Obligasjoner

mumi
20.06.2019 kl 22:26 162

Tok en titt på pågående obligsjonsemisjoner tilrettelagt av DnB Markets. De fleste har rente på 3mnd nibor pluss en margin på mellom 0,5 og 0,7. Dette gir jo en rente som er dårligere enn det du får på de beste høyrentekontoene i banken. Hvem er det som kjøper slike obligasjoner?