Aksjespareforeningen - still going?


Ofte ser man investorer som er frustrerte over ting som de mener er ureglementert på Oslo børs. Noen sier også at de sender email til børsen, men erfarer å ikke bli tatt særlig på alvor. Vi har sett flere forandringer de senere årene som har gjort det vanskeligere å være småinvestor. Siste var fjerning av meglerID.
For den enkelte investor er det lite å stille opp med for å påvirke børsen eller finansministeren. En forening med stort medlemstall kunne derimot ha en viss tyngde.
Aksjespareforeningen kunne kanskje ta på seg oppgaven med å fronte saker som det er stor enighet om blant investorer?

Dette er deres målsetting, iflg. hjemmesiden:
"Vi representerer og bistår private aksjonærer i det norske verdipapirmarkedet. Vi svarer på spørsmål, gir bistand og ivaretar småaksjonærers interesser overfor selskaper og meglere, samt overfor det offentlige blant annet som høringsorgan for departementer og Finanstilsynet."

Men er dette en forening som er aktiv og som har medlemmer idag? Ikke vet jeg. Men siste publiserte nyhet er helt tilbake til 17. januar i år, så det virker litt dødt.
Er her noen som er medlem? Eller som kjenner til foreningen?