Bom inntektene faller på E6


https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2019/06/Bominntektene-faller-paa-E6

Skjønner da godt de faller nå. Personlig kjører jeg R4 for jeg orker ikke kjøre strekningen Kollmoen -Moelv nå som de bygger ut der. Ser at trafikken har økt med over 100 000 på "Gjøvik-sida" så det er mange fornuftige som gjør som meg. :)