Nå gir vi bort landets grunnverdier til EU?

cappit
21.02.2018 kl 08:00 1910


Stortinget skal om fire uker, 22. mars 2018, behandle et forslag til endring i naturgassloven og energiloven og vedta samtykke til EU sin tredje energimarkedspakke. I korthet er det et spørsmål om Norge skal overføre sin nasjonale bestemmelsesrett over våre energi- og gasskraftressurser til et nyopprettet EU organ som heter ACER.

Norge skal ha møterett i ACER, men ingen stemmerett. I dag bestemmer Norge selv over våre energi- og gassressurser slik at spørsmål om for eksempel priser, hvem vi skal selge til, etablering av nye kabler og kraftstasjoner, uttak av vannmagasiner med mer hører inn under Norsk suverenitet. Vedtas forslagene overføres den suvereniteten til EU.

http://advokatstensland.blogg.no/1519041598_n_blir_det_strm_og_nettleie_svinedyrt.html

Idiotisk? Vel, vi har et storting som synes det er ok med et postrom til 2 milliarder, så skitt au gett

cappit
21.02.2018 kl 09:28 1815


At dette er alvor kommer frem av kommentarene i bloggen
Stortinget - en vernet arbeidsplass for politisk inkompetente

Hvor mange ganger skal befolkningen si nei til EU?

Når Trond Giske nå er satt til å behandle saker angående seksuell trakkasering og stortingspresidenten tar ansvar ved å bli(?????) etter en budsjettsprekk av dimensjoner er det på tide å innse åssen folk som styrer dette landet. Fytti katta for en kvegflokk det norske folk er.......
Vista
26.02.2018 kl 19:59 1647

Nå er det jo en ypperlig mulighet til å styrke båndene mot UK, men pappskallegjengen benytter seg jo ikke av den selvsagt.

Viktigere å tilfredsstille unionen vi ikke er medlem av. Men om det er den europeiske union eller Sovjetunionen vi prøver å imponere er jeg usikker på...
Nora1
27.02.2018 kl 01:55 1541

Det er nærliggende å tro at om lovforslagene hadde vært utredet i tråd med gjeldende rett ville forslagene blitt forkastet. Det er angivelig også forklaringen på at dette ikke er grundig vurdert. Det er nemlig ikke skrevet i sten at det vil være positivt for Norge om vi en gang i fremtiden mister retten til selv å bestemme over våre energikilder, skriver advokat Stensland.