CXENSE: INTERESSANT TURNAROUND CASE MED BETYDELIG OPPSIDE


Kursen i CXense har sunket med 90% de siste 12 mnd, og prises i dag til kontantbeholdning +30-40 mill NOK. Årsaken til det ektreme kursfallet er store underskudd over flere år som til slutt raderte ut selskapets tillit, og til slutt tvang dem til å gjennomføre en dumpingemisjon på 7 Kroner. Aksjonærene/innsiderne stilte opp i emisjonen, og vel 80 mill NOK ble hentet tidlig i vinter. Etter dette har det blitt gjennomført innsidekjøp på 7.60. Informasjonsflyten fra selskapet i etterkant av emisjonen er av nøytral karaktèr, kursen har allikevel falt med over 30%. Selskapets guiding er resultatmessige forbedringer fra 2H19.

Årsaken til selskapets utfordringer er en for høy churn som har spist opp veksten, samt noen utfordrende forretningsområder. Selskapet har svart på problemene ved å selge seg ut områder som ikke defineres som kjernevirksomhet, øke investeringene i eksisterende løsninger/produkter, samt øke salgsressursene. Tanken er at bedre produkter, flere selgere og tettere oppfølging av kundene vil gi resultater.

Cxense hadde et driftsresultat på konsernbasis på minus 220 mill i 2017 (!) . Omsetnigen var på 169 mill NOK. I 2018 har de klart å gjøre betydelige fremskritt. De fikk et driftsresultat/EBIDTA på MINUS 3.6 mill dollar. ( vel 30 mill kroner). Omsetnigen var nærmest identisk med året før.

Selskapet guider en omsetning på over 500 mill i 2023. De guider ikke på break even, men det er vel naturlig å tro at dette kommer relativt kjapt hvis de lykkes i å få opp veksten.

Å tro at kursen skal over 7 kroner er ikke realitisk før det foreligger større kontrakter eller konkret bevis på lavere churn/økt vekst. Dette kan komme i Q3 rapporten i november. Før den tid bør kursen logisk sett ligge på 6-7 kroner. Konkrete finansielle forbedringer bør føre til en reprising, og da er både 10 og 15 NOK innenfor rekkevidde. Selskapet har i dag en tung teknologiplattform med betydelig bruk av AI, og er et interessant oppkjøpscase. Kontantbeholdningen og den teoretiske verdien av det fremførbare underskuddet er betydelig høyere enn Market Cap.

CXense: Sist omsatt på 4.70


Herman
chention
17.06.2019 kl 17:21 3048

Har du noe innsikt i hvordan teknologien kan sammenlignes med konkurrenter etterhvert ? Er de fortsatt langt fremme ? Jeg har tidligere hørt at det har vært stor gjennomtrekk av utviklere - usikker på hvordan ståa er nå, men anser det som kritisk at de får også dette til å fungere ! Nytter ikke med et salgsapparat som leverer om det som ikke ligger i bunn holder mål...
Herman*
17.06.2019 kl 17:54 3038

Nei, har liten kunnskap om de tekniske detaljene.De har jo noen virkelig store kunder som bruker et bredt spekter av løsningene, så helt elendig kan det jo ikke være. Dessuten er det som kjent satt fokus på produktutvikling for å gjøre løsningene enda mer attraktive. Lervik er vel fortsatt en av de største aksjonærene, eller hur? Skulle tro han fortsatt har litt å bidra med. Ellers er det vel slik at det generelt er stor gjennomtrekk i kriseselskaper, men håper dette har løst seg nå som de er godt finansiert.
chention
17.06.2019 kl 19:29 3008

Nei, det bør jo ikke være dårlig med de kundene - men samtidig stusser jeg veldig på grunnen til at de ved status q1 fortsatt taper mye kunder - like mye som nye kunder inn ... har en følelse av at det selges veldig bra , men leveres ikke på samme nivå... blir spennende å følge med - oppsiden er meget stor om de får det til denne gangen !
Redigert 17.06.2019 kl 19:30 Du må logge inn for å svare
Herman*
17.06.2019 kl 21:02 2969

Enig i at Churn er uvanlig stor, og å gjøre noe med dette er som kjent selskapets førsteprioritet.
Herman*
18.06.2019 kl 11:58 2915

Selskapet kunne ha brukt litt av sin kontantbeholdning på å kjøpe aksjer i markedet. Selv om de bare brukte 2-300000 nok per måned, ville det hatt en stabiliserende effekt på kursen. De kunne nok også hatt en litt bedre IR.
Redigert 18.06.2019 kl 11:58 Du må logge inn for å svare

Jeg forstår ikke hva som skjer her. Noen vil ut, men ingen vil kjøpe. Bokført EK er ca 171 MNOK, mens selskapet prises nå til 91 MNOK! P/B er ufattelige 0,53. Og her snakker vi om et softwareselskap! Ikke et rustent supplyrederi med oppblåst balanse. Jeg ser ikke helt risikoen i denne aksjen. De kan jo dele ut 4 kr i utbytte tilbake til aksjonærene (de hentet 90 MNOK for under 3 mnd siden).

Har selv økt med 41.000 aksjer i dag, og er snart på topp 20-listen. Realistisk nivå for denne aksjen er 10-12 kr på kort sikt.
Herman*
18.06.2019 kl 16:57 2842

Enig. Innsidekjøp på 7,60 i mars-nå 4,25. Synes dog ledelsen er fraværende, etterlyser mer proaktivitet. Trodde jeg traff bunnen på 5 kroner, men så lett var det visst ikke.
Herman*
19.06.2019 kl 13:01 2745

Har vært i kontakt med ledelsen. Dette kursfallet er ikke noe de bryr seg om, de mener at kursen er volatil på grunn av dårlig likviditet i aksjen. De virket i det hele ikke opptatt av kursen og hadde tydeligvis ingen planer om å implementere tiltak for å øke interessen for selskapet eller aksjen.

det er jo dårlig likviditet i aksjen, og da går en del lei, men skal jammen si en del aksepterer å ta tap, begynner å bli interessant nivå, nesten så selv jeg vurderer inngang, selskapets cash beholdning og aksjekursen henger jo ikke sammen. Hadde aksjen vert mere likvid hadde jeg kjøpt.
pengex
19.06.2019 kl 22:39 2648

Var ikke emien på rundt 7 kr?
Herman*
20.06.2019 kl 00:03 2612

Emisjon på 7 kroner i feb, innsidekjøp på 7.60 i mars. Så er det noen som på død og liv skal ut, og kursen har blitt gruset. Selskapet er pliktig til å sende ut en børsmelding hvis det ligger noe substansielt bak den drastiske kursnedgangen, så spørsmålet er jo hva som er motivasjonen for å selge. Det kan være alt fra folk som har mistet troen, til at noen ser seg nødt til å selge. Illikviditet skaper en sterk kursnedgang som igjen skaper en selvforsterkende panikk blant enkelte andre aksjonærer. Antar at Q2 blir som forventet, men ser vi vesentlige (negative) avvik, vil det jo dette sette ledelsen i et dårlig lys.
pengex
20.06.2019 kl 06:52 2566

Nå går vel selskapsdriften i minus.minus 9kr aksjen leser jeg.
Hva gjør butikken bra , bortsett fra egenkapitalen?
Herman*
20.06.2019 kl 10:50 2516

Minus 9 kroner per aksje?? Selskapet har kuttet tapene kraftig. Driftsresultatet i q1 var på minus 7-8 mill NOK. Selskapet prises nå til kontantbeholdning per 31.3 Selskapet lanserer snart en ny løsning/funksjon som kundene viser stor interesse for. Det er en «toolkit» som lar kundene bygge og integrere en skreddersydd AI løsning. Planen er som kjent at bedre funksjonalitet og kundeoppfølging skal redusere churn, mens en økt salgsstab skal bidra til økt vekst.
Herman*
01.07.2019 kl 10:05 2345

Avtale med ny gigant innen publishing. Dette viser at Cxense fortsatt har «draget», og det er relativt uforståelig at selskapet handles til under emisjonskurs. (7 kroner)

Den 16.6 var kursen 4,90, men raste plutselig ned til under 4 kroner. Nå viser det seg at ingen av de 20 største aksjonærene har solgt aksjer i perioden 16.6 til 1.7.
Redigert 01.07.2019 kl 12:34 Du må logge inn for å svare
mikael33
02.07.2019 kl 10:20 2260

beste case nå gutter :) festen starter nå!
Herman*
08.07.2019 kl 11:48 2135

Det skal vel bare en skikkelig kontrakt til før vi er tilbake på 7 kroner, noe som kan skje når som helst. Deretter er veien kort til 15 kroner hvis selskapet kan vise til økt vekst og/eller bedre bunnlinje i 2H. Det er ingen forventninger til et godt Q2, men det vil jo oppfattes som positivt hvis de opprettholder guidingen på 2H. Selskapet har spennende teknologi, og klarer de å lykkes i ehandelssegmentet på samme måte som de har lykkes i "publiseringsmarkedet" bør 50 kroner være innen rekkevidde i løpet av 2-3 år. Dette tilsvarer en market cap på ca 1 milliard, noe som ikke er spesielt avskrekkende for et ledende globalt IT selskap. Caset blir ikke mindre "sexy" av at de satser tungt på AI.
Herman*
05.08.2019 kl 07:55 1850

Fra 4 til 16 kroner på vel en måned. Det er jo fantastisk. Det viser at det fortsatt finnes kraftig undervurderte selskaper på OSE hvis en bare leter. Nå spørs det om det blir budkrig...
Redigert 05.08.2019 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
sveino
05.08.2019 kl 09:27 1701

Greit å ta gevinst, inn på 7 ut på 15,15 :-)
Herman*
05.08.2019 kl 09:59 1614

Vil anbefale cxense aksjonærer å se på NattoPharma, da dette selskapet har den samme irrasjonelle prisingen og kan derfor også være en aktuell oppkjøpskandidat. Selskapet leverer 30-40% årlig vekst, er i pluss på driften, har et nytt produkt på trappene, og prises til en EV/sales på godt under 2! HBC er et sammenlignbart selskap på Axess som prises med en EV/sales på over 20 basert på 2018 tall. Dårlig likviditet, slitne aksjonærer, og en lang og brokete vei frem til lønnsomhet er noe av årsakene til denne merkelige prisingen.
Redigert 05.08.2019 kl 10:11 Du må logge inn for å svare
mex
05.08.2019 kl 10:03 1601

Kan man i praksis kjøpe til 15 kr nå som er siste pris omsatt, og bli innløst til 16 kr som er budet? slik at man tjener 1 kr per aksje. er det noe jeg misser her?
pengex
05.08.2019 kl 10:11 1575

Man må vel ha med seg 90% av aksjene først.
arrii
05.08.2019 kl 10:49 1490

Kanskje lurt å vente noen dager før man selger. Konkurrerende bud kan meget godt komme.
mikael33
05.08.2019 kl 16:45 1316

de som hørte på meg den 2 juli kan drikke champis idag :)

8 % avkastning på 2-3 måneder om mann kjøper på dagens kurs. Gode penger:-)
vestnos
06.08.2019 kl 17:48 1084

Stor "rabatt" til 16 kr, men de kjøper har ikke finansiering på plass! Normalt sett kanskje ikke et problem, men kan blir det dersom markedet forbli dårlig....
esp2
09.09.2019 kl 09:50 611

Spennende dag i morgen! Siste frist for å akseptere. OG eventuelt handle for å sikre seg pene 4-5% gratis avkastning!

esp2
09.09.2019 kl 10:14 598

....en forlengelse kan jo kanskje komme dersom de ikke har 90%. Det er vel normalt at det kommer en melding/påminnelse over børs om at det er siste dag for å akseptere. Har ikke sett noe slikt så kanskje de har over 90% - eller ikke?