Papilly Les nøye ...!!!


Papilly tar opp kampen mot Stress og psykisk helse. Programmet har blitt utarbeidet fra det Karolinska instituttet ( svenske forskere og eksperter) og flere av verdens ledende forskere. kapital har de og ferdig emisjonert og klar for oppgang -5-6 øre pr aksje. Verdt noen lodd her før den fyker videre av gårde...

Ny VD er på vei og dette håper kommer i en børsmelding ganske kjapt da stiger aksjen ...Denne aksjen var i 5 kr for noen år siden så oppside er det i masse vis ….Ta noen Lodd da vel …%%%%% Vi venter i spenning ….Store poster for liten ..Innsats ...Plutselig er de borte...…..

Store post skiftet akkurat eier meget spennende...tror og håper på videre opp gang ...Lykke til...