Vær forsiktig med investeringer i Miami Beach.


https://www.youtube.com/watch?v=5fPSYLhx7ls

Fant denne nå. Og den er nesten 5 år gammel. Jeg visste ikke at det var så ille allerede. Byen oversvømmes
marginalt av SALTVANN allerede ( i 2014). Dette er ikke regnvann. Det er saltvann som stiger.

Når havet blir varmere utvider det seg. Og her har man ikke noe fastland som stiger marginalt som i Norge. Her
synker heller "sandbanken" ned.
Kanskje de må gjøre som hollenderne gjorde ? Bygge diker.
Ved kommende århundreskifte er sjøvannet i Miami Beach forventet å stå 1 meter høyere. Så kommer tidevann
på toppen av det i tillegg. Allerede er det gjort store investeringer i kaikantforhøyninger og -forsterkninger.

Jeg ville vært forsiktig med investeringer i et sånt område med sånne utsikter. 1 meter høyere vannstand i Miami Beach gjør
område ubeboelig sies det i videoen.

Her er det stor fare for at området endrer karakter, og eller så må det foretas store investeringer for å beskytte område
mot sjøvann stigning.

Og har vannet først steget 1 meter, kan det komme til å stige mer.

Redigert 23.06.2019 kl 02:50 Du må logge inn for å svare

Det er artig å se så mange lese denne tråden. Her får vi nærkontakt med konsekvenser av de menneskeskapte klimaendringene.

https://www.youtube.com/watch?v=c1dnlHPzhQA

Her en video fra mars 2016, med ordføreren i Miami Beach.

Det snakkes om fisk i gatene. Det kan også komme regnvær samtidig som det er høyvann.
Og det er allerede ganske høy eiendomsskatt i Florida. Minst 2 % i året av bortimot markedsverdi.
Kanskje de må øke denne om problemet vokser ?

De har allerede i mars 2016 gjort arbeider med å løfte gater.

https://www.youtube.com/watch?v=vIP_3rhxloo&t=13s

Se denne kl 05.40
Trumps eiendom Mara Lago vil bli Atlantis innen 100 år sies det.

Trump er kanskje fanget i en felle her ?
Selger han Mara Lago så sender han samtidig ut et vanvittig signal over hele Florida.
Redigert 23.06.2019 kl 13:25 Du må logge inn for å svare

Maryland
https://www.youtube.com/watch?v=paf2pJtaXYE
Southeast in San Francisco bay
https://www.youtube.com/watch?v=0XGtH_3_7e8
Miami
https://www.youtube.com/watch?v=DkjV07IMtkE

På steder hvor det er store områder som er lavtliggende og utsatt, så tror jeg at jeg allerede nå ville ha vært
forsiktig med å kjøpe noe, som er i faresonen i forhold til 1,5 eller 2 meters havstigning.

Eiendommer som er eksponert for 2 - 3 fots stigning har allerede fått litt prisreduksjons impact i forhold til normal prisutvikling ellers.
I f.eks. Miami altså. Her i Norge er vi mindre utsatt. Fordi lite areal ligger så lavt. Og vi har som oftest fast fjell, ikke så mye problematisk grunn.
I Miami er det i tillegg problematisk undergrunn. Hvor saltvann kan trekke inn i og tyte opp av undergrunnen. Miami er også utsatt for orkaner.

For ett konsept. Bygge og bo i sumpen.
Hva blir det neste? Eiendomskjøp på Mars

Det er vel ikke så ille. Det holder en stund til. Det er bygd på peler på fjell.

https://www.youtube.com/watch?v=clEUNfePzrs
Noe av det virkelig seriøse problemet i Miami er selve den porøse grunnen bygningsmassen står på.
Denne video fra okt 2018. En kan oppleve stemningen som litt mer resignert allerede på få år.

Trump har utsatte ting flere steder han. Palm Beach, Atlantic City og Manhattan. Han burde komme seg
på tryggere land.

Tjuvholmen er et veldig lite område arealmessig. Det kan bygges inn om det blir nødvendig.
Her i Norge har vi lite veldig lavtliggende areal nærme havoverflaten. Vi burde vært godt stilt til å møte
evt. utfordringer.
Noen snakker allerede om at 2 graders stigning globalt har potensiale til 7 - 9 meters stigning. Men noe sånt
er nok flere hundre år frem. Dette var ny info for meg.
Fornybar'n er i en læreprosess på dette her. Ved Miami snakkes det om at halvparten av stigningen ved 2
grader global temperaturstigning vil referere seg fra utvidelse av vannet, og resten fra isbresmelting på land.
Hvordan dette forholdet er ved vår breddegrad med ikke så varmt vann vet jeg ikke. Det kan tenkes at vi
kanskje får noe mindre effekt av utvidet havvann her pga. dette forholdet ?
Redigert 23.06.2019 kl 23:34 Du må logge inn for å svare

For å lage en metafor for operaen i Bjørvika : Det er ikke utenkelig at det ved høyvann i år 2130 kan komme vann inn i foajeen der.
Ekstremhøyvann kan nå sånne høyder før det også.
I oktober 1987 hadde vi 210 - 220 cm over normalvannstand i indre Oslofjord. Det var antagelig det høyeste på 1900 tallet.
Badehusene ved Flaskebekk på Nesodden ble løftet opp, og fløt avgårde.

For å ikke nevne at hele Florida halvøyen er som en svamp; full av hull og trekker til seg vann. Gå på Google Maps og zoom in, se på Florida. Er vannhull overalt, og disse er ofte grotter som går langt ned, fylt med saltvann. Er ikke det smarteste man kan gjøre å bygge en hel stat oppå sandstein og kalk, det blir bare mer og mer porøst og fylt med vann. Derfor du ser en del synkehull i Florida også. Ingen tvil om at dette området sliter når vannet stiger

Denne svensken som her intervjues snakker om tidspunkter som ligger utenfor det relevante. Det er først fra
1950 og 1960 menneskeskapte klimaendringer har begynt å akkumulere seg merkbart. I perioden har befolkningen
mer enn tredoblet seg, og før 1950 og 1960 var det lite utslipp. Så lite at det ikke merktes.
Det har tatt litt tid før dette ble merkbart. Men allerede i 1980 kunne man oppleve at noe var på gang. Det er etter
2000, 2005 og 2010 dette har tiltatt. Bare de neste 5, 10, 15 og 20 år vil vi se hvor dette bærer. Ting blir verre for
hvert år. Sjøisen i Arktis smelter, og det skjer mange kjedereaksjoner som følge av dette.

https://www.youtube.com/watch?v=paf2pJtaXYE
Her i Maryland er det tydelige bevis allerede. I Miami Beach er det vitterlig saltvann i gatene.
Havstigningen er foreløbig beskjeden, men dette akselererer. Allerede i 2035 vil vi se en
en klar forskjell. I 2025 kan vi sikkert se forskjell da også.
De globale utslippene økte med 2 % i 2018. Det burde vært en nedgang. Det globale
energiforbruket økte med 2,9 % i 2018.
Denne tråden handlet primært om Miami Beach, ikke primært om menneskeskapte
klimaendringer. Det fins det andre tråder for. Det menneskeskapte utløser naturskapte parametere.
Så det er menneskeskapte og naturskapte parametere som tilsammen virker klima- og havstignings påvirkende.
Og på havstigning er det både oppvarming av vannet så det utvider seg, og tilførsel av smeltevann fra isbreer
på land, som fører til dette.
Redigert 24.06.2019 kl 14:43 Du må logge inn for å svare

I Miami Beach kan man påtreffe levende saltvannsfisk i gatene. Trenger man mer
bevis på at noe er galt ? Det er bare snakk om tid innen fisk og andre saltvannslevende
skapninger flytter inn i området. Et kommende Atlantis hvor folk snorkler.

Miami 29 mai 2019
https://www.youtube.com/watch?v=sAPBlZBvqvQ
Salomon øyene
https://www.youtube.com/watch?v=N1cdCUZNh04
Kiribati
https://www.youtube.com/watch?v=TZ0j6kr4ZJ0

Disse stedene er i sårbare situasjoner allerede i dag. Og kan derfor være interessante å følge videre.

Dette åpner for uante muligheter. Miami Bitch kan bli det nye Venezia. Win-win situasjon for invistorer og turistbransjen :-D