2020-2030 Parisavtalen og Politiske Roadmap's


Innen 2030 skal vi ha nådd 1.5 graders målet. Land som ikke har en roadmap og gjennomføringsevne til å klare dette innen 2020 frem mot 2030, vil få sanksjoner på mange milliarder. Det er nå panikken sprer seg politisk og hvor vi ser den ene roadmap-en blir lagt frem etter den andre. Hydrogen er et stort tema som går igjen, og organer/forskningsamfunn bygges nå rundt temaet "hydrogen som fremkomstmiddel". Årlig skal det legges 100 milliarder Euro i felles pott for å nå klimamålene, potten økes om nødvendig. Så da er spørsmålet: -hvilke teknologier skal vi satse på og hva er tilgjengelig NÅ?

Det er ikke rart at folk er begeistret for hva hydrogen-teknologi kan ha å si for fremtiden vi MÅ innrette oss etter. Grønne partier vokser her i Norge og ellers i Europa/verden. Det er klart at det skal investeres i å gå fra det utslippssamfunnet vi lever av i dag til et fornybart samfunn. Grunnen til at det er så vanskelig er at vi mangler teknologi og infrastruktur som kan gjøre dette på en skikkelig måte. Det vi ser nå er at det mest nærliggende er elektriske fremkomstmidler og hydrogen. Problemet med batteri er tyngden vs. rekkevidden. Derfor lønner det seg best som rekkeviddeforlenger eller at det er plassert i små kjøretøy. Slik det er nå er det bare ett alternativ vi har å gå for når det gjelder tungtransporten/maritim, og det er hydrogen. Hydrogen tar liten plass og er lett, altså en enorm energitetthet. Vi må begynne med høy energitetthet når vi skal tenke fremkomst og lav vekt, derfor er hydrogen valget.
Nikko
20.06.2019 kl 12:27 954

Det er vel liten tvil om at Nel er en aksje for en grønn framtid. Det satses så voldsomt på hydrogen over hele fjøla at når dette løsner, så vil vi sannsynligvis se helt andre kurser enn nå.
Skremmende at det er tyskere som kjøper seg så kraftig opp i Nel. De ser hva som er framtiden, mens her i Norge så er man heller mer interessert i å trade aksjen.


Ser at DnB, Sr-bank og andre nettbanker er nede. Det er vel kanskje derfor det ikke er så stor omsetning i aksjen i dag?
Redigert 20.06.2019 kl 12:33 Du må logge inn for å svare

Ja Krustjevskij, interessant å se at politikerne kommer på banen etter hvert overalt. Den norske regjeringen lanserte i dag en handlingsplan for grønn skipsfart.
https://www.regjeringen.no/contentassets/00f527e95d0c4dfd88db637f96ffe8b8/handlingsplan-for-gronn-skipsfart.pdf
Ta dere litt tid å se gjennom rapporten. Hydrogen har en sentral plass. Nå venter jeg spent på Norges helhetlige hydrogenstrategi som kommer til høsten.

Hydrogen er nevt 43 ganger i handlingsplanen. Jeg liker spesielt dette utsnittet:

Med støtte fra ARENA-programmet i Innovasjon Norge har Maritim Forening Sogn og Fjordane nylig etablert
klyngen Ocean Hyway Cluster. Klyngen samler bedrifter fra maritim sektor, energisektoren og teknologileverandører, som sammen ønsker
å drive fram maritime hydrogenløsninger.