NEL - OPPDATERING

Furuen
NEL 17.06.2019 kl 10:29 12450

Nel ASA: Status update #4 regarding incident at Kjørbo

(Oslo, June 17, 2019) Nel ASA (Nel, OSE:NEL) announces new findings from safety
consultancy Gexcon regarding the incident at the Kjørbo hydrogen station on June
10, 2019.

The preliminary Gexcon investigation shows that the incident started with a
hydrogen leakage from the high-pressure storage unit and that a 'cloud' of
hydrogen ignited. The investigations continue in order to identify the root
cause of the leak as well as the source of the ignition.

"Based on further investigations, we can say with certainty that the leak
started in the high-pressure storage unit, and we are now carrying out
investigations to understand the detailed mechanisms of the leakage as well as
what caused the ignition," says Geirmund Vislie, Vice President Consulting of
Gexcon.

Together with the authorities, Nel and Gexcon are conducting an off-site
examination of the high-pressure storage unit, which comprises of both tanks and
components from third-party suppliers and various components designed by Nel.
Various tests and analysis have been initiated and will continue until the
parties have a clear understanding of exactly where and how the leak started.
Further investigations and data simulations will also look into the source of
the ignition.

The low-pressure steel and composite storages were neither the source of the
leak, nor the source of the ignition. No tanks ruptured in the incident.

Please see attached illustration of the site, including the highlighted high
-pressure storage, which is now the main focus of the investigation.

"We can now conclude that Nel's core technologies were not the source of the
leakage. However, we are still searching for what ignited the hydrogen. We are
grateful for all the parties that are working hard day and night to uncover the
root cause of the incident, and are happy to see that good progress is being
made," says Jon André Løkke, CEO of Nel.

Nel has published a dedicated status update and Q&A site to address the incident
at the Kjørbo hydrogen station. The site can be accessed on www.nelhydrogen.com,
and will updated as new information becomes available.

- ENDS-
Lærenem
17.06.2019 kl 10:38 7272

Ble ikke så mye klokere på om dette var positivt eller negativt.
dotcom
17.06.2019 kl 10:43 7182

At det ikke er en tank som har eksplodert eller en feil i produksjonsutstyret til NEL er veldig positivt.
Alt tyder nå på at det bare er en lekkasje som har antent. Det er selvfølgelig ikke bra men det er langt mindre dramatisk enn det kunne ha vært.

Uno-x bruker garantert dette som en akseptabel årsak til å trekke seg ut av et gigantisk tapssluk.
centrino
17.06.2019 kl 10:46 7068

Var det dette som var Børssenstivt? altfor stor usikkerhet her.
Redigert 17.06.2019 kl 10:56 Du må logge inn for å svare
Lærenem
17.06.2019 kl 10:50 6973

"..both TANKS and components from third-party suppliers .AND VAROIUS COMPONENTS DESIGNED BY NEL" Står det. Altså utstyr fra NEL også.
dotcom
17.06.2019 kl 11:00 6823

Jeg så det, og som leverandør vil nok NEL uansett ha ansvar, men det hadde vært mer ubehagelig hvis det hadde vært en feil i NEL's produksjonsenhet. En feil i en kobling, ventil eller lignende er antagelig mye enklere og billigere å fikse.
Satch
17.06.2019 kl 11:04 6760

centrino, jeg går ut i fra at Gexcon innledningsvis er instruert om å ikke gi info til media uansett om det er positivt eller negativt, dette fordi det KAN være børssensitiv info, som selskapet skal melde samlet over børs. ville ikke spekulert i mer enn det når de sier at "de vet mer men ikke kan gå ut med det"
centrino
17.06.2019 kl 11:05 6743

Oslo (TDN Direkt): Det er fortsatt for tidlig å si noe om tidslinjen for gjenåpning av fyllestasjoner etter hendelsen på Kjørbo mandag 10. juni.

- Vi har klarert ut noen saker og ting, noe vi er veldig glade for, men tidslinjen for å gjenåpne stasjonene er det fortsatt for tidlig å si noe om. Det må vi komme tilbake til, og det håper vi at vi kan gjøre så snart som mulig, men vi ønsker å komme til bunns i hendelsesforløpet først, sier IR- og kommunikasjonskontakt, Bjørn Simonsen i Nel til TDN Direkt mandag.


Men hva utløste eksplosjonen? Hydrogen selvantenner ikke. Dette er det viktig å få klarhet i.
really
17.06.2019 kl 11:09 6645

High preassure tankene leveres vel av HEX, men i tillegg er det sikkert ventiler, rør og koblinger det kan gå noe galt med. NEL har sikkert beskrevet hva som skal brukes og hvordan det skal kobles og kvaliteten komponentene skal ha. Det har vært utfordringer med å finne trykktanker som holder tilstrekkelig kvalitet og HEX er en av de få som skal klare det, de kjøpte opp den kapasiteten i US for kort tid siden.

Siden det ikke er avklart hvilken komponent som har sviktet er det for tidlig å fordele ansvar, men ulykken illustrerer risikoen ved slike anlegg. det kan kanskje bremse utviklingen av bruken av H2 fremover, selv om den har mange gode egenskaper.
Satch
17.06.2019 kl 11:10 6605

HEX har ikke levert tanker til denne stasjonen.
really
17.06.2019 kl 11:11 6578

Om det oppstår en sky av h2 så vil det antennes av den minste gnist. Ikke sikkert det har noe med anlegget å gjøre i det hele tatt.
Satch
17.06.2019 kl 11:16 6468

Det er vel Praxair som har levert til denne? HEX har selv bekreftet at de ikke har sine tanker i dette anlegget.

Meldingen sier i klar tekst at NEL ikke har produsert delen som har feilen, med andre ord er det en partner som har levert denne.
Meldingen sier videre at det har vært lekkasje en stund men spørsmålet er hvorfor denne ble antent. Man må ha gnist eller ild for å kunne antenne.
F.eks noen har kasta en stein inn og skapt en gnist.
3 part som har levert utstyret som feilet vil nok få kjørt seg, NEL vil ikke miste sitt kvalitetsstempel, Hydrogen vil fortsette fosse fram og bli enda sikrere når de har funnet hvor feilen kom fra og hvordan den ble antent. MEN, dette er ikke siste gang hydrogen vil si pang på lik linje som EL biler vil brenne og olje som leker ut i havet.

Fastinvest:
Man trenger ikke gnist eller en kilde til antenning egentlig. Hydrogen kan antenne seg selv. Bare friksjonen ved rask bevegelse kan være nok til at den antenner, hvis jeg ikke har misforstått...
17.06.2019 kl 11:23 6360

Ingen store nyheter med andre ord. NEL sitter fremdeles med medansvar for et produkt som feilet stygt. Klarer ikke se hvordan NEL skal kunne frikjenne seg selv i denne saken. Hvis ingen tør bruke hydrogen stasjoner hjelpe det lite hvem sin feil det var. Nel og deres sammarbeidspartnere har en jobb med å forsikre alle om at produktene deres er trygge i bruk. Skjer dette igjen er det så godt som game over.
Odi.1
17.06.2019 kl 11:24 6330

Det er noko skomle greior…
Nelwin
17.06.2019 kl 11:29 6255

Nå begynner jeg for alvor å mistenke statisk oppbygd elektrisitet ifm. lynnedslaget, eller en svakhet påført av ytre omstendigheter. Ikke en ukjent sak at metall kan bli "sprøtt" ved høy varme og hurtig nedkjøling. I mine øyne var dette veldig gode nyheter i NELs favør.
Wrold
17.06.2019 kl 11:33 6212

Rolf hvis det antenner av seg selv hvorfor leter di etter årsak til antenning?

Fant denne da jeg googla:
"Eksplosjonsfaren avtar betydelig om vi har en blanding av hydrogen og luft sammenlignet med om vi har en blanding av hydrogen og rent oksygen. Forsøk viser at når vi blander med luft i stedet for rent oksygen, må vi opp i nærmere 10 prosent hydrogen før en gnist vil antenne gassblandingen. Bensin- eller dieseldamp i luft er vel så eksplosjonsfarlig – selv ved mindre konsentrasjoner.

Fordi hydrogen er så lett (har liten massetetthet), vil selv store utslipp fortynnes til ufarlige konsentrasjoner i løpet av noen få minutter. En hydrogenbrann i en bil er derfor over i løpet av adskillig kortere tid enn tilfellet er med en bensinbrann. Det er derfor grunn til å tro at hydrogen som drivstoff til biler eller til hydrogendrevne energiverk skal kunne håndteres like sikkert som de andre drivstoffene vi bruker."
manet
17.06.2019 kl 11:37 6147

Apropos hydrogen-risiko:
According to the National Fire Protection Association, every year more than 5000 gas station fires are reported in the US.
These fires cause plenty of damage.
Talking in numbers, on an average, gas station fires cause 48 civilian injuries, 2 civilian deaths, and $20 million in property damage every year.

manet
17.06.2019 kl 11:37 6130

Apropos hydrogen-risiko:
According to the National Fire Protection Association, every year more than 5000 gas station fires are reported in the US.
These fires cause plenty of damage.
Talking in numbers, on an average, gas station fires cause 48 civilian injuries, 2 civilian deaths, and $20 million in property damage every year.


Jeg vet jo det. Likevel må det altså ha vært snakk om en gnist og spørsmålet er hvor den kom fra.
AksjeRik
17.06.2019 kl 11:46 5998


Fordi det kan være begge deler men de vet ikke enda. Finn.er de ikke årsaken er det mest sansynlig at det har "selvantent". Skumle saker ja..

Det trenger nødvendigvis ikke være en tennkilde som forårsaket smellen. Ved de rette forutsetningene kan hydrogen selvantenne.

Den antenner ikke av seg selv. Da hadde det vært håpløst å benytte det.

Jeg tror shamanen Durek må inn her og rydde opp litt i protonene og elektronene slik at hydrogen ikke er så brannfarlig 🤓
refse
17.06.2019 kl 11:54 5997

I rommet må det installeres gass alarm på Hydrogen lekkasje, og rommet må purges med N2 (Nitrogen) overtrykk (0,2bar) som nøytralgass da kan det ikke bli brann.
17.06.2019 kl 11:57 5953

De skal U N D E R S Ø K E disse delene ja.
Står IKKE at feilen ligger i delene til NEL!
Nelwin
17.06.2019 kl 11:58 5936

Et lynnedslag kan magnetisere metall, og som NEL skriver forekom det en sky av Hydrogen etter lekkasjen.
Som vi vet tenker de tilogmed på malingen som brukes i området rundt hydrogen, sannsynligvis med tanke på overflate spenning. Har det bygd seg opp statisk elektrisitet ifm lynnedslaget og en sky av lett antennelig gass kommer nært vil det selvfølgelig si «pang». Jeg tror fasit vil være i nærheten av dette - for som jeg skrev tidligere er det svært sjeldent noe som har fungert så lenge, plutselig går i luften uten ytre påvirkninger.

Feilen her kan ligge i måten anlegget avledet oppbygning av statisk elektrisitet feks. En relativt smal sak å forbedre antar jeg - hvis jeg har rett i antakelsene mine nå.
Redigert 17.06.2019 kl 12:00 Du må logge inn for å svare

Har du noen dokumentasjon på det? Hvis ikke er påstandn lite verdt.

Det var forøvrig 4 dager mellom tordenværet og eksplusjonen.
17.06.2019 kl 12:16 5729

Kan vel selvantenne pga friksjonen ved rask tømming som en over her skrev.
Tordenværet var noen dager tidligere ja.
Om ikke statisk så kan jo noe ha ristet løs?
Det var voldsomt med torden her.
17.06.2019 kl 12:20 5692


Sabotage is a very possible cause that should not be forgotten! there are many crazy people out there demonizing the hydrogen industry
really
18.06.2019 kl 12:54 5290

Det er standard prosedyre å forsøke å kartlegge hendelsesforløp og årsakssammenhenger i slike ulykker. Det er en effektiv metode for å kunne gjøre korrigerende tiltak og forebygge fremtidige ulykker.

Resultatet er at biler og fly er sikrere enn de noensinne har vært, at det er færre ulykker i sprengstoffhåndtering, gasshåndtering og på store industrianlegg der risikoen i utgangspunktet er stor. Det er vel en god nok grunn?
omans
18.06.2019 kl 13:16 5133

Om det kommer nok oksygen eller luft, og blander seg med hydrogen så kan det eksplodere. 5% kan lage flammer, men først ved 19% så vil det eksplodere, etter sigende.

Så da har det jo vært en lekkasje og over 19 % oksygen/luft har fått blandet seg med hydrogenet slik at set eksploderte ved Uno-x stasjonen.
Redigert 18.06.2019 kl 13:16 Du må logge inn for å svare
Dennis10
18.06.2019 kl 13:29 5022

Det kan være sabotasje. Se ikke helt bort fra oljeindustrien, eller andre (personer/investorer) som tjener på å begrense bruken av hydrogen.
Det snakkes om selvantenning!
Da er det like logisk at det er noen som har antent hydrogenet ved hjelp av fjernstyring. Det kan gjøres via SMS fra uendelig avstand, men også med fjernstyrt kontroll et stykke unna detonasjonen. Men uansett må noen ha åpnet eller lagd lekkasje for gassen først.

Ja det er barneskole lærdom for de fleste.

Jeg har jobbet som kaptein på LNG SKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP. Og der ville ikke en lekkasje antent! Fordi det er bygget masse barierer og en skorstein som leder LNG i masta dersom uhell, og ved bunkring.

Noen har tabba seg ut siden lekkasje har fått ansamla seg, og antent. Bare der minst to feil.

Lekkasje er jo første ting man risikovurderer og analyserer når man holder på med gass og infrastrutur rundt dette.

Godt å se at hallelujah stemningen avtar. NEL er satt år tilbake.
KANSKJE SPIKEREN I KISTA FOR UNO-X/Norge.

Tror dere det er solgt mange Hydrogen biler siden boooomen? Ser finn.no har fått løft i salg av brukte etter eksplosjonen vs før det smalt.
Dette blir uselgelige biler i norge.
SS
Redigert 22.06.2019 kl 12:27 Du må logge inn for å svare