Planene til Helse Sørøst må stoppes. Hold på Ullevål.


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BRzW1w/reagerer-kraftig-paa-nedleggelsen-av-ullevaal-helsepolitisk-galskap?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Her kan Høyre gå på en skikkelig smell. Befolkningen er helt i mot det som foregår.

Det er svært viktig å ha et sykehus som ligger rimelig nært Oslo sentrum. Ullevål ligger på Ring 2.
Aker og Gaustad på Ring 3. Etter at Rikshospitalet på Ring 1 forsvant, er det viktig å i det minste
ha et sykehus på Ring 2. Og det ligger fint til på Ring 2. Det kan også komme T-bane rimelig i nærheten.
(Adamstuen, Ila v/ krysset Uelandsvn.- Ring 2, og Voldsløkka). Se tråd om T-banelinjer. Det går
også trikker og busser dit. Oslo og Norge trenger tomten Ullevål sykehus har, i fortsatt offentlig eie
og til sykehus.
Redigert 20.06.2019 kl 16:35 Du må logge inn for å svare


Nei, legg heller ned alle sykehus ! Å legge seg inn på sykehus er den sikre død !

Det er riktig å holde seg unna sykehusene.
Men det betyr ikke at alt av sykehus må avvikles for det.
Sykehus er drapsmaskiner, det vet vi. Så stay away.

Mesteparten av Ullevåll er bygget på 1800-tallet, resten på 1960tallet, untaket er parkeringshuset som er av nyere dato.
Å rive alt på Gaustad for å bygge stort moderne og nytt for deretter å flytte alt fra Ullevåll til Gaustad og legge ned Ullevåll er en bra plan.

Det er god plass på ullevål. Kan bygge nytt/ rive bygg for bygg innenfor ullevål-område. Trenger ikke flytte alt til Gaustad.