FNB med 12 % i Stavanger.

Thinky
18.06.2019 kl 22:13 712

FNB - Folkeaksjonen NEI til mer bompenger ligger 25,4 i Bergen, 12 i Stavanger og 7,9 i Oslo.

Vi håper det blir mer.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P9a346/nytt-bom-sjokk-fnb-er-tredje-stoerst-i-stavanger-paa-ny-maaling?utm_source=vgfront&utm_content=row-1
Mentor
18.06.2019 kl 22:49 692

Jeg forstår ikke hva folk tenker med. I Oslo er det faktisk blitt billigere med bompenger for de som ikke bor rundt ring 2 eller skal innom den. Bergen og Stavanger kjenner jeg ikke bompengesystemet, men det er merkelig å ville bruke sin røst på partier som bare har en sak og hvor personene bak kommer rett fra gaten. Dette må være mindre oppegående velgere som i tillegg gir blaffen i miljøet. De unge i dag stemmer neppe FNB. Dette er jo bare å kjøre mindre bil og på de helt nødvendige reisene med bilen tjener man forhåpentligvis noe på da det kan være reiser til/fra jobb og i jobb. De som kjører som vacilandos er nok de som klager mest om jeg kjenner dem rett og det gjør jeg.

Et rugende nei til FNB og et ja til friskere luft i de store byene fra meg. Man trenger ikke stemme MDG eller V av den grunn.

Note

"vacilandos" er mennesker som er på vei og der reisen er mer viktig enn målet med den. Det er litt vanskelig med bare et ord som forklaring, men mennesker som drar uten noe stort mål og mening dekker litt av dette ordet.
Redigert 18.06.2019 kl 22:57 Du må logge inn for å svare
Thinky
19.06.2019 kl 00:26 6602019-06-11 15:14:25 (CET)
Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger» (FNB) får hele 9.1 prosents oppslutning i Oslo på en fersk meningsmåling

For 4 av 10 er bompengetemaet viktig. Folk mener vel at bompengene har kommet for høyt for fort. Og stiller spørsmål om så
mye bilistfinansiering er nødvendig i et rikt land som Norge. Bilavgiftene er fra før mer enn nok høye som de er.

Politikerne avsløres mer og mer som bløffmakere. Folk ønsker utbygging av samferdselsinfrastruktur. Men at dette skal
skje billigere enn hittil. Mer statlig finansiering og bruk av vesentlig mer statlige midler på dette. Riktigere prioritering av prosjektene.
Det er godt om rom i budsjetter og fond, for å bruke vesentlig mer statlige midler på samferdselsinfrastruktur. Og dette er investeringer
som gir mye tilbake.
Offentlig sektor bør krympes. Privat sektor bør økes. Vekst spres mer utover landet. Tas ned i Oslo og Akershus.

Summen av dette vil gi et bedre drevet Norge.
Redigert 19.06.2019 kl 00:28 Du må logge inn for å svare

Politikere innfører tvunget avgiftshopp på 20-40k for barnefamilier, og du syntes det er rart folk bruker stemmeretten til å protestere?

I andre land brenner de hundrevis av biler og raserer bydeler for den samme politikerarrogansen. Et bompengeparti burde ikke overraske noen som helst.
Mentor
19.06.2019 kl 00:49 647

Jeg vil være politisk korrekt også i denne saken. Da etterlyser jeg den andre og kompliserte politikken FNB står for. Har bare sett de står med et rødt flagg og vifter mot bompengene. Mitt problem er at det kan vi alle gjøre. Hva vil de gjøre med miljøet? Med fordelingen i samfunnet? Med alle de må og store sakene som virkelig betyr noe for menneskene?

Ja, i bompengene må alltid barnekortet dras. Det er litt for slitt. Hva med minstepensjonistene, de enslige, barnløse ektepar, og unge sårbare mennesker helt uten barn (18-25)? Er ikke bompengene vanskelig for dem? Barnefamilier får en haug med barnetrygd og kontantstøtte. Det finnes ingen privatpersoner som får mer støtte enn dem bare fordi de har laget unger.

Bompengene i byene er for å redde dem og gi menneskene der bedre livsvilkår. Slik forstår jeg det og det vil jeg være for. Jeg setter menneskene foran bilene.
Redigert 19.06.2019 kl 01:23 Du må logge inn for å svare
pengex
19.06.2019 kl 06:51 601

Folk blåser i all annen politikk når utpressing er middelet. Ja det er blitt billigere, men metodene til politikerne er hinsides folkeskikk.

Billigere ? I Oslo har de skaffet seg adgang til å kunne regulere prisene 3 ganger i året.
Dette er nazisme som parkeringsregime.
Urquel9
19.06.2019 kl 15:28 519

De må gjerne gi menneskene i byene bedre livsvilkår, de kan stenge av gater og gjøre dem om til gågater, slik som vi ser i mange tyske og danske byer. Men de behøver ikke å utplyndre borgerne med bompenger for å gi menneskene bedre livsvilkår, da blir bompengene kun en annen måte å inndrive skatt på, en skatteform som er meget usosial.
Redigert 19.06.2019 kl 15:29 Du må logge inn for å svare
Urquel9
19.06.2019 kl 15:46 509

Jeg synes det er fantastisk flott at FNB får så stor oppslutning i meningsmålingene, og måtte det holde helt inn.

Det fine med FNB er at det gir et meget godt signal til the establishment, folk er lei av å bli herset med. FNB vil få tilnærmet null innflytelse i bomsaker, de fleste bomprosjektene er vel allerede vedtatt, og FNB blir for liten til å kunne få revet bommene. Men signalet ved FNB, får de andre partiene til å skjelve, det er stadig vekk andre saker, og politikkområder, hvor politikerne stadig vekk går på tvers av folkemeningen, FNB er med å vise vei for velgerne at det er fult mulig å ta rotta på pampene.

Se på AP i Bergen, partiet er redusert med 60-70 % i forhold til valget i 2015, takket være FNB. Jeg synes det er fornøyelig.

https://www.aftenposten.no/osloby/i/naVyro/Nesten-en-av-ti-i-Oslo-vil-stemme-pa-bompengepartiet

The establishment trenger så absolutt konkurranse. Landet trenger også en ny folkeinitiert og folkegodkjent valglov
som for første gang muliggjør ekte demokrati på Stortinget.

FNB i Oslo har nå 9,6 % på gallupen. Vi ser gjerne mer.
Faren er at et for stort omfang bompenger kan dra opp prisene på kollektivreiser. Det har ikke samfunnet godt av.