Looking forward


https://www.dn.no/klima/bloomberg-new-energy-finance/bnef/statkraft/ny-rapport-sol-og-vind-vil-ikke-kunne-redde-miljoet-alene/2-1-622952

Dette her var ganske interessant. Norge har muligheter. Men det må gjøres på måter som VI NORDMENN kan akseptere.

Forske på fusjonsenergi og bølgekraft ? Forbedre norsk vannkraft. Vindkraft til havs. Vi skal ikke la Europa grabbe våre
muligheter. Vi skal eie våre muligheter selv. Andre land har andre fortrinn. Vi har våre fortrinn.