Flagger i PEN


20/06-2019 14:49:49: (PEN) Flaggemelding Panoro Energy ASA
Sundt AS har i dag kjøpt 320.000 aksjer i
Panoro Energy til kurs 16,1578. Etter kjøpet eier
Sundt AS 3.420.000 aksjer i Panoro Energy,
tilsvarende 5,48% av antall utestående aksjer i
selskapet.