Toganbudet - er det ren bløff ?


https://www.nettavisen.no/økonomi/fest-for-skattebetalerne-nar-vy-rakner/3423770739.html

Pressedekningen rundt dette er underlig. Man sier ingenting om billettpriser her. Det er bare tale om
hva staten skal betale i subsidie, ikke hva trafikantene skal betale, og for hvilken reisetid/hvilket produkt.

Kontrakten med SJ går ut på at Jernbanedirektoratet, Bane Nor eller hvem nå kontraktsmotparten
er, betaler 1,24 mrd. kr. i året til SJ for å kjøre tog (muligens norske tog sine tog ?). En subsidie altså.

Det er ingen opplysninger om Bane Nor får leieinntekter fra SJ for at SJ bruker skinnetraseen til Bane Nor.
Eller leieinntekter til Norske tog for leie av eventuelle tog. Eller godtgjørelse til servicefirmaet for ditten og datten.

Det de reisende er ute etter, er hvilket produkt de får og hva det koster.

Jeg er helt enig med tidl. NSB.sjef Åsmund Ueland, som sier at Norge må bygge dobbeltspor.
Jeg trodde det var full fres i bygging av indre intercity. Så bygger man ytre intercity straks indre intercity er ferdig.

Oslo - Sthlm 2.20 og Oslo - Gtbrg 1.30 (dette inkl. hovedstoppene) burde være nærliggende prosjekter å gå igang med.
De vil bidra til å fylle opp intercity, og således kunne bringe billettpriser ned, reisetider ned, og frekvenser opp. Dvs. levere
et attraktivt og samfunnsøkonomisk lønnsomt reisetilbud til folk og næringsliv. Som vil bidra til å skape verdier i samfunnet og
fremkalle latente verdier. Videre være miljømessig attraktivt. Både ved minimal egenforurensning, men også gjennom å
avlaste veinettet. Fremkommeligheten vil også bli vesentlig raskere enn dagens tilbud med tog, og pr. vei.


Redigert 18.06.2019 kl 00:00 Du må logge inn for å svare

Tenker staten bare på sin subsidieregning ?
Og gir blaffen i hva de reisende ender opp med av billettpriser, frekvenser og reisetider ?
Odi.1
18.06.2019 kl 07:09 902

Bruk Bilen

En må slutte å pøse milliarder inn i dette tåpelige tog møkke. Buss dem som ikke vil eller kan bruke privatbilen sin , en må slutte med disse rosenrøde ekstreme prosjektene, som er helt hinsides

NSB.sjef Åsmund Ueland har nok vært en av Norges mest elendige driftere, uansett virke , og har kostet Norske skattebetalere så mye penger at en blir flau av å nevne tall.
Redigert 18.06.2019 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Fropro
18.06.2019 kl 11:07 795

Skal tog konkurrere med fly, så må prisen drastisk ned.
På strekningene Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim, er prisen på tog og fly omtrent det samme ca. 1000 kr Reisetid fly 1 t, tog 7 - 8 t
Oslo-Bodø, koster fly og tog ca. 1700 kr, men her kommer det et tillegg på 900 for sovevogn. Reisetid fly 1 t 20 min, tog 17 t 30 min
Som sagt, hadde men halvert prisen på tog, så kunne det vært interessant.
GPACTOR
18.06.2019 kl 11:20 782

Vy/NSB er under avvikling. De kommer til å tape alt utenom Flåmsbana.

Norske Tog AS får leieinntekter.
https://www.norsketog.no/

Bane NOR får trafikkinntekter fra operatørene.

Den norske stat betaler 1,24 milliard for at ulønnsomme strekninger skal ha et fullverdig tilbud.
Redigert 18.06.2019 kl 11:27 Du må logge inn for å svare

De leieinntekter Norske Tog AS får, er altså forretningsmessig normale og i overskuddsmodus ?
Må SJ leie tog av Norske Tog, eller kan de bruke andre tog ?
Hvilken leie får Bane Nor ? Står den i rimelig overensstemmelse med skinnegangsinvesteringene ?

Må SJ bruke av de 1,24 mrd. NOK til å betale Norske Tog og Bane Nor, eller kan regningene fra Norske Tog og Bane Nor overstige
de 1,24 mrd. NOK ?

Finner dette fra linken :
Bonds and related basis swaps were transferred from NSB AS to Norske tog AS as at the 9th December 2016.

Hvorfor behøver Norske Tog å drive med obligasjoner og swaps ? Hvorfor kan ikke staten utstyre Norske Tog med den kapitalen
Norske Tog trenger ?

Trafikkinntekter ? Betaler SJ etter antall trafikanter, eller en fast sum okke som ?

Jeg kan meddele allerede nå at lyntog Oslo - Trondheim, Oslo - Bergen og Oslo Stavanger er prosjekter som befinner seg
langt bak i leksen. Av disse 3, er nok Oslo - Trondheim mest nærliggende å ta først. Men det betyr en 51 km lang tunnel
gjennom Dovre. Og det vil være dyrt å bygge lyntog fra Ringebu - Otta et sted, og til Trondheim. Så først må intercity komme
til Lillehammer. Så kan man kanskje ha buss derfra til Trondheim.
Oslo - Bergen er en turistbane. Det er neppe trafikkgrunnlag for lyntog Oslo - Bergen. Og det samme kan sies om Grenland -
Stavanger. Så lyntog Oslo - Bergen og Oslo - Stavanger er prosjekter langt ute i det blå.

Det som dermed trer frem som mer aktuelt er å bygge en ordentlig E 134. Fra Holstad i Ås i Akershus til Haugesund. Med armer
til Bergen og Holmestrand - Kongsberg. Med tunnel Moss (Årvoll) - Horten (Borre). E 134 dimensjonert for 130 evt. 140. Med 110
fartsgrense ved åpning. Et prosjekt som gir mening. Og vil være helårsåpent. (Stavanger får nå fin E 39 til Kristiansand. Bør dimensjoneres
for 130 el. 140)

Mht. lyntog trer Oslo - Sthlm 2.20 og Oslo - Gtbrg 1.30 frem som aktuelt. Prosjektet Oslo - Gtbrg 1.30 fordrer nærmest
at man bygger såkalt rett linje Råde - Skee. Så får Fredrikstad og Sarpsborg ha en intern shuttle seg i mellom med
felles lyntogstasjon ved Rolvsøy. Fredrikstad-Sarpsborg er norges sjette folkerikeste tettsted. Det kan være stasjoner
ved Uddevalla Vest og Kungälv (dit Norge strak seg for noen få hundre år siden).

Å bygge lyntog Trondheim - Bodø er et prosjekt langt langt bak i leksen. Det er for dyrt og for lite trafikkgrunnlag.
Men kanskje skjøte på Bodø - Tromsø ? Også det dyrt.

Har du regnet med tiden det tar å komme seg til flyplassen og fra flyplassen inn til bykjernen? Hva med tiden for innsjekking? Dette må du jo ta med i sammenligningen din selvsagt.

Tog er ca. 1000 ganger mere behagelig. Mye bedre plass. F,eks. hvis man ønsker å jobbe. Hvis man sitter på midtplassen i et fly så er dette nesten som tortur å betrakte ( ok jeg overdriver litt). Ihvertfall er det en kundebehandling man heldigvis ikke får på langdistansetog.
Thinky
18.06.2019 kl 19:10 643

Fropro og Fluefiskeren,
Selv om det var gratis å ta tog Oslo - Trondheim, Oslo - Bergen og Oslo - Stavanger, så kan ikke toget
konkurrere med flyet slik togreisetidene på disse strekningene er i dag. De som tar fly på disse strekningene
har ikke allverdens tid til rådighet. De kan ikke spandere mange timer ekstra, selv om billetten er gratis.
(De kunne kanskje tatt et nattog om dette var gratis).

En viss flytrafikk fins mellom Oslo og Stockholm. Her kan kan tog komme inn å overta, gitt en reisetid på 2.20
og billetter til rimelige priser.
Så mye flytrafikk er det neppe mellom Oslo og Gøteborg. Men her kan tog med reisetid 1.30 bli interessant.
Gitt fornuftig moderat billettpris.

Dette er virkeligheten folkens. Og en faktor som glemmes litt er taxfree. Det spiller litt inn. Ikke mye, men litt.

Så må Sverige, Danmark og Tyskland få bygget HH + Fehmarn. Da kan det bli kort reisetid med tog til/fra
kontinentet til/fra Norge med tog.
Thinky
20.06.2019 kl 02:33 570

https://www.nettavisen.no/okonomi/knusende-nederlag-for-vy-sparer-skattebetalerne-for-milliardbelop/3423801683.html

Er det bare antall togavganger og kvalitet som er kravspesifikasjonen ?
I såfall vil man jo risikere å få korte togsett som er billigere å leie, og høye billettpriser.
Hvor altså passasjerene betaler dyrt for å sitte som sild i tønne. Eller at billettprisregime
blir så komplisert, at folk ikke orker å tenke togreiser.
Og hva med park & ride plassene Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet ?
De burde jo være gratis som i Sverige. For å fremme togtransport.

Vi er nødt til å ha et togsystem i Norge som henger sammen og oppfyller kravene rund baut.
Det betyr rasjonell drift med lave kostnader, og attraktivt togtilbud reisetid-, reisefrekvens-,
reisekapasitets-, reisepris- og reise-punktlighetsmessig. Det er totalen som teller for landets BNP,
statsbudsjettet, skattebetalerne og de togreisende.
Redigert 20.06.2019 kl 02:37 Du må logge inn for å svare