THIN vil ligge på 3 øre etter innskudd av ny kappital?


Hva tenker dere bare å se hva som skjer?


Hvis 11 øre er laveste emi-kurs, da tipper jeg på at ingen gidder legge 140 mill på bordet for ca halve selskapet. Dette om at kurs blir 11 øre burde stått i meldingen.

Tygg litt på denne når dere prøver å anslå hva emisjonskursen vil bli: Underkursforbudet innebærer at emisjonskursen kan ikke være lavere enn
aksjens pålydende, se asl./asal. § 10-12 (4) jf. § 2-12 (1).
2209
17.06.2019 kl 14:05 3205

Vi kommer å bli omsatt for
1.5 x 2=3øre . 12-9 øre = 9 øre under dagens kurs.

Stemmer ikke det..

MCAP er 140 mill, og de skal hente ca det samme. Går emiaksjene for 1 øre vil jeg tippe kurs blir ca 1,4 øre etter emi er ferdig. Men her er jo alt i luften, 0% av emi er garantert for, og pris og antall aksjer ikke satt. Eneste som er satt er vel at aksjonærer får 1 tegningsrett pr 1 aksje, men selv det gikk ikke helt klart frem, så her er alt i luften.