thepower
27.06.2019 kl 11:46 1416

I am looking for employemt at PHO. Spending money like drunken sailor without having to show results sounds like my kind of gig.bravi
27.06.2019 kl 11:50 1406

Har ikke hørt noe om at alle sammen skal ha skop. Det er vel bare ett av 164 foreløpig, så det er endel å gå på der ja.
27.06.2019 kl 11:54 1401

Du kan jo dra på seiltur med Archer, enda en aksje som det virker som du sitter fastlåst i.

Pafo om scop : «Men problemet er jo om de fungerer, det får man ikke rede på før efterpå»

Pafo, du burde møte opp på Q2 og be Dan opplyse markedet om tekniske feil på scop før de oppstår.
27.06.2019 kl 12:19 1373

Men var det tekniske feil på skopene? Var det ikke bare at det ikke var dokumentert og godkjent en rengjøringsprosedyre på de?
kreinh
27.06.2019 kl 12:31 1323

DurenGreber, takk for din inntreden på HO.

Slitsomt med power som kommer bare med tøys for tiden.
Slitsomt med bravi som er så deppa.
Slitsomt med pafo som må ha det inn med teskje og allikevel ikke skjønner poenget.
pafo
27.06.2019 kl 12:46 1299

Det får du aldri ett korekt svar på, men du har helt rett. Og hadde i prinsipp ingen betydelse. Men det førklarer det
dårlige salget enligt LM og M00000.
27.06.2019 kl 12:54 1289

Ut av det jeg har lest her så må du pafo være den som kommer med de mest tullete utspillene her, å ta utgiftene og dele på antall skop og påstå at det er salgskostnaden per skop direkte knyttet opp mot hver selger er det dummeste jeg har lest noen gang. Du har heller på ingen mulig måte oversikt over hvor mange sykehus hver enkelt selger har i pipeline til en hver tid. Dette er litt mer omstendelige prosesser enn en å selge en vaskemaskin på elkjøp. Vi vil ikke se fruktene av Schneiders omstrukturering før tidligst q4, kanskje til og med ikke før q1 2020. Det er ikke slik at en selger kun jobber med 1 sykehus av gangen må de forstå. Det nytter lite å sitte her å klage, aksjekursen kommer nok mest sannsynlig ikke til å ta fart før overskuddet kommer, personlig tar jeg ikke sjangsen på å vente så lenge og har posisjonert meg deretter. Og føler du at du ikke får svar/uriktige svar hef på forumet så er det jo bare å innhente informasjonen via selskapets egen info, det har du som jeg har observert gjort tidligere.
Redigert 27.06.2019 kl 13:02 Du må logge inn for å svare
pafo
27.06.2019 kl 13:02 1280

Så salgs og markedsførings kostnader ligger ikke på det de selger, det var nå nytt det kan endest en supersmarting
finne ut. Og eg visste ikke pipeline er solgte scope er det fast antall eller kan det vare null. Og Karl Storz har vel solgt
scope i over 40 år så det er ikke helt nytt.
27.06.2019 kl 13:06 1279

Pipeline er pipeline, noen kan selvfølgelig falle av i prosessen. Poenget er at for øyeblikket kan vi umulig vite hvilke frukter vi kommer til å høste av forrige høsts restruktureringer. At KS har solgt scope i 40 år hjelper lite på innkjøpingsprosedyrene for sykehus og klinikker.
rockpus
27.06.2019 kl 13:14 1270

Jeg må innrømme at jeg synes det er vanskelig å forstå at det skal ta så lang tid å få gjennom et salg. Dette i lys av alle de klare anbefalinger fra urologer samt gode refusjonsordninger. Dette er jo heller ikke noen ny metode. Cysview har jo vært kjent i markedet gjennom mange år. Hvorfor tar ikke urologer og sykehus i større og raskere grad konsekvensen av sin egen begeistring for blc? Hadde dette dreid seg om en ny teknologi som skulle prøves ut, hadde det vært lettere å forstå den langdryge introduksjonen i markedet.
Samtidig bør jeg jo ha tillit til at PHO sin ledelse evaluerer effekten av sitt salgskorps.

Litt av svaret ligger nok i at 14% flere tilfeller av kreft oppdages ved bruk av blc kontra wlc.
Det er bra.

Til gjengjeld får de 20% flere kreftdiagnoser på friske pasienter ved bruk av blc kontra wlc.
Det er ikke bra.
rockpus
27.06.2019 kl 13:34 1232

Da må man spørre seg selv: Vil jeg risikere å ikke oppdage kreft på et tidlig stadium, bare for å slippe å risikere en eventuell feildiagnose? En feildiagnose som uansett kan bli korrigert ved en ny og grundigere sjekk.
27.06.2019 kl 13:35 1235

En falsk diagnose er ikke så dramatisk som du skal ha det til. Som regel er det da et tvilstilfelle der man foretar en biopsi som da avslører at det ikke er kreft. Tvilstilfeller vil også være i et så tidlig stadium at om det eventuelt skulle være kreft er den oppdaget i et så tidlig stadium at den er lett å behandle.
Hayen
27.06.2019 kl 13:43 1221

I likhet med deg har jeg undervurdert hvor tung denne prosessen er, men har etter hvert realitetsorientert meg. Sykehusene har div tunge interne steg som innkjøp må passere. Dette for å sikre at alt går riktig for seg.
Man kan tenke seg til at urologer, dvs de som skal bruke løsningen, nå er allerede "innsolgt" med all oppmerksomheten/guidelines osv som klart forteller at blcc er den beste metoden.
Men de interne rigide prosessene går i sitt faste tempo. De får ikke pho eller ks gjort noe med.
Derfor tar det tid før det slår ut i mange scope, men det kommer. Og i likhet med enkelte andre her, så har jeg ikke turde vente. Plutselig kommer det større tyngde på kjøpersiden og da går toget.
Og er det noe som er surt, så er det å ha rett om en aksje som tar av, men ikke være med på ferden.
rockpus
27.06.2019 kl 14:21 1184

Siden dette er en metode som har vært kjent i lang tid, har jeg innbilt meg at den for de fleste aktører allerede har vært evaluert, men ikke funnet å kunne forsvare investeringen i forhold til mereffekt så lenge refusjon var for dårlig. Det er vel den eneste logiske forklaring på hvorfor Cysview ikke ble mer utbredt før refusjonsordningene? Da refusjon kom på plass, innbilte jeg meg at de samme sykehus relativt raskt kunne snu seg rundt?

Man har etter mitt syn to valg man kan ta; enten ta ledelsen i PHO på alvor og akseptere at når de sier det tar 6-12 måneder, oi enkelte tilfeller lengre tid fra man starter salgsprosessen til et salg er landet. Eller man kan, som enkelte her på HO gjør, ikke akseptere ledelsen sine utsagn og hevde at de farer med løgn. Løgn når det gjelder hvor lang tid et salg tar, løgn mhp at KS hadde problemer med flexiscopene og løgn når de rapporterer generelt til aksjonærene. Men dersom man velger å forholde seg til at alt som sies og gjøres fra ledelsen sin side er løgn, da skjønner jeg lite av hvorfor vi har et styre.

Men i den grad vi tar det standpunkt at ledelsen er redelig og forteller sannheten, så kan man, ut fra det faktum at Dan Schneider tok over ledelsen i oktober, ikke forvente at hans grep får effekt mhp antall scope solgt fra tidligst Q3 2019. Men vi har allerede sett at selskapet har dreiet mot en mer aktiv informasjonspolicy. Det kan man klart se ut fra antall børsmeldinger som er kommet fra selskapet i den tid Dan har satt ved roret sammenlignet med tidligere år.

Det vi bør kunne forvente spor av ved Q2 19 rapporten er salget av flexiscope. Problemene som det ble rapportert om at KS hadde høsten 2018 og utover vinteren 2019 var løst i månedskiftet feb/mar 2019. Følgelig er Q2 19 første kvartal der man har kunnet markedsføre og selge flexiscopene uten at produktet er beheftet med problemer. Og gitt Dan Schneider har rett i at sykehus som har hatt flexiscope til utprøving før mai 2018, samt sykehus med erfaring fra bruk av regide scope, er low hanging fruits, så burde salget av flexiscope gjennom Q2 ha tatt seg merkbart opp.

Om vel en måned får vi svaret.
27.06.2019 kl 15:17 1118

I PHO er det bare å slappe av og la humla suse. Alt går som det skal.En kan ikke vente undere.
I Targovax, PciB, Nano og Bergen Bio derimot er det grunnlag for å bekymre seg. Bekymringen her bør være såpass stor at en burde selge disse aksjene og reinvesterte pengene i PHO
pafo
27.06.2019 kl 15:31 1100

Det er ikke tvivel på att enkelte kjøp tar lang tid spesielt om de ikke vet om de vil ha scope eller ikke. Men de fleste vet nok
om de vil ha det efter 2 års tenketid, det viser tallen på solgte scope. Men de i fase 3 studien har jo ikke bestemt seg enda.
Så skulle de plutsligt skaffe scope nu, så kan man seie det tar minst 2 år uten løgn. Jeg tog meg tid til att lyssne i gjen
på webcasten Q4, og Schneider sa att før to uker siden hadde det kommit til hans kjennskap att det hadde vart
problemer med renseprosedyren. Men ikke nær det var eller hvor lenge, og att det og har vart noen tekniske problemer
Men ikke nær, men eg kan opplyse att de var føre lansering.

Og det klarer noen få til att det var høsten og vintern 2018, men en sak er sikker det klarer de aldri dokumentere
verken med webcast eller noe annet. Og vi anklager ikke Schneider før løgn før han har aldri sagt det som blir
påstått her.
CanonBoy
27.06.2019 kl 15:31 1099

DTT
Hvor henter du disse tallene dine fra? Regner med du refererer til "False positive"

Fra Global Congress on Bladder Cancer 2018 i Madrid
"There have been five multicenter phase-three trials in the US, Canada, and Europe assessing its impact. Over 1800 patients with known/suspected bladder cancer are enrolled in these trials. In a meta-analysis of 9 studies, including over 2000 patients investigating the effect of blue light cystoscopy"
Og
"The rate of false positive lesions seen only with blue light cystoscopy was 8.6%, while a similar rate was demonstrated for white light cystoscopy only."

Link: https://www.urotoday.com/conference-highlights/global-congress-on-bladder-cancer-2018/106973-contemporary-advances-in-the-endoscopic-evaluation-and-diagnosis-of-bladder-cancer.html
Redigert 27.06.2019 kl 16:51 Du må logge inn for å svare
pafo
27.06.2019 kl 16:07 1051

Det er lite merkelig det DTT kommer med her han bør vite att det er blåhvite scope i dag. Så de tallen han opererer
med har ikke noe med verkligheten att gjøre. De finner 98,5 % av kreften med dem, så de kan ikke finne så mye annet.
thepower
27.06.2019 kl 16:24 1028

The stock that keeps on giving 🦘👍
27.06.2019 kl 16:27 1021

Hva er det egentlig du vil med å skrive her pafo? Og gjenta deg selv i det uendelige? Hva er det du ønsker å oppnå?
pafo
27.06.2019 kl 16:35 1005

Presis det samme som du focuss, men eg byter ikke nick. Men man kan ikke låte folk påstå vad som helst.
27.06.2019 kl 16:53 975

Hva er det de påstår?
rockpus
27.06.2019 kl 16:57 967

Jeg vil ikke på noen måte påstå at ledelsen farer med løgn!
Alt er ikke svart hvitt Londonmann...
Jeg undrer bare hvorfor et så godt produkt er så avhengig av refusjon for å selge. Jeg undrer også over at det er så tungt og langdrygt å selge selv etter refusjon, så lenge produkt og metode har vært kjent i lang tid. Det ledelsen presenterer, er først og fremst deres egne kalkyler og målsetting. Om det var så enkelt at vi kunne regne det som fasit, så hadde vi jo hatt garanti for å bli rike!
Hayen
27.06.2019 kl 18:43 872

Synes det er et helt relevant spørsmål rockpus.
Jeg konstaterer at veksten er akselererende og eksponensiell i nye scope. Trenden er sånn sett ingenting å klage på.

Men jeg tenker også at det burde være så åpenbart at dette er bra at det "går av seg selv".
Så enkelt er det tydeligvis ikke, og jeg har i større og større grad skjønt at det skal mer til enn at produktet gir bedre overlevelsesrate for pasienter. Også har jeg en mistanke om at drug & device kompliserer. Dessuten kan det være at sykehusene tenker "vi har jo allerede scope, hvorfor bytte?" også deretter "Vi avventer litt til vi ser hva resten av bransjen gjør"

Sistnevnte tror jeg er helt reelt. Blant annet derfor er jeg ganske overbevist om at det kommer en ketchup-effekt på et eller annet tidspunkt. Med siste halvår/år som har gitt massivt fokus på aua, guidelines, dokumentert bedre overlevelsesrate, 21st century oncology som går for bl,xx, permanent refusjonskode, en liten eksplosjon på Twitter med positiv omtale, så tror jeg vi senest i løpet av h1 2020 ser at det blir utplassert veldig mange scope.
Redigert 27.06.2019 kl 18:48 Du må logge inn for å svare
bravi
27.06.2019 kl 18:53 859

Hvis Schneider ikke kjente til problemene før 2 uker før Q4 tror jeg heller ikke at kundene visste om dette noe tidligere. Da kan det være en annen årsak til det dårlige salget av flex skop høsten 2018 og vinteren 2019.
27.06.2019 kl 19:10 846

Men er salget dårlig, eller er det tidkrevende? Det er noe vi fortsatt må vente med før vi kan avkrefte/bekrefte.

Helt enig Hayen.

Alt det fundamentale ligger på plass for Pho og vil fortsette å styrke seg. Det legges stein for stein på det som skal bli en solid kommersiell suksess i årene som kommer. Problemet for de fleste av oss er vel «utålmodighet», har selv kun vært aksjonær siden aug. 2018 men er sikker på at dette blir en home run etter hvert.
Daniel er ansatt for å skape en kommersiell suksess av Pho de kommende årene, men har vært klar på at dette er en kompleks og tidkrevende salgsprosess men samtidig vært klar på at de har en knallsterk pipeline (Les: fremtidig kundemasse).

Selskapet er pr. nå i en sterk vekstfase hvor penetrasjon fra et lavt nivå er name of the game. Frem til nå har salgsprosessen vært lang, Daniel snakker om en salgsprosess på 6-12mnd (noen ganger lengre, opp mot 24). Mye av denne tiden går med til internt salgsarbeid mot sykehusene/klinikkene. Det internt byråkrati, beslutningsprosesser, budsjett (kamp om budsjettkroner), investeringsmodeller etc. før avtaler blir signert. Når vi nå gjennom AUA og ekspertuttalelser (Nature.com) får stadig sterkere anbefalinger om at Blue light bør brukes (sterk anbefaling), vil kunnskapen om BLC øke betraktelig blant urologene/sykehusene. Når flere og flere tar i bruk og markedsfører BLC aktivt på sine «egne hjemmesider» tyder dette på at de faktisk skal bruke BLC og ikke bare snakke fint om løsningen. Etter hvert som flere sykehus/klinikker tar dette steget vil andre og nærliggende sykehus føle presset på å følge etter for ikke å tape kunder. Stein på stein og da vet vi hva som vil skje før eller siden.

Jeg tror at vi på et tidspunkt (ikke alt for langt frem i tid) vil etterspørselen etter BLC øke blant sykehus/klinikker, og salgsprosessen vil bli betydelig kortere. På dette tidspunktet vil kapasitet pr selger gå betydelig opp og de kan dekke betydelig flere sykehus/klinikker med dagens salgsstyrke. Det vil fortsatt være behov for planlegging, opplæring (installasjon, rensing, bruk, etc) før drift setting, men den totale lengden på det enkelte salg kan gå betydelig ned.

Etter min mening er dette caset bunnsolid. Vi vet hvor vi skal, men er litt usikker på hvor lang tid det tar. Personlig ser jeg ingen grunn til bekymring selv om enkelte her på HO er negative. Dog er jeg litt forundret over enkelte som tror Daniel skal snu hele selskapet og skape en kommersiell suksess etter kun en måned eller to i rollen som CEO. Hallo folkens, vær nå litt realitetsorientert, hvilken CEO og selskap har bygget en kommersiell suksess i dette markedet i løpet av 1, 3, 10, 20 måneder? (Så vil noen si at de har holt på med dette surret i 15-20 år allerede, bla, bla). Ja ja, men se på hva som har skjedd siste 1,5 år. Jeg er imponert.

Benyttet selv en tørr og kjedelig dag på OSE til å fylle på med noen flere aksjer.

Jeg har tatt min beslutning, så får andre ta sin beslutning. Fin sommer folkens, gleder meg til 07.aug
m73102
27.06.2019 kl 20:48 759

Canonboy og Hayen - tusen takk for to meget gode innlegg! Jeg har basert min beslutning på akkurat det samme grunnlaget - og tror i likhet med Schneider at PHO har en meget lys fremtid, og at vi fremover vil fortsatt se en akselererende vekst. Andre får selv finne ut om en mener det er verdt å investere i PHO. Ønsker dere alle sammen en riktig fin sommer!
bravi
27.06.2019 kl 20:57 746

DurenGrebur, gratulerer med nytt nick.
Synes ikke akkurat at 3 flex skop i Q1 var så imponerende. LM har i lang tid unnskyldt det dårlige salget med problemene med skopene, er ikke så sikker på at det er hele problemet nei.

Har hørt helt siden Schneider ble ansatt at han trenger mere tid osv. bla..bla..bla. Nå har de holdt på i Us i 5 år, da blir det helt feil å få det til å høres ut som salget først begynte i november 2018. Var det f.eks bare idioter som styrte i Pho før Schneider ble ansatt? Ved Q2 2018 var det ingen som snakket at det tok 12 mnd. og var så vanskelig å selge skop, da ble det faktisk også forventet overskudd i 2019. Så kom Schneider, da ble alt plutselig så mye vanskeligere og tok så mye lengre tid. Litt rart at han vet så mye mere enn de andre etter bare kort tid i jobben.
Redigert 27.06.2019 kl 21:02 Du må logge inn for å svare
27.06.2019 kl 21:09 733

Jeg har ikke tidligere vært registrert, men har observert denne farsen av en diskusjon på avstand. Med god grunn tydeligvis. Hva er det du ønsker å oppnå med denne konstante klagingen din? Tror du at det blir solgt flere scoop av at du sitter her å klager? Tror du at PHO kommer til å endre sin strategi på bakgrunn av klagingen din? Innleggene dine bærer preg av utålmodighet og at du kanskje sitter litt «aksjefast» og lar frustrasjonen komme ut her. Som Hayen DOKUMENTERER så er det et taktskifte og en vekst i PHO som går strålende, hvem er det sin feil at det ikke vises på kursen? Jo det er markedet, hvem er det som er markedet? Jo det er deg Bravi, så kan du tygge litt på det.
petrol
27.06.2019 kl 21:54 688

Bravi
Du maser og maser, gjentar og gjentar.
Hvem ønsker du å overbevise? Hva er agendaen din og hva ønsker du å oppnå? Ville sette pris på et oppriktig svar.
Mvh


Ad refusjon så kan ikke det være så vanskelig å forstå. Les deg opp på børsmeldinger utsendt fra selskapet siden 28 NOV 2013 og frem til 2018. Les Q4 rapportene fra 2013 til 2018, der finner du samme historie. Og begge serier av dokumenter bekrefter Dan Schneider sin uttalelse om at gode refusjonsordninger er The golden key til det amerikanske helsemarkedet. Dette trenger vi ikke diskutere, i tilfellet PHO er det bevist at det er fakta.

I den forbindelse kan det være greit å ha klart for seg at refusjonsordningen for surveillancemarkedet kun har vært i kraft siden 1 Jan 2019. Vi har altså kun hatt denne på plass i ett kvartal som vi har fått rapport fra.

Jeg tror man skal senke skuldrene og la grepene til Dan gjøre seg gjeldende, noe vi neppe kan forvente å se spor av før på Q3 19 rapporten. Men jeg forventer likevel å se at salget av flexiscope har tatt seg opp gjennom Q2 19.

Anytime somebody writes a long post with constant haussing and positive svadda about the success PHO has had it is immediately praised as a terrific innlegg???

People obviously hear what they want to hear and like what they want to hear. That's how the fascist parties take control.

If PHO makes a penny profit before 2021 I will eat my hat. If Q2 is not a massive fiasco I will eat my shoes, if the new guy doesn't show some humility I will eat my shorts

These pretzels are making me thoisty

Halleluja, måtte det bli et fantastisk q2, så kan stillheten senke seg mens du tygger sko
Hayen
27.06.2019 kl 22:37 644

Bravo, pafo og power:

Hvor stor skal omsetningen være i q2 I USA være for at dere mener den er godkjent?
Eller for å si det på et språk dere behersker : opp til hvilket beløp er omsetningen i USA i q2 dårlig?