Derivater av narkotika se


Kan være ulovlig selv om det itte er oppført på narkotikalisten, avhengig av den konkrete kjemiske strukturen på derivatet se.