Kinalaks


Norwegian salmon exports to China fell last week

OSLO, Feb 22 (Reuters) - Norway exported 192 tonnes of fresh salmon to China last week, down from 420 tonnes the previous week but up from just 38 tonnes during the same week a year ago, data from Seafood Norway showed on Thursday. While the volumes accounted for a fraction of total exports of 15,060 tonnes last week, Norwegian producers see Chinese demand as an important factor to balance growing global salmon supply, which weigh on prices. In late 2016, Norway and China began to normalise political and trading relations following a diplomatic row over the 2010 award of the Nobel Peace Prize to Chinese dissident Liu Xiaobo. Salmon exports to Vietnam, which has been previously seen as a backdoor to China, fell year-on-year. Combined for China and Vietnam, volumes last week fell to 241 tonnes from 507 tonnes in same week last year. Volumes to China associated Honk Kong rose to 285 tonnes last week from 209 tonnes in same week last year. The European Union is by far the biggest export market for Norwegian salmon, buying 80.1 percent of volumes last week, up from 75.5 percent from the previous week. Norway's average export price last week stood at 56.99 Norwegian crowns per kilo compared to 63.93 crowns in the same week of 2017, when total export volumes amounted to 14,929 tonnes. (Reporting by Ole Petter Skonnord, editing by


Bergens Tidende

BT Magasinet Sport Kultur Meninger

Økonomi
Bli abonnent

FISKEHELSE OG MENNESKERETTER: Statsminister Erna Solberg avsluttet Kina-besøket i april i i fjor med å møte president Xi Jinping i Folkets store hall i Beijing. Under forberedelsene til møtet drøftet norske og kinesiske byråkrater problemer mellom de to landene – blant annet kinesernes bekymring for syk fisk fra norske oppdrettsanlegg. FOTO: Heiko Junge, NTB scanpix

Kineserne sier nei til laks fra Hordaland

Kina skal bli det nye, store markedet for norsk laks. Men det er ett problem. Kineserne nekter å ta imot fisk fra ett av tre oppdrettsanlegg i Hordaland.
Einar Aarre
2. mars 2018 06:13

Fisken har sykdommer og smitte som flere utenlandske markeder er livredde skal komme inn i landet. Også Australia og New Zealand sier nei til laks fra merder med sykdom.

I oppdrettsanlegget Buholmen ytterst i Austevoll har flere hundre tusen laks svømt rundt i ett års tid. Nå er den mellom fem og seks kilo stor, og klar for slakting. Så går sykdomsalarmen – igjen. For femte gang på få år blir det i slutten av januar konstatert utbrudd av det fryktede ILA-viruset (Infeksiøs lakseanemi) på Vestlandet.

ILA er den samme sykdommen som for nær 20 år siden la oppdrettsnæringen i Chile i grus.

Vi er i slutten av januar og Mattilsynet og veterinærmyndighetene er i full beredskap. Anlegget som eies av oppdrettsgiganten Lerøy båndlegges, og egne regler for driften trår i kraft.

Kartet uthever oppdrettsanleggene som ligger i den foreslåtte ILA-sonen. Anlegget markert med hvit markør er Buholmen. Anlegg som vil komme i sikkerhetssonen er markert med rød markør. De gule markørene viser anlegg som kommer i overvåkingssonen.
BUHOLMEN: I januar gikk ILA-alarmen på Lerøys oppdrettsanlegg på Buholmen i Austevoll. Det kan også få konsekvenser for 16 andre oppdrettsanlegg i området, som får restriksjoner på driften for å unngå smittespredning.
RUNE SÆVIG
Streng rapporteringsplikt

Nå er norske myndigheter bekymret for fiskehelsen, og ikke minst for smitte til andre anlegg. Det er bare noen måneder siden forrige ILA-utbrudd i Hordaland, hos Bremnes Seashores på Bømlo.

Alt som nå skal skje med fisken og i merdene på Buholmen må godkjennes av Mattilsynet.

I tillegg forbereder myndighetene såkalt «sikkerhetssone» og «overvåkingssone» på mellom fem og ti kilometer rundt anlegget. Hele 16 naboanlegg risikerer også begrensninger på driften og streng rapporteringsplikt om fiskehelsen.
Protestert

Og like bekymringsfullt: Slaktemerden til Austevoll Laksepakkeri på Storebø er innenfor sonen. Det betyr at pakkeriet de neste tre-fire årene ikke kan håndtere fisk til markeder som Kina, Australia eller New Zealand.

På Storebø ble det i fjor pakket og filetert rundt 40.000 tonn laks og ørret. Noe av dette ble eksportert til Australia.

– Hvis oppdrettere nå søker om å pakke og videreforedle fisken andre steder, vil det få store konsekvenser for Austevoll Laksepakkeri, sier daglig leder Ivar Helge Melingen.

I neste uke avgjør Mattilsynet hvordan kontrollsonen skal se ut. Melingen har protestert på vegne av pakkeriet.

Bak ligger en frykt for at også andre land vil innføre strenge regler som hindrer eksport av laks.
ILA-ALARM: Brønnbåten Seihav har tømt oppdrettsanlegget Buholmen etter utbrudd av fiskesykdommen ILA. Nå har Mattilsynet båndlagt anlegget, og fisken må unngå kontakt med sjøen i frykt for smittespredning. Derfor pumpes fisken direkte inn på Austevoll Laksepakkeri.
RUNE SÆVIG
En ulmebrann

ILA er en trussel mot hele oppdrettsnæringen. Viruset omtales ofte som en ulmebrann. Det angriper cellelaget som kler innsiden av blodkarene og hjertet på fisken. Laksen får ofte alvorlige blødninger. Smitten kan spre seg fra merd til merd.

Når sykdommen er konstatert, er første bud at fisken må fjernes fra sjøen.

På Buholmen ga Mattilsynet tillatelse til at fisken ble pumpet opp i en lukket brønnbåt, og deretter fraktet til Austevoll Laksepakkeri. Fisken pumpes så direkte fra tankene i den gigantiske brønnbåten Seihav, og inn på pakkeriet.

– Jeg liker ikke situasjonen. Den minner om tidligere år da ILA var mer utbredt, sier Melingen og sukker.

Vi står på gangbroen og ser gjennom glassveggene ned til produksjonslokalet. Melingen har jobbet med laks i over 30 år, og er bekymret.

Samlebåndet går for fullt. Arbeiderne i plastdrakter håndterer fisken, som renses og veies før den pakkes.

På parkeringsplassen utenfor slakteriet står syv vogntog klare på kaien.

Bilene går på tomgang. Fisken skal selges på det europeiske markedet, og skal fraktes dit så raskt som mulig og i fersk tilstand.

For laksen fra Buholmen regnes som fullverdig mat, og god nok til å spise. Virus fører til sykdom på laks, men er ufarlig for mennesker.

Nesten 70 prosent av norsk laks selges til Europa, og her kan fisk med PD (Pankreas Desease) og ILA-virus sendes. Det er land med egen akvakultur og natur som vil beskytte seg mot smittet laks fra Norge.
Fokus på fiskehelse

– De fleste importland har fokus på hygiene, det vi kaller mattrygghet – at fisken er trygg å spise. I tillegg har noen markeder fokus på fiskehelse – at ikke fisken har sykdommer. Det gjelder spesielt Kina, Australia og New Zealand, sier seksjonssjef Malin Florvåg i seksjon for eksport og import i Mattilsynet.

Aller strengest mot ILA-smitte er Australia og New Zealand. De vil heller ikke vil ha fisk fra anlegg i en omkrets på ti kilometer fra der ILA er påvist.

Da Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010, førte det til syv lange år med isfront mellom Norge og Kina. Det lovende eksportmarkedet for norsk laks stengte dørene. I april i fjor dro statsminister Erna Solberg til Kina for å lette på forholdet. Før henne dro toppbyråkrater for å snakke gjennom det betente forholdet. Tema var ikke bare menneskerettigheter. Det handlet også om fiskehelse.
– Reell frykt

Kineserne stilte med sine beste veterinærer. De holdt på at de fortsatt vil si nei til oppdrettsanlegg med sykdommer.

– Sykdomssituasjonen var et kjernespørsmål. Kineserne møtte med svært dyktige fiskehelsebiologer, sier fagdirektør Brit Hjeltnes i Veterinærinstituttet.

Hun var en del av den norske delegasjonen.

– Hvor mye av dette er politikk og hvor mye reell frykt?

– Jeg utelukker ikke at dette er politikk, men det er også en reell frykt. Fagfolkene viste en oppriktig bekymring for at kinesisk akvakultur skulle få smitte fra Norge, sier Hjeltnes.
– Svært uheldig

Kineserne har flere ganger vist at de ikke er helt trygge på laksen fra norske fjorder.

I januar publiserte det kinesiske mattilsynet en rapport der de fortalte at de hadde returnert et stort parti norsk oppdrettslaks. Fisken var kontrollert, og veterinærene hadde funnet ILA-virus.

Siden 2015 har kineserne nektet å ta imot laks fra de tre fylkene Troms, Nordland og Sør-Trøndelag på grunn av funn av ILA-virus.

– Inspeksjoner av norsk laks må vies større oppmerksomhet og større årvåkenhet, konkluderer det kinesiske mattilsynet i rapporten.

Det norske Mattilsynet liker ikke situasjonen. Det er de som godkjenner oppdretternes eksportlisenser, og da bygger de på de opplysningene oppdretteren selv gir.

– Det er svært uheldig at slikt skjer. Det går ut over næringen selv og skader renommeet, sier seksjonssjef for sjømat i Mattilsynet, Lise Rokkones.
SLAKTERUTINER: De smittsomme fiskesykdommene ILA og PD er ufarlig for mennesker, men skadelig for fiskehelsen og påfører oppdretteren store økonomiske tap. Mattilsynet båndlegger alle anlegg med sykdommene, i håp om å stoppe smitten. På Austevoll Laksepakkeri videreforedles laksen fra oppdrettsanlegget Buholmen i Austevoll der det i februar ble påvist ILA.
RUNE SÆVIG

Kartet uthever oppdrettsanlegg hvor det er påvist eller mistanke om PD-smitte i uke 9 2018. Kartet viser også gjeldende soner for ILA. Sikkerhetssoner er lilla og det orange er overvåkingssoner.
Et enda større problem

Men norsk lakseeksport har et vel så stort problem. Det gjelder en enda mer utbredt sykdom – Pankreas Desease (PD). Også fra anlegg der det er konstatert PD nekter kinserene å ta imot laks.Det rammer Vestlandet hardt. Bare i Hordaland ble det i fjor konstatert 55 nye utbrudd av PD, av totalt 175 oppdrettsanlegg.

I Rogaland ble 26 av 67 anlegg båndlagt med PD. I Sogn og Fjordane var det 31 PD-utbrudd på de totalt 86 anleggene i fylket.Det betyr at 40 prosent av oppdrettsanleggene i de tre fylkene ikke kan selge laks til Kina.
Pågrepet av politi

Grensekontrollen har avslørt at syk laks likevel er på vei til Kina: I desember avslo Mattilsynet en eksportrekvisisjon fra Lerøy Seafood på et parti laks fordi oppdrettsanlegget søknaden oppga hadde PD.

Langt mer dramatisk ble situasjonen i februar, da to personer i eksportfirmaet Ocean Quality AS ble pågrepet av politiet. Ocean Quality er salgsselskapet til Grieg Seafood i Bergen og Bremnes Seashore i Bømlo. Ifølge anmeldelsen ble det gitt uriktig informasjon til Mattilsynet, og flere partier syk laks er eksportert fra oppdrettsanlegg i Hordaland.
– Veldig lei sak

Mattilsynet mener eksportørene har brutt lakseprotokollen med Kina. Den ble signert så sent som i fjor, og sier at det er laks kun fra anlegg uten mistanke eller påvisning av ILA eller PD som skal sendes fra Norge.

– En veldig lei sak for oss, sier styreformann Øyvind Fossøy i Ocean Quality.

Selskapet avventer nå politietterforskningen, men har hatt en full gjennomgang av rutiner og systemer for eksport til Kina.
Varsler bedre kontroll

Kina er et voksende, men fremdeles relativt lite marked for Ocean Quality.

– Vi har sterkt beklaget feilmerkingen overfor våre kinesiske kunder. Vi kunne solgt fisken til andre markeder til samme pris. Selskapet har ikke hatt økonomisk vinning på feilmerkingen. Det har heller ikke de suspenderte personene, sier Fossøy.

Nå er det det norske Mattilsynet som varsler bedre kontroll.

Mens politiet etterforsker eksportfusk, kommer kinesiske fiskeinspektører til Norge i neste uke for å sjekke slakterier.
Skader tillit
milk
02.03.2018 kl 09:41 3080

En tankevekker! Næringen har utfordringer på dette området,tildels store sådan!!!

Til trods for dette, steg exporten til Kina kraftigt i januar 2018 i forhold til sidste måned. Spændende om stigningen af export af laks til Kina, forsat er stigende i februar måned.
Guldlaksen

Intet nytt under himmelen. Synes dog du har blitt negativ til lakseaksjer etter at du solgte deg ut Milk? De fleste av disse sykdommene som det skrives så meget om for tiden, er latente sykdommer som finnes i de fleste fiskesorter langs kysten vår. Det er naturens måte å regulere bestander på når overlevelses evnen blir for høy. Dersom medisinering ikke skal brukes, og vaksiner ikke blir utviklet. Vil dette være normen innen oppaling av individer. Ved høy biomasse i merdene , vil stress få disse sykdommene til å slå ut. Nå starter Mars, den viktigste måneden i merdene. En måned som kan være varm og skjønn, eller kald og lunefull. Den vil gi oss en pekepinn på hvor mye påskelaks som vil være tilgengelig for salg. Så stress ned folkens, og nyt livet. Oppdrettslaks er nokk en gang bevist som et flott og sundt protein å sette på bordet.