Seadrill


Mener SDRL har potensial til å stige bra med tiden, men savner noe mer info fra ledelsen. SDRL virker så "død". Hører lite om kontrakter og ytterligere refinansiering av sin gjeld. I betraktning av at SDRL er et relativt stort selskap innenfor olje og energi (rigg) synes jeg det er merkelig å ikke høre noe mer fra dem,
Hva tenker dere andre om dette?
16.07.2019 kl 10:32 363

Markedet hør opp og opp mens makrotallene viser tatt børsen kanskje burde gått nedover. Med 20 % oppgang på DJ dette året, kan det fort bli en brå nedtur. Da vil oljeprisen mest sannsynligvis falle gjennom. Lavere etterspørsel. Når Sdrl går der når børs og oljepris går opp, hva skjer med aksjen når børs og oljepris går ned? Er det en så syklist sektor at den kan klare seg likevel?