SOFF 20.6.2019 Får vi en løsning?


Da er vi inne i skjebneuken for SOFF, 20.6 er datoen som er satt som frist for løsning (jeg husker i farten ikke hvorfor det er 20.6 men det var muligfens så lenge endel av utsettelsene/fritakene for lån var satt?)

Hva tror folket, får vi en løsning eller blir det ny runde med betalingsutsettelser mens man jobber videre? Utrolig komplisert med selskapssytrukturen til SOFF å finne en løsning vil jeg tro-samtidig er det nok i alles interesser at løsningen kommer nå mens markedet er i klar bedring slik at man kan utnytte det.

Interessant poeng-nå rett før skjebnedatoen har det kommet en ny "spiller" inn på topp 30-aksjonærlisten, sakser litt fra E24:

"Skipselektriker og investor Eigel Ingvar Thom dukker denne uken opp blant de største aksjonærene i det kriserammede offshorerederiet Solstad Offshore med aksjer til en verdi av litt over en million kroner, ifølge ferske aksjonæroversikter.
Ved utgangen av fjoråret eide Thom 111.111 Solstad Offshore-aksjer, og dette er første gang det siste året at han er blant de 30. største aksjonærene.
Han har flere ganger blitt omtalt av Dagens Næringsliv da han blant annet har truffet godt i shippingaksjer som Scanship Holding og American Shipping gjennom sitt investeringsselskap Trethom. "

Merkelig tidspunkt å gå inn på, kan han ha en formening om hva løsninger blir og har tro på den?

Blir vel bare utsatt og utsatt tenker jeg. Bankene vil ikke ta tap, så de lukker øynene og håper at ting går over. Men med de rentekostnadene SOFF har så er det umulig å drive med overskudd. Bedre å ta tapet nå, skrote båter og komme seg videre. DA tar markedet seg fortere opp også når de kan skrote 10-15 av båtene.
Met1976
17.06.2019 kl 09:14 5269

Håper virkelig ikke en utsettelse blir løsningen men frykter også det pga både kompleksiteten og aversjonen (som jo er forsrtåelig) blant bankene og obligasjonseierne til å ta tap.
Met1976
19.06.2019 kl 10:08 5023

En dag igjen til "fristen" og intet nytt enda....lurer på når de evt kommer med noe-for noe må d ekomme med selv om det bare er ny utsettelse-ikveld eller imorgen?
19.06.2019 kl 10:14 5007

Foreligger det noen offisiell info om at fristen er satt til 20.06 ?

det blir vel bare utsatt igjen som vanlig
danm
19.06.2019 kl 10:29 4997

Der tjenes gode penge hver dag nu. Maersk Laser får ½ mio. i dag.
Met1976
20.06.2019 kl 11:47 4843

Ser ikke ut til at det kommer noe før børsslutt idag ihvetfall, men det er vel nokså vanlig-det ventes til etter børsslutt...
danm
20.06.2019 kl 12:41 4783

Utroligt spændende, om de lander en aftale. SOFF har den hårdeste nød at knække.
kvirrevi
20.06.2019 kl 16:07 4651

Da kom denne, jeg har ingen aksjer i selskapet

Extension of suspension and deferral agreements
As set out in the stock exchange communications of Solstad Offshore ASA ("SOFF")
of December 19th and 20th, 2018 and April 12th, 2019, a number of the companies
in the SOFF group have entered into agreements with a number of their key
creditors for the suspension and deferral of payments under the companies'
financing agreements until June 20th, 2019 (the "Suspension").

Albeit the negotiations for the restructuring of the SOFF group are progressing,
more time is required to find a sustainable solution to the financial situation
of the SOFF group.

SOFF is experiencing continued support from its creditors and stakeholders in
this process which is conducted in a co-operative manner with a view to find a
consensus based overall solution. It is acknowledged by all involved parties
that securing contracts and operating the business in its ordinary course is a
key priority, and the parties are acting accordingly.

SOFF is therefore pleased to announce that all the secured creditors being part
to the Suspension have agreed to an extension of the Suspension until the expiry
of October 31st, 2019. As per the resolution of the meeting of the bondholders
of SOFF's bond issue with ISIN NO 001 0713548 on December 19th, 2019, such
extension is also included in the suspension of payments under such bond issue.
Alongside the agreed Suspension extension, Solstad Invest 3 AS upholds its
unilateral suspension of debt servicing towards its one creditor that did not
agree to the initial Suspension.

The SOFF group continues to operate in its ordinary course as it has done for
the past six months during the Suspension.

BlueFox
20.06.2019 kl 20:24 4373

HA. Av Tore Roth Stranden Publisert: 20. juni 2019, kl. 17:18

Ny betalingsutsettelse for Solstad.

BØRS: Kriserammede Solstad Offshore gikk rett opp over 16 prosent på børs torsdag ettermiddag.

Men så snudde det. Aksjen falt tilbake til 2,7 prosent høyere enn verdien da børsen åpnet torsdag.

Grunnen til oppgangen skjedde etter selskapet ble enig med kreditorene om en ny fristutsettelse for betaling av renter og avdrag. Det var i siste liten. Fristen løp ut i dag 20. juni. Ny frist med kreditorene er satt til utgangen av oktober.
– Selv om forhandlingene om restrukturering av Solstad Offshore går framover, er det behov for mer tid for å finne en bærekraftig løsning på den finansielle situasjonen, skriver selskapet i en børsmelding.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Børsmeldingen, oversatt til norsk med Google
20.06.2019 03:49:39 pm

Som angitt i børsmeldingene til Solstad Offshore ASA ("SOFF") 19. desember og 20. 2018 og 12. april 2019 har en rekke selskapene i SOFF-konsernet inngått avtaler med en rekke hovedfordringer for suspensjon og utsatt betaling i henhold til selskapenes finansieringsavtaler til 20. juni 2019 ("Suspension").

Selv om forhandlingene for omstilling av SOFF-gruppen går framover, er det nødvendig med mer tid for å finne en bærekraftig løsning på SOFF-gruppens økonomiske situasjon.

SOFF opplever fortsatt støtte fra sine kreditorer og interessenter i denne prosessen som gjennomføres på en samarbeidsplan med sikte på å finne en konsensusbasert helhetsløsning. Det er anerkjent av alle involverte parter at sikring av kontrakter og drift av virksomheten i sin ordinære løpet er en sentral prioritering, og partene handler tilsvarende.

SOFF er derfor glad for å kunngjøre at alle sikrede kreditorer som er med i suspensjonen, har gått med på en forlengelse av suspensjonen til utløpet 31. oktober 2019. I følge resolusjonen av obligasjonseiernes møte i SOFFs obligasjonslån med ISIN NO 001 0713548 19. desember 2019, er en slik forlengelse også inkludert i suspensjonen av utbetalinger under en slik obligasjonsemisjon. Ved siden av avtalt suspensjonsutvidelse opprettholder Solstad Invest 3 AS sin ensidige suspensjon av gjeldsbetjening mot den ene kreditor som ikke var enig i den opprinnelige suspensjonen.

SOFF-gruppen fortsetter å operere i sin vanlige kurs som den har gjort de siste seks månedene under suspensjonen.

Skudeneshavn, 20. juni 2019

Kontaktpersoner
Lars Peder Solstad, administrerende direktør, på +47 91 31 85 85
Anders Hall Jomaas finansdirektør, på +47 40 04 29 18

Solstad Offshore ASA

Redigert 20.06.2019 kl 20:34 Du må logge inn for å svare
hstray
20.06.2019 kl 22:56 4232

Som jeg her skrevet gjentatte ganger. Banker er ikke instilt på å ta noe særlig tap. De er tydelig på at obligasjonseiere og aksjonærer skal tape100% før de tar en krone i tap. Da blir det ingen løsning. Og eierne spytter ikke inn ny EK før bankene tar solide avskrivninger på lån.

Giek er nok mer villig til å ta noen milliarder i tap. De har estimert med 7-10 milliarder i tap på utlån i 2019 i denne sektoren
kontra
20.06.2019 kl 23:41 4194

Dette er ikke et problemkompleks knyttet utelukkende til Soff, men til hele bransjen. Derfor tar det tid før ting er i boks. Rederiene har hatt mer enn et par år på seg med å bli enig om en nøkkel for å tilpasse kapasiteten til etterspørselen. Dette har de ikke vært i stand til, og nå ser det ut til at "samarbeidspartene" kan ta grep. Dette vil i så fall prege debattene rundt øvrige offshore-selskap, som f.eks Dof, i tiden fremover. Når løsningen engang foreligger, kanskje ved årsskiftet, vil både selskap med store og små aksjonærer, banker og obligasjonseiere se lysere på situasjonen.
Met1976
21.06.2019 kl 07:00 4075

Blæh-dette var langt fra de verste nyhetene men samtidig klart de kjedeligste.


Jeg er jo en "glasset er minst halvfullt" type og tenker såher:
1. Ingen av aktørene vil gi opp SOFF
2. Med unntak av den ene lille kreditoren for SOFFINVEST3 er alle enige om at det er verdt det å ikke få noe penger (avdrag/renter) i 4mnd til-noe de vel ikke hadde gjort dersom de så det som håpløst å få noe igjen i det hele tatt, de fleste har tross alt gått nokså lenge uten å få noe inn fra SOFF nå
3. Med bedring i markedet vil nok inntjening/utgifter for Q2 -og Q3 fortelle aktørene mye mtp i hvor stor grad det er mulig å berge SOFF mtp hvor mye gjeld som må bort.

Skal man være litt "jeg velger å suge på den sure enden av batteriet" så kan man selvsagt si at nok en utsettelse ikke gagner noen, særlig ikke oss småaksjonærer. Det kan ikke bli noen oppgang å snakke om for SOFF uansett marked og kontrakter med 30mrd og strukturell usikkerhet hengende over selskapet
Redigert 21.06.2019 kl 07:07 Du må logge inn for å svare
kontra
21.06.2019 kl 09:05 3958

Du skriver Met1976: "Skal man være litt "jeg velger å suge på den sure enden av batteriet" så kan man selvsagt si at nok en utsettelse ikke gagner noen, særlig ikke oss småaksjonærer." Jeg ville kanskje ha vært mer interessert i den andre enden av batteriet. Så kunne det ha vært interessant å få vite hva som er forskjellen på "oss småaksjonærer" og andre aksjonærer.

I motsetning av hva som synes å være din dom av ny utsettelse, mener jeg at denne signaliserer en god løsning om en tid. Innen den nye fristen vil Soff ha fått bevist effekten av den nye organisasjonsstrukturen som ble gjennomført forrige år. I tillegg vil Soff sitte på en betydelig kapitalbase som følge av "enigheten" som ble kjent i går.
Met1976
21.06.2019 kl 09:23 3927

Min dom er de første 3 punktene, jeg er en optimistisk type :-) siste avsnittet var altså mer som "dersom man vil være negativ så.."
Redigert 21.06.2019 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
Met1976
21.06.2019 kl 12:31 3844

Interessant kommentar på E24 idag:
https://e24.no/pluss/kommentarer/boerskommentar/boerskommentar-oppturen-i-markedet-kan-ha-kommet-for-tidlig-for-solstad-aksjonaerene/24645026

Er ikke lov å kopiere hele men etutdrag mener jeg er innenfor:
"Derfor kan utfallet av Solstads forhandlinger med bankene meget vel bli at det forbedrede markedet gjør bankene mindre villige til å ettergi gjeld. Dermed må tilskuddet av ny egenkapital bli større, med en tilsvarende stor utvanningseffekt for dagens Solstad Offshore-aksjonærer.

Kanskje burde Solstad Offshore ha satt hardt mot hardt mot bankene på et langt tidligere tidspunkt?"

danm
21.06.2019 kl 12:36 3834

Hvis SOFF på et tidspunkt kan betjene gælden er der jo ikke noget at være ked af, tværtimod. For øjeblikket går det efter alt at dømme rigtig fint.
kontra
21.06.2019 kl 13:57 3789

Ser ikke hva som er spesielt interessant med Johann D. Sundbergs skriverier, utover at han har betalt for sine subjektive "meninger" av e24. Den gode Sundberg gjør ikke annet enn å spekulere rundt et tema som er tatt i betraktning forlengs.

Selvfølgelig er det best for aksjonærene at markedet strammer seg til og inntektene øker. Noe annet blir jo litt spesielt å påstå!
Met1976
18.07.2019 kl 10:47 3314

Sysla melder om en større kontrakt-eller forlengelse igrunn-for et av Solstads større skip (CSV)

"Solstad Offshore og Subtec S. A har blitt enige om å forlenge kontrakten for konstruksjonsskipet (CSV) «Far Sentinel» med to og et halv år.

Det skriver Solstad Offshore i en børsmelding torsdag.

Varigheten på kontrakten er nå til slutten av desember 2022, med to årlige opsjoner.

«Far Sentinel» har gått på kontrakt med Subtec siden 2015."
Esso
18.07.2019 kl 11:16 3289

Burde skje noe med kursen da?
Met1976
18.07.2019 kl 11:27 3284

Tror ikke det påvirker kursen nevneverdig, er kraftig nedgang over hele linjen stort sett idag så skal mer til-bremser nedgangen litt kanskje.
kontra
01.08.2019 kl 09:06 2871

Det er ikke mye som tyder på at selskapet styrer bevisst mot konkurs/avvikling! Det er imidlertid også klart at resultatene påvirkes av denne satsingen.
I denne https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/Employment-is-shifting-from-shale-to-offshore/ står følgende å lese:

"Blant de mindre aktørene med sterkt fokus på offshore-segmenter, har det norske rederiet Solstad nesten doblet arbeidsstyrken fra 2017 til 2018 - en betydelig stabsoppsving som satset på en langsiktig forbedring av markedsforholdene."

Det er selvsagt ikke gjort over natten å få denne satsingen materialisert i form av resultater.
hstray
05.08.2019 kl 10:56 2627

Ser John Fredriksen selger aksjer. Såfremt dette ikke er utlån til short er det "Game over"

Dette er nok utlån til short. Tviler på at han driver å selger aksjer for noen få 100.000. Merkelig overskrift av e24. De er jo solstad-hater nummer 1.
hstray
05.08.2019 kl 12:24 2545

Enig. Slikt bør de kontrollsjekke før de sender ut en artikkel.
13.08.2019 kl 21:54 2263

3 av SOFF sine AHTS ute på prosjekter mens spotmarkedet boomer. Hva vet vi om ratene på disse prosjektene? Anyone?
Met1976
14.08.2019 kl 07:35 2156

Mener du de 3 i spoten? Sigma er på 165k/dag, Prosper ca 225k/dag Ranger er vel på avtale med Technip vet ikke hva den er
14.08.2019 kl 07:56 2127

Nei , Drott , Sapphire og en til (?) De hadde 6 stk i spotten for en liten stund siden.
Met1976
14.08.2019 kl 08:17 2099

Tror bare de har hatt 5- det var en som ble lagt til men den var aldri reelt i spotten (Far Scorpion tror jeg det var)

Drott og Sapphire er vi vel litt usikre på hva driver med, noen skrev de var på vei til Portugal, andre skrev noe om kontrakter til midten av september på britisk side tror jeg det var?
14.08.2019 kl 08:23 2092

De er på vei til Portugal i følge AIS . Bare spendt på om de får godt betalt for å sende dem avgårde i den beste perioden i spotten.
Met1976
14.08.2019 kl 10:32 2014

Kontrakt på PVS i Brasil med Total-13mnd +2*6mnd opsjoner

Samtidig forlengelse to PSVer med Equinor Brasil på 3mnd for hver.

Hvilken PSV skal til Brasil? Virker jo som om det er en som ikke er der for øyeblikket siden en AHTS skal kjøre som PSV frem til den kommer.
18.08.2019 kl 14:41 1717

Drott og Sapphire har ankommet Azorene, for bunkring vil jeg anta. Hvor går ferden videre ?