BørsXtra mandag: NAVA "skjult juvel", FRO mot kjøp, tulleguiding


NAVAMEDIC – SKJULT JUVEL: – Navamedic er en liten skjult juvel. Hvis du ser på markedsverdien til selskapet er den det samme som omsetningen er. Det er ingen analytikere som har dekning på selskapet og jeg tror det har vært vanskelig for investorene å regne på hva verdien av selskapet er, sier adm. direktør Kathrine Gamborg Andreassen i Navamedic. Andreassen ble ansatt som CEO rundt årsskiftet og har tidligere vært CEO i Weifa. Navamedic markedsfører og distribuerer farmasøytiske produkter, reseptfrie medisiner og helseprodukter. I tillegg har Navamedic en medtech-divisjon hvor selskapet utvikler teknologiske helseprodukter, blant annet en digital urinmåler. Sistnevnte divisjon skal nå skilles ut og noteres slik at aksjene gis til dagens Navamedic-aksjonærer. I budsjettene til Navamedic skal bare urinmåler-teknologien skape et langsiktig inntektspotensial på over NOK 250 millioner årlig. Legemiddeldistribusjonen hadde i 2018 et justert driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 16 millioner, penger som i det vesentlige gikk med til å finansiere medtech-utviklingen. Børsverdien på selskapet er i dag drøye NOK 200 millioner (Finansavisen)

HUNTER/OKEANIS/FRONTLINE: Kepler Cheuvreux-analytiker Petter Haugen tror Frontline er på oppkjøpsjakt. Han har regnet seg frem til at Frontline i dag handles med en premie på 33 prosent sammenlignet med verdiene i selskapet, mens premien i forhold til rederiets konkurrenter er på hele 60 prosent. Han mener at både Arne Fredlys Hunter Group og Okeanis Eco Tankers bør være interessante oppkjøpsobjekter for rederiet. – Både Hunter og Okeanis passer godt for Frontline. Begge prises under verdijustert egenkapital, begge har i all hovedsak store skip som passer Frontlines profil godt og begge har flåter av en størrelse som ikke skal by på særlige problemer for Frontline å integrere, hverken finansielt eller operativt, sier han. Frontline har steget med 46,5 prosent så langt i år og Hagen spår aksjen opp ytterligere 64 prosent i løpet av de neste 12 månedene. (Finansavisen)

DOVRE-PORTEFØLJEN: Stig Myrseth tar ut Yara og TGS fra sin Dovre-portefølje, inn kommer Elkem og Kværner. Hans artikkel som omhandler interessen rundt ESG-selskap kan du lese her https://www.xtrainvestor.com/channel/dovre-portefoljen (krever at du logger deg inn / registrerer deg).

WEBSTEP: SP1M kutter kursmålet til NOK 31 (33), gjentar kjøp.

PROSAFE: Nordea kutter kursmålet til NOK 20 (30), gjentar kjøp.

YARA: Pareto øker kursmålet til NOK 500 (430), gjentar kjøp.

GUIDING ER TULL: Selskaper burde skjønne at guiding ofte bare avslører hvor lite innsikt de har i egen business, sier First-forvalter Thomas Nielsen. Han mener at det ofte er de selskapene som har dårligst forutsetninger for å guide resultater som gjør det og mener at hvis man absolutt må guiding så bør det fokuseres på selskapets verdiskapning, slik at den ikke bidrar til å ta kortsiktige eller gale beslutninger der man eksempelvis inngår ulønnsomme kontrakter kun for å nå sin vekstguiding. Han påpeker at tanken bak guiding i utgangspunktet er bra og det potensielt kan bidra til å utligne asymmetrisk informasjon. Ifølge Nielsen må investorer være klar over at selskapene kan ha en agenda bak prognosene de presenterer til markedet – som et forhandlingsspill mot sine kunder/leverandører eller rett og slett for å kunne slå egen guiding – heller enn å gi et realistisk bilde til investorer. (Finansavisen)

ANALYTIKERROLLEN: Redaktøren har fått mye positiv respons i helgen på et innlegg som tar for seg analytikernes ønske om å bli kortsiktige aksjekurs-spåmenn heller enn aktører som forsøker å finne en fornuftig verdi på enkeltselskap. Fredag ga denne praksisen seg utslag i at mens DNB Markets massivt oppgraderte sine inntjeningsestimat for de neste tre år for de tre LPG-selskapene (BW, Avance, Dorian) så kuttet de kursmålene på de to siste mens BW ble holdt uendret. For Avances del så utgjorde bare oppgraderingen i inntjeningen i 2019-2021 over 20% av hele børsverdien i forhold til DNBs forrige analyse, hvorav over 12% av hele børsverdien i 2019 alene. Nå kan man gjerne nedgradere en sektor etter flott kursoppgang, men det gir liten mening for denne redaktør at analytikere kutter kursmål samtidig som man massivt oppgraderer inntjeningen. I DNBs morgensending fremkom at årsaken var at ratene hadde nådd slike nivåer – massivt høyere enn DNB antok – at kursene historisk hadde snudd. Logikken kan da snus til at de fortsatt ville hatt kjøp og høyere kursmål dersom ratene var lavere – på de nivåene de selv antok i april. Det er tydeligvis en trend som ikke bare gjelder DNB at analytikere skal hensynta hva de tror om markedets kortsiktige bevegelser i sine anbefalinger/kursmål. Og da er spørsmålet: Er man egentlig analytiker når man kutter kursmålet tross massiv oppjustering av egne inntjeningsestimat – eller opererer man egentlig som en megler med noen regneark på si (noen forfiner dette til «selgende analytiker») ? Personlig foretrekker redaktøren analytikere som forteller meg hva deres anslag på fair fundamental verdi måtte være.
Merk: Redaktøren eier BW LPG og Avance Gas , men ville frembragt samme poeng uansett hvilken analyse som frembringte en slik «raritet». Her var det bare lettere å bli oppmerksom på problematikken og rolleutøvelsen.

Disclaimer: The Information is based on information obtained from public and non-public sources that Xtrainvestor believes to be reliable but which Xtrainvestor has not independently verified, and Xtrainvestor makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. Xtrainvestor, its holding company or staff in Xtrainvestor may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives) of any company mentioned in the publication or report. The Information is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from the use of the Information.
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
Computum
24.06.2019 kl 11:10 2747

Dette hjalp på omsetningen for NAVA's del.
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
sjoen7
24.06.2019 kl 16:09 2669

Er ikke skjult lenger nå!
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
skuggen
25.06.2019 kl 18:05 2562

Nava har gått fra 11.65 til 18.60 på det høyeste i år. (20.00 intradag.) Jeg kan ikke se at det har vært noen revolusjonerende nyheter som rettferdiggjør dette kursløftet. Kursen har steget på stigende omsetning.

Grunnen til at den har gått så sterkt er kanskje følgende spennende produkter i porteføljen: Sippi, woulgan. Og den mest spennende: Slankeproduktet Mysimba. Siste produkt har enormt potensial med den fedmeepidemien som rir den vestlige verden.
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
Computum
26.06.2019 kl 09:37 2489

Ville kanskje ikke rangert på samme måte. Woulgan er f.eks. helt ubetydelig for NAVA. Og det mest spennende produktet er nok SIPPI. En suksess her vil være helt enormt for et lite selskap som NAVA. Og med, foreløpig, ingen konkurrenter burde det være mulig.
Idag dumpes 6000 aksjer på en sommerstille børs, og dermed faller selvfølgelig kursen noen prosenter. Jeg har aldri forstått hvorfor folk som selger velger de dårligste tidspunkter?
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
inva
26.06.2019 kl 10:08 2469

Er rigget for vekst

HELSE: Ifølge Navamedic-sjef Kathrine Gamborg Andreassen vil det bli lettere for investorene å regne på verdiene når man skiller ut utviklingsselskapet.

– Navamedic er en liten skjult juvel. Hvis du ser på markedsverdien til selskapet er den det samme som omsetningen er. Det er ingen analytikere som har dekning på selskapet og jeg tror det har vært vanskelig for investorene å regne på hva verdien av selskapet er, sier adm. direktør Kathrine Gamborg Andreassen i Navamedic.Andreassen ble ansatt som CEO rundt årsskiftet og har tidligere vært CEO i Weifa.


Dette er hentet fra en helside i Finansavisen lørdag 23. juni.

Andreassen gjør et godt inntrykk. Dette lover godt for tiden som kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
Minnie52
26.06.2019 kl 11:34 2440

Hvordan tror dere verdsettelsen av OM og Nava blir etter splitten?
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
inva
26.06.2019 kl 13:20 2413

Vanskelig å si Minnie. De kalte dette en IPO først, det fremstår litt uklart om de skal hente penger til OM ASA? De trenger penger, så det virker fornuftig. Samtidig kommer de da i posisjon for å betale Navamedic ASA tilbake de de skylder (finansiering siden høsten 2015), ca 29 millioner.
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
Minnie52
26.06.2019 kl 14:03 2394

Så Nava kan levere overskud på 18-20 mill og med en p/e på 10-12 bli verdsatt til det samme som i dag. Kurser på 17- 18 kr?
Så er det OM som forventes å selge for 250 mill,sikkert med bedre maginer kanskje 40% dvs 100 mill i EBITDA og med en p/e på 10= 1000K ?
Med en emisjon ved splitt kan kanskje aksjonerene i Nava sitte igjen med 50% av aksjene tilsvarende 30-40 kr pr nåverende Nava aksje?
Om dette da hadde blitt priset inn i aksjen nå kunne vi sett kurser rundt 50-60 kr på Nava?
Sommerens rakett?
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
SomSa
26.06.2019 kl 14:29 2382


Hun sier at " I budsjettene til Navamedic skal bare urinmåler-teknologien skape et langsiktig inntektspotensial på over NOK 250 millioner årlig." Dette tyder på at pris per enhet er veldig lav og marginene blir meget lave. De skal tape penge i mange år og man kan lurer på om de kan tjene penger noen gang. Urinmåler-teknologien bør selges til en stor aktør med store resurser som driver med liknende virksomhet.

Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
inva
26.06.2019 kl 14:41 2370

Forstår ikke helt hvordan du kommer frem til at det er lave marginer på dette SomSa, kan du vise oss dette regnestykket ditt?

Samlet sett er altså markedet for digital overvåkning 4 milliarder og markedet for poser generelt 16 milliarder. Samlet 20 milliarder NOK årlig.

Hvordan kom du frem til at det er lave marginer??
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
Computum
26.06.2019 kl 14:57 2358

"Dette tyder på at pris per enhet er veldig lav og marginene blir meget lave."

Merkelig konklusjon. Dette må du forklare nærmere.
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
inva
27.06.2019 kl 19:51 2267

Ja, vi venter på regnestykket ditt SomSa. Hadde du ikke noen info til oss??

Her er min vurdering.
Når det gjelder digital overvåkning som er det produktet de har kommet lengst i prosessen med, så er altså potensialet 4 milliarder årlig. Det finnes ingen konkurrenter og Navamedic/Om har patent i de fleste markeder. Systemet består av en batteridrevet baseenhet, det er behov for en enhet pr seng. På denne enheten plasseres en utskiftbar pose som kobles til kateteret. Det geniale i tillegg til mer nøyaktig måling og en stor tidsbesparelse for sykehuset er en beskyttelse mot infeksjoner, flere hundretusen mennesker dør hvert år i europa pga urinveisinfeksjoner. Klart dette må på plass på alle sykehus snarest!

Enheten skal selges for 3-5 000 kr og posene ca 80-100 kr. Regner med at det er behov for 30 til 60 poser pr sengepost/årlig.

Jeg vet hva Navamedic betaler for dette utstyret når de får dette produsert bla i Sverige. Marginene på dette er meget hyggelig lesning!
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
inva
27.06.2019 kl 19:58 2259

Se video om Sippi her:

https://www.youtube.com/watch?v=xS3gUJdMIVc
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
skuggen
27.06.2019 kl 21:55 2228

Noen her på forumet som er gamle nok til å huske Algeta? Navamedic blir med tid og stunder 10 x Algeta!
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
sjoen7
27.06.2019 kl 21:58 2223

Fortell historien om Algeta!
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
Computum
27.06.2019 kl 22:02 2219

Man bør også se den påfølgende videoen som viser den vanlige måten. https://www.youtube.com/watch?v=1nJFET8qzmI
Da er det lett å forstå at Sippi vil representerer et kvantesprang.
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
Computum
27.06.2019 kl 22:11 2213

"Noen her på forumet som er gamle nok til å huske Algeta?"

Håper da inderlig det. Ellers er snittalderen på forumet lavere enn jeg har fryktet. Algeta ble solgt til Bayer i 2014, altså for bare 5 år siden.
Vil gjerne se ditt regnestykke for verdsettelse av NAVA til 176 milliarder. Eller er du blant de som ikke er gammel nok til å huske Algeta? :-)
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
inva
28.06.2019 kl 08:35 2146

Dette var en avsporing. Ikke noe vits å hause dette med usannsynlige kursmål.

Jeg tenker heller at Navamedic og OM om noen år (2-4) samlet kan prises til ca 1 milliard (uten utvanning i OM). Det vil si ca 500%. Holder lenge for meg.
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
23.07.2019 kl 12:32 1943

Navamedic er den nye Algeta. Over 100 kroner i høst etter GF. NAVA vil eksplodere i kurs. Følg med.
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
marriage
24.07.2019 kl 08:48 1818

NAVA er bare et finansielt instrument
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare

Noen nevner lave marginer for NAVA. Sippi har patenter i de fleste markedene....altså ingen konkurrenter. Harmonerer dårlig med lave marginer.....???
Redigert 21.01.2021 kl 00:29 Du må logge inn for å svare