du da akseptert at urologen behandlet deg med WLC og kun det? Hvis ikke, hvorfor skal amerikanske pasienter godta at legens ønske om inntjening skal gå foran egen helse? Vi snakker tross alt om en diagnose som kan gi dødelig utfall.

For det andre så forenkler du forholdet mellom kostnader og inntekter. Ja, isolert sett kan det fortone seg som idioti å bruke mer penger enn man tjener. Men enhver oppegående økonom må evne å gå en smule dypere i problemstillingen.

Rett nok koster det penger å holde et salgskorpset i sving, men hva er det som skal generere inntektene til PHO? Ikke salg av scope, men salg av Cysview. PR DES 2018 var brukerfrekvensen ca 1,2 pasienter PR scope pr uke. Kapasiteten er ca 10 pasienter PR scope PR uke for regide scope og fire ganger så mange PR flexiscope. Aner du tegningen?

Regner vi flexiscopene om til regide scope utgjør 11 flexiscope ca 44 regide, kapasitetsmessige. Dvs at vi ved utløpet av Q1 19 hadde en utplassering av 204 scope, (160 regide og 11 flexiscope) der brukerfrekvensen var ca 1,2 pasienter PR uke. Det gir omsetning på ca uSD 250k PR uke, eller USD 3 mill PR kvartal. Men dersom man øker brukerfrekvensen til 2,4 pasienter PR uke, dvs en dobling fra fet den var i DES 18, så stiger omsetningen til USD 6 mill PR kvartal. Og da brukes knapt 25% av kapasiteten på allerede utplasserte scope.

Men som vi vet er vi i en situasjon der antall utplasserte scope øker uke for uke. Og i Q2 19 kan vi se de første sporene etter Dan sine grep på selgersiden, samt at Q2 19 er det første kvartalet der flexiscopene kan leveres uten de problemene KS opplevde.

Samtidig må vi ha i bakhodet at de gode meldingene vi fikk i april vedrørende rettningslinjer og øke sannsynlighet for overlevelse ført vil gi full effekt fra Q3 19.

Så min godeste pafo, de tallene du presenteres må settes unn i en større sammenheng. Jeg råder deg til å pusle sammen de puslebitene som nå foreligger, så vil du se et svært interessant bilde som er i ferd med å danne seg.
Redigert 16.06.2019 kl 10:16 Du må logge inn for å svare

Det mest besynderlige er at en kan gå rundt å være misfornøyd med ledelse, utvikling og kurs dag inn og dag ut i åresvis uten å ta konsekvensene av det og selge seg ut.
For egen del hadde jeg "klikket" av å ha et så dårlig forhold til egen investering, så jeg tror vi skal ta det med en stor klype salt mye av det som kommer her. Vil tro de om ikke annet kun sitter i Photocure med en ubetydelig lyttepost.
Noe annet vil jeg betrakte som usannsynlig
focuss
16.06.2019 kl 09:55 841

Pafo

Du skriver at "2018 brukte PHO 121 mil på att øke inntekten i USA med 21,3 mil" . Tror du det er målet med investeringene? Tror du på det du skriver så må du være usedvanlig teit for å sette penger i PHO.

Jeg investerer i PHO fordi det de investerer nå skal bidra til at de selger Cysview i USA for milliarder i året. Det er målet og det gir mening.
Redigert 16.06.2019 kl 09:57 Du må logge inn for å svare
pafo
16.06.2019 kl 09:45 857

Meget korrekt beskrevet men ikke glem att de gått mye minus i USA siste 5 år og alt henger sammen . Men slutresultatet
får vi med tiden. Men att det er alt før mange selgere som ikke selger noe viser tallen.
m73102
16.06.2019 kl 09:29 875

Pafo - i en vekstfase og starten på en kommersialiseringsfase vil det være alt for snevert dersom en kun ser sammenhengen mellom kostnadene/inntektene det ene året. Videre blir det etter mitt syn helt feil å si at de kr 120 mill i kostnader i 2018 kun knytter seg til selve inntektsøkningen på kr 23 mill i 2018 (etter mitt syn et helt misvisende bilde). Men hver enkelt for selv vurdere om PHO vil oppnå den effekten Schneider beskriver når han uttrykker at en nå bruker kr 4 i dag (for å tjene kr 20 i fremtiden) - i stedet for kr 1 (for å tjene kr 2).
pafo
16.06.2019 kl 09:13 891

Det er vel hovedjobben til alt og alle i PHO att øke veksten i USA med noen få undentak.. Så får du finne dine førklaringer.
Om de hadde nådd samme veksten uten den enorme kostnaden så er det vel samme sak.
bravi
16.06.2019 kl 09:11 885

Gunlove, har du problemer med at noen skriver noe som ikke passer deg? Tror absolutt at du innerst inne er nervøs for din investering og skuffet over resultatene.
Uansett, det er ikke du som bestemmer hva andre skal skrive, slutt med det.
m73102
16.06.2019 kl 08:25 927

Pafo - nå får du gi deg, jeg har aldri kommet med noen anklagelser mot deg (men stilt flere spørsmål rundt dine såkalte påstander) - du derimot har kommet med nedsettende betegnelser som "hjernedød" mv om flere av oss andre på HO.

Men når du lever i den forståelsen av at PHO i 2018 har brukt kr 121 mill på å øke inntekten med kr 21 mill, dvs. at du mener at alle kostnadene på kr 121 mill kun knytter seg til de nevnte 21 mill i økt omsetning i 2018, er vi på helt forskjellige planeter. Mener du oppriktig det du her skriver Pafo?? Kan det å være at et vekstselskap som i USA er helt i starten i en kommersialiseringsfase pådrar seg kostnader i 2018 som også kan ha betydning for det som skjer i 2019, 2020 etc? Som jeg har forsøkt tidligere å belyse gjennom et noe unyansert "bilde" - rigger ikke PHO nå virksomheten sin for å kunne øke fra 1 "butikk" til 10 "butikker" - men foreløpig har en kun inntekter fra 1.5 "butikker" (men allerede kostnader knyttet til 10 "butikker")?

Redigert 16.06.2019 kl 09:09 Du må logge inn for å svare
pafo
16.06.2019 kl 06:34 978

Hvor du eller andre oppfatter meg er likegyldig og alle merkelige påstand om att noen gjør noe bevisst.
I 2018 brukte PHO 121 mil på att øke inntekten i USA med 21,3 mil. Er det lov att ha en mening om det uten att alle skall
komme med en masse anklagelser om alt muligt. I år ligger det an til att PHO bruker ca 130 mil på att øke inntekten
med ca 35 mil til sammenlagt 98 mil i USA. Er det fornuftigt att bruke så mye penger på så liten vekst år efter år.

Det er det de 2 nye i styret skall se på, ikke dele ut scope som noen fikk det til. Hayen er jo god på stattestik og tar opp
antall utplasserte scope hele tiden. De siste 15 mån har det blitt utplassert 4,5 scope var mån uten økende trend.
Det betyr i snitt att 20 selgere ikke selger noe, men de andre selger ett var. Talen er ett klart bevis på att her brukes
det resurser som ikke gir resultat.

Det burde vare nok data og fakta og rekommendasjoner fra alt og alle til att Karl Storz klarte att selge sine scope selv.
Så vitt eg vet har de ikke solgt ett scope selv, eller låter PHO bli att rapotere vad som går gjenom KS salg før att
førbedre sine egne salgstall.
Det er merkelig er att de klarte det i Europa, da fanns det ikke like mange studier og resultater som bekrefter de enormt
gode resultater som er presentert siste tiden. Men enda så må PHO bruke flere millioner på att selge ett enda scope i US.
Det er i alle fall klart bevist att det er mye vanskeligare att selge scope i USA.

Men de har jo problemer med att finne ut vad som er bra og vad som er dårlig, og da tar det tid att bestemme seg.
Og ikke har de 100.000 usd heller så da blir det vanskelig. Men om de prøver så får de sikkert ett lån.
gunlove
16.06.2019 kl 00:57 1027

For meg fremstår nevnte Pafo og Bravi, vel hva skal man si til aksjonærer som hater selskapet de visstnok har investert sparepengene sine i :) Når jeg leser hva nevnte skriver får jeg hele tiden inntrykk av at de skriver om et helt annet selskap..jeg tenker, så uvitende kan man ikke være når så mye informasjon ligger ute. Men siden nevnte fortsetter å skrive så ser det jo ut som om dem faktisk mener at det er PHO dem skriver om?? Kanskje de bare er helt bortreist eller tror de faktisk har kunnskap om PHO :) De har jo ikke det, ingen som er ved sine fulle fem kan skrive slikt vås. Hvis dere ikke har forstått muligheten dere har fått presentert de siste mnd, vel, hvem kan da hjelpe dere? Hiv det dere har inn i andre selskap da for pokker og slutt og plag alle andre. For meg er det helt sjokkerende hvor lite kunnskap dere har, 'jeg aksepterer ikke at det tar 12 mnd'. Aksepter hva du vil for meg, du trenger faktisk ikke skrive våset ditt her. Tror du noen andre som er tungt lastet legger lit til det du skriver ift hva som CEO skriver? Har du høye tanker om deg selv eller?
m73102
15.06.2019 kl 23:04 1100

Pafo - jeg oppfatter deg slik at du mener Schneider/PHO ønsker å bruke mest mulig kostnader, uten at en samtidig mener at det vil gi det beste resultatet..?? Det er ingen garanti for at PHO vil lykkes - men det virker helt fjernt å hevde (hvis jeg har forstått deg riktig) at Schneider (bevist) velger feil strategi både ift. muligheten for å oppnå suksess i USA (og hva som er til det beste for aksjonærene). Korriger meg dersom jeg oppfatter deg feil.

Du skrive videre at en ikke oppnår SoU på drømmer - er det ikke nettopp det du håper skal skje? Tror du BLC vil oppnå SoU i USA, allerede så tidlig i en lanserings- og kommersialiseringsfasen, uten at en er nødt til å bruke kostnader/ressurser for å øke markedsandelen i USA? Etter mitt syn er PHO i en unik situasjon, de har muligheter til å finansiere denne satsningen ved å bruke av overskuddet fra virksomheten i andre markeder + EK - for å øke satsningene fremover (og likevel går nesten break even) - frem til 2020 (overskuddet kommer), med peak sale i 2024/2025. En får selv vurdere om en tror på Schneiders fremtidsutsikter - og om BLC vil bli SoU - men jeg kan ikke forstå, dersom en har et lengre tidsperspektiv (ikke kun opptatt av kursutviklingen i det korte bildet), at det er aksjonærer som mener at PHO, så tidlig i vekstfasen i USA, skal kutte ned på satsningen kun med det formål å oppnå blå bunnlinje allerede i 2019.

Redigert 16.06.2019 kl 01:40 Du må logge inn for å svare
Hayen
15.06.2019 kl 19:50 1200

Hva med 50% rabatt siste uken i kvartalet?
Hayen
15.06.2019 kl 19:18 1230

Jeg venter bare på at pafo skal lansere forslag om at selgerne til Pho bør stå på gatehjørner med plakater "Kjøp cysview".
rockpus
15.06.2019 kl 18:46 1261

Dess flere som tilbyr blc dess færre kunder vil de som kun tilbyr wlc få. Da blir det en mager trøst at man isolert sett tjener mer pr kunde på wlc.
I et privat helsevesen er det avgjørende for å hevde seg i konkurransen at man kan tilby den beste metoden.
focuss
15.06.2019 kl 18:04 1303

Når det gjelder budsjett så er det ledelsens ansvar å foreslå det og det er styret sitt ansvar å godkjenne det. Så vi får håpe vet hva de skal se etter.
Når det gjelder at urologene vil bruke hvitt lys for de tjener mest penger på det. Må si det er sjelden å se eksempler på at det ikke lønner seg i lengden å være konkurranse dyktig. Nå er det ikke så enkelt heller, guidlines og jussen i dette eksisterer av en grunn.
pafo
15.06.2019 kl 17:51 1314

Vad eg førstår på Schneider og selgerne så tar det år og dag att bestemme seg, så om de ikke ser pengerne eller
det er noe annet feil vet eg ikke.
focuss
15.06.2019 kl 17:51 1318

Tankene med å ha et budsjett som viser hva pengene brukes til er bare det at da vet man litt mer hva man snakker om når pengebruken skal kritiseres
rockpus
15.06.2019 kl 17:38 1337

pafo

Tror du ikke at det er de urologer som tilbyr den beste diagnosemetode som I fremtiden vil tjene mest penger?

De to nye styremedlemmene er nok ikke hentet inn for å dele ut gratis skop, såpass tror jeg vi kan konkludere.
Vil anta Hansson står i bresjen for å hente inn nye medlemmer og den mannens intensjoner er nok gode for aksjonærene men garantert ikke å dele ut gratis skop.
focuss
15.06.2019 kl 17:30 1351

PHo sin strategi er å først fokusere på 25 største MSA. De har ikke engang en medisinsk selger per MSA. Synes ikke det tyder på at de bruker penger som fulle sjømenn.
pafo
15.06.2019 kl 17:17 1367

Jeg har ikke behov før att vise verken deg eller noen annen var de går minus noen stans. Er det vanskelig att finne ut så
får du sende en mail til selskapet og spørre.

Men tanken om mail til selskapet om gratis scope er ikke dum. Men den må bli til de nye økonomerne i styret.
focuss
15.06.2019 kl 16:50 1385

Pafo
Spar oss. Du skjønner ikke noe som helst av dette. Det du har klart er å hjernevaske deg selv. Ingen andre. Kan du sende forslaget om å gi bort scopene til styret slik at de kan ta stilling til det.Hvis du tør da. Det gjør du neppe.
focuss
15.06.2019 kl 16:47 1391

Pafo
Dersom du ikke kan vise oss budsjettet for USA kan du bare glemme å kritisere det. Eller har du ikke nok arbeidserfaring til å forstå det kanskje? Det betyr at du ikke vet hva du snakker om. Og du snakker om drømmer?? Man blir absolutt ikke SoC i USA ved å drive pølsebu.
pafo
15.06.2019 kl 16:42 1392

Jeg er ikke negativ til PHO, jeg førsøker førklare en del her inne att problemet er at urologer taper penger på
att gå fra WLC til BLC. Og blir da idiotførklart som kan tru noe sånt. Men hvor løser du ett problem om du ikke vedkjenner
deg vad problemet er. Men sanningen er att urologer som sitter med nedbetalte WLC scope i dag kan stoppe 2.000 usd
i lommen efter en 15 minuters behandling. Trur du de vil miste de til de har betalt BLC scopet som dessuten reduserer
antalet behandlinger i lengden.
Redigert 15.06.2019 kl 16:43 Du må logge inn for å svare

pafo,
Bare et spørsmål, hva har fått deg til å bli så negativ den siste tiden?
Tenkte å se litt hva du postet her på HO for kun måneder siden, trengte ikke lete etter noen positive innlegg for de har du mange av tenker jeg, dette var faktisk helt tilfeldige innlegg fra deg.
Og mitt spørsmål blir da, hvordan i huleste er det mulig å snu helt rundt etter siste måneders utvikling, helt bemerkelsesverdig spør du meg. Enten har du solgt og vil ha billigere inngang eller så har du fått solstikk vil jeg tro.

pafo
21.01.2019 kl 14:00
2099

"Og det her er vel faktorer som folk flest og investorer ikke legger inn nær de vurderer selskapet. Det er faktisk ganske
mye som er uforsigbart om PHO,s fremtid. Men for meg er det ikke tvivel, de er en vinner.."

pafo
12.11.2018 kl 12:48
2539
focuss skrev
Det som er spennende for de av oss som er interessert i å følge selskapet og være investert er selvf..
Ja her er eg ganske sikker på att medicare kommer att presse på betraktligt, da de spar enorme summer på
att det som kan utføres poliklinisk blir utført poliklinisk .Så her kan det gå fort.

pafo
06.11.2018 kl 14:41
913
Skall vel egentligen ikke uttale meg om tidsbruken, men nær det gjeller flexiscope så 4-5 ganger på en dag.
Og på rigide så er det vel narkoseteamet som avgjør bruket maks 2 per dag. Men trur ikke det er så stor kø
att det blir brukt hele tiden. Men nær det er sagt så har det en merkelig førmåge att gå fort nær det innføres
fastpris på en undersøkelse. Og det viser seg i fremtiden nær alle vil ha BLC behandling

pafo
22.10.2018 kl 11:17
871
Det her salgskorpset de har i USA vad gjør de egentligen. Selger de scope før att få de til att begynne med BLC.
Da bør jo Karl Storz betale en del av lønnen. Att levere cysview til de som reden har scope kan ikke vare store
jobben. Eg trur faktisk att de selger for fullt, da de har de beste salgsargumenter som finnes. Da alle vinner på
att bruke BLC. Det kommer garantert en positiv overraskelse vid Q3 resultat.
Redigert 15.06.2019 kl 16:29 Du må logge inn for å svare
pafo
15.06.2019 kl 16:06 1418

Ja de skryter sikkert de som hadde 8.000 behandlinger 2018. De som hadde 1,6 mil behandlinger behøvde ikke skryte
de såg resultatet i lommeboken. Og det er mer en vi har gjort.
pafo
15.06.2019 kl 15:58 1413

Du vet jo hvor mye penger de bruker, det er mer en de tjener. Og mener du de betaler før partner så blir de ikke geniforklart.
Og Norden som er ferdig utvikklet marked, bruker de mye penger der. Og vad har vi da kvar jo USA.
focuss
15.06.2019 kl 15:52 1415

Pafo skrev
"Jeg trur de bruker tiden sin på att finne en førklaring på att de ikke finner en kjøper på 3 mån. Og dermed førsvare jobben"

For en utrolig fordummende argumentasjon. Hvor mange nye fikk de inn i pipeline på de 3 måndene. Pafo,har du lest noen av disse hundrevis av sykehus som har skaffet seg BLCC og hvordan de skryter av det på sine hjemmesider?
Slikt kommer ikke av seg selv og de fleste er pionerer i sine områder. Derfor sier Schneider, fortsatt tidlig i lanseringsfasen.
pafo
15.06.2019 kl 15:51 1415

Det borde du førstå focuss det gjeller ikke att bruke mest mulig penger, det gjeller att skape resultater. Det nytter ikke att legge
ut om alt fantastisk som aldri skjer. Du blir ikke SOC på drømmer.
focuss
15.06.2019 kl 15:42 1424

Pafo
Du slenger rundt med påstander og tall som rett og slett er bare tullprat. Derfor ber jeg deg nå om en liten ting før du fortsetter dette.

Vis meg de årlige kostnadene fordelt på
-partner
-Norden
-USA

Ta så de årlige kostnader for USA satsingen og bryt det ned i nødvendige line items så vi kan forstå hvor det brukes for mye penger. Og selvfølgelig forklar hva du inkluderer i de forskjellige line items.
focuss
15.06.2019 kl 15:35 1433

Tror rett og slett vi bare får slå oss med ro med at Bravi og Pafo mener det er helt feil strategi av PHO å satse på USA på egenhånd. Dersom de uansett skal gjøre det så burde de i hvert fall ikke satse å bygge en seriøs proff organisasjon som kan bli en kraft å regne med i USA. Å skape ett proft og ansvarlig selskap som kan svare på alle henvendelser i fra myndigheter, sykehus, tusenvis av klinikker,pasienter etc er ikke noe å bry seg om. Å kjøre studier for muligens oppnå Grade A vurdering er også bortkastet mener de vel .Reklamering og markedsføring av et nytt produkt er antagelig ikke nødvendig og selgerne trenger da ingen medisinsk kompetanse slik at en gjeng med arbeidsledige bruktbilselgere burde klare jobben. Ambisjonen er tross alt bare å bli SoC i ett 15 milliarders marked.
Redigert 15.06.2019 kl 15:45 Du må logge inn for å svare
pafo
15.06.2019 kl 14:56 1469

Jeg trur de bruker tiden sin på att finne en førklaring på att de ikke finner en kjøper på 3 mån. Og dermed førsvare jobben
sin uten noe som helst resultater. men som tur er har vi salgsprosessen.

Jeg delte denne artikkelen igår eller i forgårs, hva er årsaken til at det ikke nevnes av deg i noen sammenhenger, det positive rundt blc?
Har vel enda tilgode å se at du omtaler pho eller Cysview i positive ordlag.
Slike artikler bidrar virkelig positivt utad blant pasienter og i urologi miljøet.
Istedenfor fokuserer du kun på å dyrke konspiratoriske og negativitet rundt Schneider og hans team. Skal du være i denne aksjen tror jeg du burde endre fokus, skadelig i lengden å bare ha negative tanker i hodet.

Sjekk ut videoen i artikkelen.
https://kpax.com/health-news/2019/04/26/marcus-days-new-surgery-center-brings-state-of-the-art-medicine-to-bitterroot/

Forøvrig har jeg ingenting imot deg bravi, forstår bare ikke helt hvorfor alt skal framstilles på en negativ eller tvilsom måte.
Redigert 15.06.2019 kl 14:55 Du må logge inn for å svare

Her måtte tydeligvis den godeste Bravi bruke litt tid på å tenke seg om.

Er rimelig trygg på at dem da spiser wienerbrød.
Ikke mulig for meg hvertfall å ytterligere kommentere slikt vrøvl.
bravi
15.06.2019 kl 13:15 765

Hvis det er sykehus prosessene som tar så lang tid, hva gjør selgerne til Pho i mellomtiden? Uansett så virker antall selgere å være høyt i forhold til antall solgte skop. Hvis det er som blir hevdet at salgsprosesser tar så lang tid og at det skyldes interne prosesser på sykehusene uten at selgerne til Pho kan gjøre noe fra eller til må vi forvente at det blir utplassert minst 100+ skop i kvartalet fremover.
Hayen
15.06.2019 kl 12:09 810

Bravi,

"Enten vil et sykehus ha skop eller så vil de ikke, gitt all den dokumentasjonen som foreligger i fagmiljøet tror jeg ikke at at selgerne til Pho vil kunne påvirke så mye."

Du har en noe enkel forståelse av verden.
Det er sykehusene som har rigide prosesser for å sikre at alt blir riktig. Det er dette som tar tid, og i liten grad innsalget av blcc.