Skatteoppgjøret og "oppjustering av gevinst"

portello
20.06.2019 kl 18:09 1166

Tallene i Post 3.1.8 og 3.1.10 er tatt fra henholdsvis RF1088 og RF1159. Dette er rene aksjerealisasjoner og stemmer overens med mine tall. Men hva i alle dager er linjene under som lyder "oppjustering av gevinst ved salg"? Begge disse linjene har summer som er helt ukjente for meg.

Post 3.1.8 Gevinst ved salg av aksjer mv. xxxxx kr
Oppjustering av gevinst ved salg av aksjer mv. yyyyy kr

Post 3.1.10 Gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel. xxxxx kr
Oppjustering av gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel. yyyyy kr


Mvh
Portello

Reell skattesats blir rundt 30,69% for gevinst ved aksjesalg i 2018.

Blir det sånn ca riktig for deg?
portello
20.06.2019 kl 18:29 1134

Takk for svar, Kaisovski. Ja, tallene går opp. Jeg hadde ikke fått med meg denne endringen...

En effektiv skatt på aksjegevinster på over 30%... Man kan bli svett av mindre...

Det er statens måte å hindre aksjonærer å nyte godt av at skatten på alt annet enn aksjer er satt ned.

https://www.smartepenger.no/skatt/601-aksjebeskatning
Søndre
20.06.2019 kl 18:41 1090

Det skattes ikke med ASK, hvis gevinsten ikke tas ut ?

Det stemmer. Men grunnet begrensninger på hvilke aksjer som man kan ha på ASK benytter jeg vanlig aksjekonto.