Det norske folk burde melde PU til Spesialenheten.

Thinky
18.06.2019 kl 21:10 368

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=14424

Å bruke 3 millioner kroner på dette tullet, er så horribelt at her må PU meldes til Spesialenheten.
Dette er kriminell bruk av fellesskapets midler.

Evt. burde hele PU instituttet legges ned. Det holder at politiet kjører de til svenskegrensen, eller Oslo S
eller annen aktuell togstasjon.

En av de 3 millionene var leie av privatfly. Hvordan er det skattepengene våre brukes ? Forkastelig.
Hva gikk de 2 siste millionene til ?