ELK - BATTERIGRAFITT

aklm
21.06.2019 kl 06:14 822

Ser at Elkem vil ta del i en ventet sterk økning i bruk av batterier, man regner med en tidobbling i etterspørselen. Blir dette et nytt lønnsomt produkt for Elkem? Forøvrig burde våre evneveike politikere se litt på hvordan barnearbeidere utvinner kobolt i Kongo. Skolestreik general Greta har sikkert en smarttelefon med kobolt fra Kongo. Mens disse overbeskyttede drittungene streiker må barn ned i 10 års alder jobbe for at man skal produsere kobolt til batteriene deres. Skulle man gjort noe rettferdig måtte det være å sende disse skolestreikende drittungene til Kongo for å grave ut kobolt mens ungene fra Kongo fikk overta deres mulighet til skolegang.
Luna
21.06.2019 kl 07:39 768

Er du for eller imot batterier og elektrifisering? Er du for Elkem og at de skal satse på batteri, men mot at Greta Thunberg får ha en mobiltelefon?
Du vet at det ikke henger på greip? Har du en mobiltelefon? Føler du ansvar for barnearbeid i Kongo? Hvis det plager deg kan jeg tipse deg om noe som heter Fairphone. De som er unge og bevisste kjøper ofte det.
Slutt å kjeft på de som sloss for at planetens fremtid skal bli bedre, mens du bare prøver å tjene deg rikere.
2211
21.06.2019 kl 08:14 708

For meg ser det ut som elk har gjort ett grundig forarbeid med forskning på bruk av grafitt i batteri produksjon. Så om de konkluderer med å bygge ut fabrikk kapasitet på dette området er jeg sikker på att det er penger og tjene. Elk har flere produkter så jeg er langsiktig aksjonær. Så får de «proffe investorene» hoppe inn og ut.
Record
21.06.2019 kl 08:32 661

Grundig forarbeide , de har allerede testet flere typer , se på hjemmesiden , de er også innen "engangsbatteri" innen spaceteknologien , med stor tilfredstilhet :-)
Her er det bare å handle på disse nivåer om den blir billigere er det nok kun kortsiktig ,dette er ett veldrevet selskap som tjener gode penger i dag , de har også produkter for en fantastisk fremtid ,nye kommer stadig i tillegg :-)
De er ikke så flinke å børsmelde alt ,stort sett det som er pliktig , denne blir gullkantet fremover :-)