Kursutvikling på forbruksbankene er et stort spørsmål

KOMP 14.06.2019 kl 10:51 3017

Noen av disse kommer aldri opp på høyre kurser, men kan de store gjenreise seg.
Jeg mener NOFI har mulighet å bli priset høyere og mulig komp.
De andre tviler jeg på vil gjenreise seg

Kursutvikling
Mono 1,30 Ned 72% fra topp
Komp 9,44 Ned 54% fra topp
Insta 1,10 Ned 70% fra topp
NOFI 63,15 Ned 43% fra topp

Markedet for disse her hjemme er preget av heksejakt fra bladsmørere og kritikere som igjen påvirker våre myndigheter

NOFI er alt stor nok og går nå ut mot Europa hvor de vil tid og få en ny vår, de andre må på en eller annen måte finne partnere.
Hvis ikke forsvinner de alle som en
Redigert 20.01.2021 kl 09:00 Du må logge inn for å svare
Kitchen
15.06.2019 kl 21:06 2265

Du skal ikke helt kimse av verdien av å følge med på hva Gunnar handler på Kiwi. Fremover kommer slaget til å stå om hvem som er foretrukket leverandør av finansplattform (banktjenester/betaling) Den foretrukne leverandør vil sitte i smørøyet og får verdifulle kundedata. På samme måte som Facebook tjener seg søkkrik på å kontrollere andre data om vår atferd.

Bemerkelsesverdig hvor lett og hurtig Monobank har fått tak i emisjonskroner fra veldig proffe aktører.

Og hva syv programmerere gjør åtte timer mandag til fredag er heller ikke så godt kommunisert. Disse har alle en Phd, så de sitter neppe å følger med på at Gunnar har handlet på Kiwi med kredittappen.
15.06.2019 kl 19:01 2326

Tipper DNB kjøper de og dermed få et stort fotfeste i dette markedet
Om DNB bruker 2-4 milliarder og får hånd om disse små, så er konsolideringa unnagjort
Kan hende NOFI kjøper noe
Redigert 15.06.2019 kl 19:03 Du må logge inn for å svare

Vel, monobank/BRAbank presenterte appen sin for DnB, og kan vel tenkes at det blir ett samarbeid. I og med at nye sjefen har kommunisert at DnB er ett fintech selskap, likens som Monobank /BRAbank er.
Men ikke så mye som er kommunisert etter den presentasjonen da.
15.06.2019 kl 13:25 2429

I følge analyser jeg har sett og uttalelser eg har hørt, så er dette langt fra nok til å berge disse
2 el 3 slike vil overleve i Norge
Nå kaster giganten DNB seg også inn i dette markedet.
Fordelen med det kan være at da må disse finans journalistene og Finanstilsynet trå veldig mye mere forsiktig, hvis ikke så blir de avskiltet og vinge klippet

Ja, fusjonen er godkjent, den nye fusjonerte banken heter BRAbank.
Den oppnår vesentlige driftsfordeler og er en ekspansjonsmaskin, som har som mål å bli en pengemaskin. 20%ROI year on year.
Og når det er oppnådd så tenker jeg kursen er betydelig høyere enn idag.
Derfor kjøper jeg litt og litt mere aksjer i Monobank som nå er fusjonert og heter egentlig BRAbank.

Nja, BRAbank ville ikke stå på egne bein og er snart fusjonert med Monobank.
Felles navn er BRABank, men det er Monobank systemer og strategi som blir fokus.
15.06.2019 kl 00:21 2598

Her berører du antagelig noe av essensen i dette media driver med
Tror noen det vil bli mye kritikk av DNB når de reder grunnen for denne type virksomhet ?
I not think so
15.06.2019 kl 00:03 2614

Du vet ikke tilfeldigvis navn på den dama
Skulle hatt tak i sånne for å dokumentere ting
virull
14.06.2019 kl 23:40 2627

Tror de er slått sammen / kjøpt opp innen et par år
virull
14.06.2019 kl 21:12 2701

Må jo være opplagt at det kommer konsolideringer nå. PB under 1 vel for de fleste? Vinn-vinn på å redusere konkurransen i markdet gjennom sammenslåinger. Nye dnb sjefen varsler at de blir mer aggressive nå som gjeldsregisteret kommer. Blir hardt for de fleste, trolig bare Nofi og Komp som kan stå på egne ben.
longg
14.06.2019 kl 18:23 2769

Hørte også noe av det samme for ca. 1 år siden fra et mediebyrå. Trodde ikke at det kunne la seg gjøre,.....
Og på den annen side, skulle ikke bli veldig forbauset om noen av de minste bankene blir kjøpt opp av f.eks. DNB eller BN nå som prisene begynner å bli lave.
Røsk
14.06.2019 kl 17:46 2797

Veldig godt skrevet matmons. Jeg snakket med en mor i barnehagen som er finansjournalist i NRK i høst. Hun kunne fortelle at de kom til å drive en massiv kamapanje mot både forbrukslånbanker og inkasso. Jeg trodde aldri det kunne påvirke kurs så mye som det har gjort. Ren propoganda som faktisk har skremt bort mange aksjonærer. Når mye av det de skriver rett og slett ikke stemmer så er det leit at ingen tar grep. Hører ikke fra bankene da de mener det er nytteløst å stille opp for journalistene som kun har en agenda. Her er det bare bruke tiden til hjelp og plukke opp kortene som livredde investorer har kastet.
14.06.2019 kl 17:00 2836

Denne skreiv jeg som debatt i Aftenposten og Nettavisen , men heller ikke der vil de avsløre Finanstilsynet sin falske utspill
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Overskrift

Missvisende om forbrukslån fra bla Finanstilsynet


Her forleden hadde Finanstilsynet en pressekonferanse om bekymringer vedrørende forbrukslån til Norske husholdninger .
Summen av forbrukslån er kommet opp i 117 milliarder kroner eller 22.000 på hver og en av oss
I tillegg har vi jo vanlige huslån på ca 5000 milliarder og dertil bil og båt lån.
Forbrukslån er den desidert minste låneposten i Norske husholdninger og er bare en brøkdel av rentekostnadene til Ola og Kari Nordmann
Finanstilsynet hevder at lånebelastningen på Norske husholdninger er den historisk høyeste.
Men det er en fremstilling som er helt feil
Grunnen til dette er at renta på hus, bil og båt må opp på over 8 % før vi kan si vi har høyere lånebelastning nå enn vi hadde på det høyeste.
Jeg kan ta meg selv som eksempel
I 1989 hadde jeg 1/2 million i lån og betalte 19% renter
Det ble tett på 100.000 kr i rentekost
Lønna som forpleiningssjef på båt var 154.000 kr minus skatt
Det var ikke mye å kjøpe klær og leker til mine 3 barn for den gangen
Omtrent 100.000 familier måtte da gå fra sine boliger. Bankene ble sittende med masse tomme hus som ingen betalte på lånene. Dette var dråpen som fikk DNB til å gå konkurs. Renta var den gangen politisk styrt da myndighetene slapp fri rente og pengepolitikken på 80 tallet.
I dag er vi ikke i nærheten av slik belastning for Norske husholdninger, det er rett og slett feil og desinformasjon som kommer fra Finanstilsynet, Avisa E24, Dagens Næringsliv og Finansdepartementet.
De driver med falsk og uriktig informasjon
Rentebelastningen på forbrukslån utgjør i dag under 4000 kr pr innbygger
Vi har 2,35 mill boliger i landet i følge SSB og lånene er 2,1 mill i snitt
Dette gir rentebelastning på 55.000 kr pr husholdning, få eller nesten ingen har problem med disse utgiftene. Alle med jobb klarer dette fint dersom de vil det.
For 2 år siden økte forbrukslånene mye i Norske husholdninger, slik er det ikke lenger . Økningen er minimal og kroner mye mindre enn økning i bil, bolig og båt lån
Et annet moment i dette er at innstramming i lån for bolig har fått folk til å ta forbrukslån til egenandel. Er det ikke nettopp de samme Finanstilsynet og Finansdepartementet som nå kritiserer forbrukslån som ivret for strammere lånebetingelser til bolig
Snakk om redelige folk som besetter disse posisjonene.
Litt mere redelighet og etterrettelighet hadde jeg fakta forventet av en slik stor og viktig organisasjon.
Dagens Næringsliv og E24 avisa, der bør journalistene og redaktørene sette seg på matematikk og regne kurs. Kan hende litt historisk oppdatering også vil hjelpe på hos disse.


Best Regards
Redigert 14.06.2019 kl 17:00 Du må logge inn for å svare

Forbruksbanker lider under en ny megatrend - etisk bankvirksomhet.

Max
14.06.2019 kl 16:54 2847

Meget godt formulert
Du er nok mere diplomat enn det jeg klarer å være

Finanstilsynet hadde jo utspill nylig hvor en viss journalist Wik i E24 utbroderte sin meninger
Jeg tok da pennen fatt og skrev et innlegg på NRK Ytring
Men det kommer nok ikke med der, jeg er jo ikke medlem av MDG må vite
Her er da det jeg skreiv
------------------------------------------------------
Finanstilsynet, hvem jobber de egentlig for ?

Finanstilsynet skal være en av vårt lands bærebjelker
Er de det ? Kan vi stole på det de sier stemmer?
Forleden har de stor pressekonferanse om forbrukslån og kredittsituasjon til norske husholdninger
Der sier de at Norske husholdningene aldri har hatt mere lån og aldri betalt mere renter pr hode og pr husholdning
Så angriper de forbruker bankene. Disse bankene står for 117 milliarder i utlån i 2018 , det er bitter liten % del av alle private lån i Norge
Boligene i Norge er belånt med ca 5000 milliarder
Lånene fra disse forbruksbankene utgjør 22000 pr hode i Norge. gjennomsnitt rente på forbruks lån er 16%. Det gir da 3520 kr for hver og en av oss
Så lager Finanstilsynet et senario der dette er det store problem.
For oss som har levd noen år vet vi al dette er tull og tøys
La oss gå noen år tilbake til da Gro Harlem Brundtland sin regjering slapp fri låne renta til bankene
Altså i 1989 var inflasjonen 4,6%
Boliglånsgjeld 1050 milliarder
Vi hadde renter på 18,5 til 22% , DVS en realrente på 15%
Ca 100.000 familier måtte flytte fra sine hjem fra 1989 til 1991.
Banker ble sittende med masse hus som ingen betalte gjelden på, og store DNB gikk fakta overende som del av konsekvensen.
Så presterer altså tilsynet å si vi aldri tidligere har hatt så høy kreditt belastning enn nå i 2019
Det er jo i beste fall veldig misvisende, i verste fall en jobb de gjør for venner eller store aktører. Det er ikke din og min sin situasjon de er bekymret for, det er 100% sikkert.
Rentebelastninga pr husstand var i snitt rundt 100.000 pr år i 1989 , Vi hadde 500.000 i lån pr husstand og vi hadde 1,85 millioner hus/leiligheter
Det er nå steget til 2,35 millioner husstander og gjelden er samlet ca 5 milliarder eller 2,1 mill i gjeld pr enhet
Det gir da rentebelastning pr husholdning med rente 2,65% kr 55.000
I tillegg får vi da renter av 22.000 og snitt renta der er 16% dvc 3500 *2,5 personer pr husholdning
Da er samlet rentebelastning vel Kr 60.000 pr husholdning i 2018 og mulig Kr 65.000 i 2019
Vider har vel lønn pr husholdning gått 2,5 gangen
Vi har dermed en kreditt belastning på husholdningene som er under 1/4 av det den var i 1989
Vi behøver heller ikke gå til 1989 før rente og kreditt situasjonen var mye verre for Ola og Kari Nordmann, selv da vi hadde renter på 5 til 7% var belastningene høyere enn nå.
Finanstilsynet er full i tull og tøys
Kan de overhode regne disse folkene, eller er de helt historieløs?
Et annet moment er at mye av disse forbrukslånene er en direkte konsekvens av innstrammingene i egenandelen for å skaffe seg bolig
Mange bruker nemlig disse lånene til egenandel når de skal kjøpe bolig
Finanstilsynet var en av flere aktører som mente innstramming der var nødvendig for å skjerpe betingelsene
Finansdepartementet, er det dere som bestiller disse rapportene ?
Finanstilsynet de juger, de manipulerer.
De er useriøse
Hvem sitt ve og vel er det de er bekymret for
Ikke det norske folk i alle fall

Best Regards

jo,de har virkelig holdt steinhardt fokus på den negative vinklingen,-og med denne usikkerheten som har holdt på uavbrutt så og si siden oktober ifjor i markedet,så har media hatt skikkelig medvind der vi i tillegg har hatt mange forskjellige grunner for nedsiderisikoen som har påvirket,-der spesiellt forbruksbanker har vært i fokus med alt fra IFRS 9,attpåtil regulatoriske regler i samme tidsepoke...en banksjef som var skeptisk etter å ha gitt opp i forbrukslånsektoren,fikk selvfølgelig spalteplass hos samtlige nettaviser,-de opererer litt feigt mener jeg da dette går så absolutt over sparepengene til personer som ønsker å oppnå litt suksess i livet,-jeg er en av de..hehe.

kan ærlig innrømme at den oppgangen vi engang hadde for KOMP er nå greit amputert,-men jeg tror på en justering fremover og banken vil fortsatt fungere i forbrukslånsektoren.

Det fins regler for markedsmanipulering(?),-synes media kunne opptrådt "LITT" mer nøytralt enn slik de har drevet med,-med de har vært meget tydelig i å påvirke både politikere og investorer.(slike fleste saker skjer "bak lukkede dører",-men media fungerer slik,-har de ikke noe å skrive om,så lager de noe kreativt..)

selv så er jeg fornøyd og innforstått med de nye reglene,da vi ønsker en fungerende virksomhet vi er investert i,-så en god samfunnsdebatant er greit å ha med i portefølgen.
14.06.2019 kl 15:50 2911

Å sitte i disse aksjene det siste året har vert drepen
Man vente og venter på at det skal komme nyheter som gjør at aksjekursen og interessen tar av
Men det kommer ingen nyheter
E24 og DN elsker jo å sabotere disse aksjene
Jeg vil oppfordre alle til å si hva dere mener om kampanjen E24 spesielt har holdt på med , de er jo et finans SE&HØR