Justert for Lerøy-aksjene, har Austevoll Seafood negativ verdi


DNB Markets oppgraderer anbefalingen på Austevoll Seafood til kjøp fra hold og gjentar kursmålet på 101 kroner

https://ilaks.no/justert-for-leroy-aksjene-har-austevoll-seafood-negativ-verdi/