Fysisk gull stikker


Autopilot til nord for $2500 pr unse. Teknisk: dannet kopp de siste 6 årene.