---Norge vinner: På verdenstoppen i bompenger


Alt blir dyrere med Arbeiderpartiet.

Norge ligger på verdenstoppen i bompenger per innbygger.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management regner på det meste. Nå har han kastet seg over det som opptatt nordmenn mest for tiden: Bompenger.

Og konklusjonen til Næss er altså at Norge havner helt øverst i verden over innbetalte bompenger per innbygger. Forutsetningen er anslaget fra Statens vegvesen på 13 milliarder bompengekroner i 2019.

Næss sier at på den ene siden er det forståelig med bompengeopprøret, ettersom bompengene er nesten tredoblet på 13 år. Vi snakker om en økning i perioden fra 4,6 milliarder kroner til 13 milliarder. Omregnet til 2019-kroner betaler norske bilister 7 milliarder mer i bompenger enn vi gjorde i 2006.

https://www.nettavisen.no/okonomi/nordea-pa-verdenstoppen-i-bompenger/3423698558.html?fbclid=IwAR388K8Qvdc0XRe9Pr7JGKuquULzlq3DHVnde9vGunMebwXcIW1-1LTni1E
Redigert 16.06.2019 kl 12:39 Du må logge inn for å svare

AP er fortsatt ikke fornøyd, syns FrP er frekke som krever at staten betaler en høyere andel av finansieringen, samtidig så legger de skylden for bompenger til FrP.
Mentor
16.06.2019 kl 13:03 650

Siden 1990 er det betalt inn 43 milliarder kroner i Oslo fra bomstasjonene. Det er bygget kostbare systemer for veiene med kryss, tunneler og passiv sikkerhet. En god slump har også gått til kollektivtrafikken slik at denne er blitt ganske bra. Rundt 9-10% er skuslet bort på honorarer, kransekaker og kaffe, men alt i alt har det meste gått til trafikk og uten hadde rushtiden vært "hele dagen".

Ingen har sutrer så mye over det og det er mest de store køene ut og inn av Oslo som skaper misnøye i tillegg til noen merkbare køer inne i byen på ringene 2 og 3. Så ble det gjort tiltak mot disse køene og da våknet hylekoret noe. De har til og med dannet eget parti de bandittene.

Sammenhengen færre biler og mindre køer vil de ikke se. En leddbuss erstatter 40-60 privatbiler, men den skaper ikke mye kø fordi den er mye kortere og ofte har eget felt. Oslo ble ikke bygget for bilen. Da trenger vi ikke starte med det nå heller. Blir det mindre biler er veiene i Oslo bra nok og det er jo transformasjonen som må til. Få flere bilister over på kollektivt. Da må man ha noen seriøse lokkemidler for bilismen er "die hard". I tillegg må man jo ha bompenger så menneskene ikke tar seg friheter og kjører overalt. Det går jo ikke når Norge har skrevet under på papir nå at vi skal fryse utslippene og siden redusere dem.

Vi har altså forpliktet oss og samme hvor mye politikerne lyver må vi gjøre dette, eller betale utslippstraff for kvoten vårt land har handlet. Dette er ikke opp til et enkelt parti, men det er opp til klimakvoten.
Mentor
16.06.2019 kl 13:16 637

Veiene i Oslo og til og fra er egentlig ganske bra. Sent om kvelden kan det være en fornøyelse å kjøre på dem om man har en god bil (MB S eller BMW 7) Det er bare så altfor mange biler om morgen og ettermiddag på dem. Løsningene trenger derfor ikke å være utbygging, men få bort noen biler og spre trafikken. Dvs, organisere arbeidstiden noe slik at ikke alle trenger å møte om morgen. Kanskje 12:00 kan være like bra å starte for noen mennesker?
Redigert 16.06.2019 kl 13:16 Du må logge inn for å svare

Norge er et folkestyre og demokrati. Dernest er vi et kongedømme ifølge grunnloven " innskrenket". Men det er ikke HMK kongen som er innskrenket, men folket, og det er vi alle stolt over. Kongen bærer ikke sin flosshatt ubegrunnet hver 17 mai. Det er ikke for intet han blir bejublet av alle sine egne, den samme dag.


Redigert 16.06.2019 kl 13:25 Du må logge inn for å svare

Eller stoppe sentraliseringen av statlige arbeidsplasser til Oslo. Konsekvensen er press på alt av infrastruktur. Boligmarkedet er blitt uoppnåelig for mange vanlige mennesker. I tillegg har byråkratene vært lønnsvinnere under H og Frp. Å det har bidratt til større klasseforskjeller mellom ulike områder innenfor bygrensen. Med påfølgende problemer. De som styrer er ikke de som opplever problemene. La heller byråkratene benytte buss/tog om de absolutt må på et møte i Oslo. Trodde de hadde tatt i bruk "ny teknologi" som telefon/videokonferanse.
Mentor
16.06.2019 kl 17:53 544

mastermind, min gode mann. Du vet like godt som meg makten er samlet i Oslo. Derfor må det være møter og sammenkomster mellom den eller det øvrige landet og makten i hovedstaden. Enkel tilgjengelighet er viktig og du det finnes kjente politikere i dag som tar kollektivt og ikke kjører sorte biler.

For oss akademikere ruver UiO høyest og ingen professorer vil bo ute i huttaheita og snakke med mygg og knott. Studentene kan heller ikke tulle mer der ute om de en gang skulle være så uheldige å ha blitt unnfanget i blant traktorer, elger og fiskemerder. De med litt hode og tiltakslyst forstår de må rett til Blindern etter 19-års alder.

Det er SP som har tuklet med begrepet sentralisering. Flere statlige arbeidsplasser er sendt langt ut på landet og til gokk. Det har vært en helt tullerusk politikk der de har fått med seg noen andre småpartier på og H og AP måtte gi seg etter lang tids syting og klaging om å la bønder og fiskere få litt flere arbeidsoppgaver enn i primærnæringene. Slik bruker de tid på og kostnadene blir ekstra høye i prosessen med å finne helt feil lokalisasjon. Det så vi ved valg av hovedflyplass som ble lagt langt ute på landet med helt skrullete unødvendig transport hver dag til og fra for de store massene. Snakk om lite miljøvennlig. SP's grusomme ideer om desentralisering må dekonstrueres og fjøslukttankene luftes godt ut så ikke vi blir kvalt i den elendige politikken.

Det meste av Norge er fjell og stein helt ubeboelig for mennesket. I alle år har de gått der i trange daler og høye fjell og blitt aldeles tulleruske og miljøskadet. Det blir tydelig når man tar en tur til hytta og veksler noen ord med lokalbefolkningen. De kan ikke engang snakke rent eller proper norsk.

Innvandrere er langt smartere. Etter en brutal utsetting i norsk natur og en feilslått innvandringspolitikk der nye mennesker må leve i disse menneskefiendtlige omgivelsene en stund, tar de raskeste buss til hovedstaden og sentrum øst eller Groruddalen der mennesket kan leve og det finnes gatelys, innvandrerbutikker, gudshus og ikke minst mange andre mennesker i samme livssituasjon som dem selv og sosialisering kan skje uten vilkår.

Det som best illustrerer Oslo er 17. mai. og slottet. Det ligger der sentralt Oslo vest og unge mennesker strømmer til det hvert år som den egentlig aller høyeste makt og en hyllest til hovedstaden og dens overlegenhet over alt nord for Sinsenkrysset, vest for Skøyen, øst for Manglerud og sør for Bekkelaget.

Nei, mine gode menn desentralisering er i sannhet det verste tullet og ordet som er oppfunnet i moderne norsk historie. Hovedstaden rommer lett 2-4 mill og la oss hanke inn noen fra hele landet minus den forferdelige provinsbyen på vestlandet der folk skarrer stygt og som aldri helt har bekjent seg som nordmenn da de er halvtysere alle sammen. Alt det onde har kommet derfra og i 1349 kom det er skip så det er med god grunn den lille filleprovinsbyen må isoleres. Resten av landet må få svenske tilstander. Glesbygd fatter ni vel? Mye billigere i drift og vi slipper overføringer fra Oslo til tullete tiltak der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Ja og så kan vi jo bare tenke på hva som er mest økonomisk for oss som er så rike og gi blaffen i alle andre. Vi kan kjøpe billig mat fra land hvor innbyggerne ikke har like mye penger som oss, så slipper vi å ha bønder og jordbruk.Da kan alle bo i Oslo, jobbe på kontor og bo like ved.
Dette er fint fordi, tja, men sikkert fint for klima og miljø og sånt og da MÅ vi jo gjøre det
Urquel9
18.06.2019 kl 14:48 435

Det er jo nettopp det bompengene fører til, rensker veiene for dem som kjører 15-20 år gammel japsebil, og overlater dem til dere som kan kjøre MB og BMW, for der i gården teller jo ikke bompengene noe i budsjettet. En facisistisk politikk, no more, no less.
Urquel9
18.06.2019 kl 15:01 428

Hallo Johnny, forskjellen på Norges og Sveriges landsbygd, er at det er produksjon på den norske. Fisk, metaller, petrokjemi, småbedrifter, skog, jordbruk, turisme. Svenskene har for det meste valgt å ikke utnytte sine distrikter økonomisk. Vi trenger veiene for varetransport og folketransport, men det går MDG hus forbi.