PEN -SEB ser PEN i 60 kroner


Denne fortjener en egen tråd:)


Panoro - Dussafu"The Rain Maker"-Project - A low risk highly scalable development financed by "BWO", BW Energy (BW Group).

Panoro er oljemyggen som har enorme vekstmuligheter som er fullfinansiert av solide aktører/partnere. De trenger ikke å lete etter olje. De har store reserver og den første oljen løftes opp senere i år med BWO Adolo en FSPO. Alle leveranser i prosjektet ligger ahead of schedule og under budsjett i følge BWO (Capital markets day 8. jan).

De dårlige tidene i oljeservicemarkedet sikrer lave utbyggingskostnader som blir levert i tide ref Catcher nylig. Panoro var veldig lure da de solgte en andel av feltet til BW Energy (BWO-sfæren) da BW-systemet kunne komme med svært attraktiv finansiering samt en FPSO med en top-side (prosesseringsanlegg) som passer på Dussafu-feltet uten særlige modfikasjoner dvs uten store kapitalinvesteringer.

Panoro/BW Energy kan med en særdeles lav grensekost koble flere brønner til FPSOen. Det koster Panoro ca 30 mill norske kroner å utvikle samt koble opp en ny brønn til FPSOen per dags dato. (30 millNOK er PANORO sin andel (8.33%)
Ekstremt skalerbart mht inntjeningen da hver brønn ser ut til å kunne produsere ca 7.500 fat/dag.
Selskapet styres av blant andre Torstein Sannes som har identifisert/utviklet Johan Sverdrup, (startet Lundin Norge), Garret Soden (Lundin) Hilde Ådland (Engie Norge), James Balkany (stor aksjonær) og Alexandra Herger (tidligere letesjef i Marathon Oil). http://www.panoroenergy.com/board-of-directors/
Selskapet er effektivt drevet med en liten stab. Lønninger og pensjonskostander utgjør ca 16 mNOK i året (se tabell nederst)
Borr Norve begynte å utvikle første produksjonsbrønn 29. januar i år.
«First oil» i andre halvår 2018.
Panoro ASA har ingen rentebærende gjeld og har rundt 70 mNOK i kontanter.
De har et non-recourse lån med rente på development capex mot lisensen i Gabon. Lånet avregnes mot produksjonen.

RUN-RATE EPS Q42018 for Panoro kun phase 1 Tortue (se tabell 0 under) samt vekst i inntekter ved å øke med to nye brønner på Tortue:

Med en oljepris på 60 USD får Panoro en margin på ca. 33 USD/fat etter skatt. Det gir en EPS på ca 2,59 kroner per aksje som igjen gir P/E 2,7 på dagens kurs.

Med en oljepris på 70 USD/fat får Panoro en margin på 38 USD/fat. Marginalskatten over 60 USD/fat er ca på 50%. Det gir en EPS på 2,98 og en P/E på 2,34.

Ved å fremskynde fase 2 som er meget sannsynlig må Panoro bidra med ytterligere 60 mNOK for nye to nye brønner som kobles til samme FPSO som brukes i fase 1 på Tortue. Da øker EPS fra 2,59 til 4,32 kroner per aksje. Se tabell 1. Dersom oljeprisen stiger til 80 USD/fat stiger EPS til 5,63 kroner run-rate. Det gir en P/E på 1,24.

Tabell 0:

=>Tabellen tar utganspunkt i run-rate EPS eks finanskostnader etter "first oil". BWO har indikert oppstart 2H i år. EPS for 2019 uten phase 2 blir lik tallene i tabell 0.


=> BWO/BW Energy har indikert en margin på 31-34 USD/fat på 59 USD. BW Energy sa på capital markets day at ting ble levert raskere og billigere enn budsjettert.


=>Finanskostander bør ligge rundt 500kUSD i året til 1 mUSD. Det får ikke nevneverdig utslag på EPS.

image001.png

=>Panoro bør handle rundt 20 -30 kroner/aksje ved «first oil» av phase 1 - P/E= 8 på oljepriser fra 60-80 USD/fat. Dvs. ved run-rate 15.000 fat/dag ved årsslutt (se tabell 1 og 2 under). Panoro har meget gode finansieringsvilkår for phase 1 gjennom avtale med BW Energy/BWO. Panoro er «carried» for fase 1. Dvs BW Energy dekker cap ex, mot tilbakebetaling fra inntekter fra produksjonen. Dette lånet er «non-recourse».
=>Med høyere oljepris eller raskere igangsettelse av phase 2 og 3 av kan aksjen handle på rundt 40-60 kroner (P/E = 8) rundt 2020 om alle tre fasene går på skinner.

=>Pga at dagens oljepris ligger betydelig over nivåene da BWO/BW ENERGY gikk inn i prosjektet samt at BWO har hatt stor suksess med first oil på Catcher-feltet så er det sannsynlig at BW Energy fremskynder utviklingen av området. BW Energy planlegger allerede fase 2. . BWO nevnte også på capital markets day i januar at de vurderer «spin-off» av BW Energy.

=>BW Energy som er operatør på Dussafu-feltet og BWO sin ledelse har lang erfaring i nøyaktig dette området med FPSO på nabofeltet Etame. BW Energy sin ledelse kommer fra oljeselskap som har jobbet i Gabon i flere tiår. Lederteamet har bl.a. utviklet Etame feltet, og produsert 4x så mye olje der, som man trodde når man satte i gang.

=>Panoro har også et stort fremførbart underskudd på 800 millNOK i norsk ASA og en eierandel i Aje-feltet hvor de muligens selger seg ut i løpet av året med en hyggelig gevinst (se under).

BW Energy kjøpte seg inn i Dussafu feltet ved årsskiftet 2016/2017. Planene for Dussafu feltet ble lagt sommeren 2017. I den perioden lå oljeprisen rundt 45-50 USD.

Oljeprisen har steget markert siden den gangen så det er veldig sannsynlig at BW Energy velger å fremskynde utviklingen av fase 2 på Tortue samt utvikle samt utvinne oljen på feltet i øvrige funn, dvs Ruche, Moubenga, og Walt Whitman raskere.
Capex for fase 1 160-170 mUSD. Panoro (8,333% andel) 12,5 mUSD for BWO. Capex fase dekkes av et (non-recourse, som tilbakebetales fra inntjeningen av produksjonen på feltet). lån fra BW-systemet. Net profit for ett år med 60 USD dekker capex fase 1.
Capex phase2 (2 nye produksjonsbrønner) inkludert tie-backs 40-50 mUSD per brønn (det inkluderer alle kostnader for brønnen inkl tieback til FPSO) på Tortue. (Panoro 8,333%) andel 3,75 mUSD per brønn for tie-back. Panoro har ca 8,333% av lisensen.
« BW Energy kan øke produksjonen ved å bore nye brønner til ca 45 mUSD som inkl full tie-backs til den samme FPSO. Hver nye brønn vil da produsere ca. 7.500 fat. Det betyr altså at en ny produksjonsbrønn med tie-back til FPSO i praksis koster 35 mNOK for Panoro sin andel. FPSO’en har kapasitet til minst 40.000 fat/olje per dag»
Ved å fremskynde phase 2 og 3 med ett par år i en samlet utbygging som er vanlig i «gode tider» kan EPS se slik ut:


Tabell 1


I 2018-tallet ligger kun phase 1 for Tortue inne. I 2019 ligger phase 2 for Tortue inne for hele året. I 2010 Ligger phase 3 for Tortue inne for hele året.

image002.png

Tabellen tar utgangspunkt i at produksjonen starter 1. januar i 2019 og 2020 – run-rate tall.


AKSJEKURSEN P.T. er 7 kroner 30 øre. Det gir P/E = 1,4 til 1 på 2019 tall for oljepris på hhv 60 og 80 USD/fat.


Selskapet er verdsatt til 290 mNOK (aksjekurs 7 kroner) i dag og eier for øvrig ca. 12% av en verdifull andel i gassforekomsten Aje (OML 113) som i dag produserer 3.500 fat per dag olje. Gassfeltet er ikke satt i prodouksjon. Den andelen er til salgs. Den ligger like West Africa Gas Pipeline. Den andelen kan trolig selges for 3-7 kroner per aksje litt avhengig av timing for salg. Selskapet har også et fremførbart underskudd i norsk ASA på 800 millNOK. Per forrige kvartalsrapport hadde Panoro ca. 9 millUSD i cash.


BW Energy sin ledelse som har utviklet og produsert olje i naboblokken i Gabon i 15 år, mener at potensialet kan være å produsere over 150 mill fat olje fra de eksisterende funnene Tortue, Ruche, Moubenga og Walt Whitman. De to største funnene Tortue og Ruche ble funnet etter at det ble skutt high grade 3D seismikk der. Da ble det funnet olje på første forsøk ved boring av 2 av 2 brønner. Dvs det ble gjort 2 funn.

Det er en rekke andre formasjoner rundt disse funnene som er identifisert på samme 3D seismikk. Samlet er «unrisked prospective resources» på disse formasjonene 1 mrd fat. Når oljeproduksjonen kommer i gang, kan ny leteboring finansieres ved fratrekk på skatten som skal betales til Gabon, og er dermed nesten fullfinansiert av Gabons stat.
Nye funn vil kunne være betydelige (det er flere «formasjoner» der med potensiale på 200 mill fat) og skape store merverdier for eierne. Disse prises i dag til 0 i Panoro aksjen.

Cap ex per fat i en full utbygging som vil kunne ta produksjonen til potensielt 40.000 fat per dag, vil være samlet ca. 400 millUSD (dette inkluderer fase 1 og fase 2 nevnt tidligere) fordelt over flere år i tråd med at man legger til nye produksjonsbrønner. Basert på et potensiale på 150 mill fat vil cap ex per fat i så fall være under 3 USD per fat! I første fase vil op ex per fat være rundt 8 USD per fat basert på «booked reserves» og cap ex i fase 1.

Opex i første fase vil være 13-16 USD per fat, noe som er svært attraktivt. I field life vil op ex per fat være ca 20 USD per fat, da skattefradragene vil være noe mindre i senere fase. Op ex per fat og cap ex per fat er svært attraktivt for Dussafu.
helloween
26.02.2018 kl 08:49 15177

=>Panoro bør handle rundt 20 -30 kroner/aksje ved «first oil» av phase 1 - P/E= 8 på oljepriser fra 60-80 USD/fat. Dvs. ved run-rate 15.000 fat/dag ved årsslutt (se tabell 1 og 2 under). Panoro har meget gode finansieringsvilkår for phase 1 gjennom avtale med BW Energy/BWO. Panoro er «carried» for fase 1. Dvs BW Energy dekker cap ex, mot tilbakebetaling fra inntekter fra produksjonen. Dette lånet er «non-recourse».
=>Med høyere oljepris eller raskere igangsettelse av phase 2 og 3 av kan aksjen handle på rundt 40-60 kroner (P/E = 8) rundt 2020 om alle tre fasene går på skinner.

Panoro bør handle rundt 20 -30 kroner/aksje ved «first oil» -Nærmer seg med stormskritt
Rundt 40-60 kroner (P/E = 8) 2020, fint det:)
26.02.2018 kl 08:56 15114

Komfortabelt å sitte i denne nå. Vært med siden 4,84. Pre 9.20 akkurat nå:)
helloween
26.02.2018 kl 09:04 15085

Ja her er det bare å sitte stille i båten:)
Venter lett 2 år for å få 60 kroner for mine.
helloween
26.02.2018 kl 09:27 15000

Helt utrolig at noen gidder å selge her nede..Hold på aksjene å få godt betalt:)
rek1
26.02.2018 kl 09:34 14927

Den kommer denne,pent og pyntelig oppover!! :)

Man skal ikke selge noe som helst når chartet ser sånn ut og du har en fundamental bilde som er veldig bra.

http://www.4-traders.com/PANORO-ENERGY-ASA-6278756/charts/

Så langt den perfekte oppgang dersom man er long. Det har jeg mast om før.
helloween
26.02.2018 kl 10:25 14781

Problemet til kjøperen er at det er så FÅ aksjer i Pen.
Og de fleste selger ikke på dette nivået.
Snart 1% av hele Pen omsatt ..:D

Bare vent til kampen starter for alvor;)

Husk Q4 på onsdag. Spennende om det har noen virkning på kursen.
polion
26.02.2018 kl 10:37 14716

Og apropos den generelle dumskap, klipper jeg for ordens skyld inn denne:

polion
22.02.2018 kl 09:54 - 5122 _______________________________________
Det som forundrer meg, er de som i disse dager selger PEN på rundt kr. 8,30, samtidig som selv den mest uopplyste hottentott vet at man allerede i neste uke vil kunne få godt over kr. 9,- for aksjen. Skyldes nevnte at man er i akutt behov for likvider, eller er det rett og slett bare generell dumskap?

Og i dag har vi allerede sett kr. 9,26, dvs. en oppgang på 11,5%. Og hvem ble overrasket over det? Kanskje noen ganske få, kanskje de med generell høydeskrekk?
helloween
26.02.2018 kl 11:28 14496

Ser ut som en større fisk ligge skjult på kjøp 9,10;)
Lykke til med kranglingen om de få ledige aksjer på dette nivå.
gunnarius
27.02.2018 kl 07:30 14113

PANORO ENERGY TO PRESENT AT THE SPAREBANK 1 MARKETS ENERGY CONFERENCE, OSLO

Oslo, 27 February 2018 - Panoro Energy ASA ("Panoro" or the "Company") (OSE
ticker: PEN), an independent exploration and production company, announces that
the Company's CEO, Mr. John Hamilton will be presenting at the Sparebank 1
Markets Energy Conference in Oslo on Thursday, 1 March 2018. An updated
corporate presentation will be uploaded to Panoro's
website www.panoroenergy.com during the day.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=445249

Ellers vil jeg si at selskapet synes være rimelig gira på å gjennomføre road show (bl.a. besøke meglerhus), som mest trolig vil avstedkomme analyser i etterkant Q4.
Redigert 27.02.2018 kl 07:33 Du må logge inn for å svare
helloween
27.02.2018 kl 15:18 13759

Arctic securities bør vel også komme med den nye analysen av PEN snart;)
gunnarius
27.02.2018 kl 15:33 13715

Hiver meg utpå med en hypotese: Gitt vi har sett SEB komme på banen, tror jeg vi etter Q4 kommer til å få en "ren" analyse av PEN fra SEB.

Arctic har allerede en analyse parat, som av en eller annen årsak ikke kommuniseres ut i markedet. Er kjent med hovedinnholdet.

Teodor kommer nok etter seansen 1. mars til å revurdere sitt syn slik at kursmål heves vesentlig.

Kanskje kommer et annet hus x med analyse etter Q4.

Dvs. håper på å få mer enn en eller to analyser å forholde seg til. Tror nemlig at vi ikke vil se analyser særlig under NOK 15 og da vil trolig aksjekursen til PEN følge med. Blir en spennende tid etter Q4 for å se hvilke analyser som blir meldt med tilhørende kursmål.
Redigert 27.02.2018 kl 15:34 Du må logge inn for å svare
piff
27.02.2018 kl 16:13 13545

Driftsresultatet for 2017 er av mindre betydning ,men kan være verd og legge merke til om ledelsen opprettholder kostnadsnivået ,uten og gjøre noe med det
Skal bli meget intresant og se hva de hoster opp i morgen av nyheter/gaiding. osv.

Piff

Fra SEB analysen som nylig kom (trådstarten):


«Selskapet er effektivt drevet med en liten stab. Lønninger og pensjonskostander utgjør ca 16 mNOK i året (se tabell nederst)»
Galv
27.02.2018 kl 19:20 13185

Hei
Håper noen har anledning til å stille et viktig spørsmål i morgen.
Vi har pr i dag 8,33 % Gabon som trolig er verdt 20 kr pr aksje ved oppstart first oil.
Det er en klausul mulig å kjøpe seg opp- vi hadde 33% tidligere. hadde vi eiet det hadde vi fått en verdi på 80 kr pr aksje,
Men kan denne andel 8,33 % økes til 16.67 % vil det også gi totalt 40 kr pr aksje.
Vi solgte de 25 % våres for 12 mil us - så fair pris blir vel 4 mil us.
Hilsen en galv
Spitzer
27.02.2018 kl 19:59 13711

Hvor har du det fra Galv, at PEN har en klausul eller back-in rights?

Uansett vil PEN måtte dekke sin del av utviklingskostnader for feltet.
piff
27.02.2018 kl 20:10 13699

Takker for den FF. Gått meg hus forbi.
Da begynner dette og ligne noe. Så gjenstår det og se om de leverer.
helloween
27.02.2018 kl 20:33 13625

Dussafu er gull og går sin gang:)

Er vel så interessant med OML 113 (Aje).I mars får vi en resurs oppdatering.
Tror det kan komme mye fra Aje innen kort tid;)MX oil har jo allerede gitt oss en forsmak på det.
helloween
27.02.2018 kl 20:42 13596

Spitzer

Mener også å ha lest at Pen har en opsjon om at de kan kjøpe seg opp på dussafu.

Men ikke til ett så enkelt regnestykke som Galv har satt opp☺
bmw5
27.02.2018 kl 21:36 13330

Pen har en opsjon til å kjøpe seg opp til 10 %
polion
27.02.2018 kl 22:48 13304

Dussafu-feltet vil i fremtiden selvsagt bli nærmere kartlagt, og da kan feltet fort vise seg å inneholde de forekomster som mye allerede tyder på. PEN's andel vil høyst sannsynlig bli verdsatt til/solgt for ca. 525 mill. USD. PEN's andel av Aje vil nokså snarlig (og høyst sannsynlig) bli solgt for ca. 45 mill. USD. Summerer vi da de to nevnte, nærmer vi oss NOK 110,- pr. aksje. Mindre blir det definitift ikke, høyst sannsynlig blir det adskillig mer. Jeg liker dog allikevel å vise en viss edruelighet i mine anslag.

Verdier som nevnt ovenfor, er selvsagt ikke problemfritt for en PEN-aksjonær. Hva i all verden skal vi gjøre med all rikdommen? Reinvestere i hva? Veksle om i cash og gjemme dette i madrassen? Føler at ufordringene står i kø, men heldigvis har vi et par års tenketid på oss.Høres ut som et luksusproblem, Polion.

La oss først konsentrere oss om å få opp disse verdiene. Jeg tror også det er mange potensielt drivbare felt på Dussafu. But the proof will be in the pudding.

Noen med en konklusjon ang. øking av eierandel. Ser BMW5 hevder at de kan øke til 10 %. Hvor har det blitt opplyst, BMW5

Tidligere hadde Tullow Oil en Back- in Right på Dussafu med 10% (tror jeg) ved oppstart av produksjon. Denne mener jeg bestemt er fjernet.
Redigert 28.02.2018 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
bmw5
28.02.2018 kl 10:56 12657

Fluefiskeren! Det er en stund siden jeg leste det. Det er vel antagelig i en Q rapport eller et skriv etter salget.
helloween
01.03.2018 kl 09:54 12517

Fluefiskeren

Ser ut som om det skal bores 3 bønner.
Det tredje hull blir en test brønn: DTM-3 pilot hole to appraise the northwest of the Tortue field in both the Gamba and Dentale reservoirs.Borr Drilling’s jackup Borr Norve has spudded the DTM-2H production well on the Tortue oil field offshore southern Gabon, according to Panoro Energy.
Tortue, part of the Dussafu Marin production-sharing contract (PSC), is 50 km (31 mi) offshore in a water depth of around 116 m (380 ft). It contains oil in two main sandstone reservoirs – the Gamba and the Dentale D6.
BW Energy Dussfau operates the PSC.
DTM-2H is being drilled as a horizontal well targeting the Dentale D6 reservoir at 3,140 m (10,302 ft) TVD subsea.
It will then be completed as a gas-lifted, subsea oil production well with a 500-m (1,640-ft) horizontal drain. The program should be completed within 70 days, after which the rig will drill the DTM-3 pilot hole to appraise the northwest of the Tortue field in both the Gamba and Dentale reservoirs.
Thereafter, it will drill the DTM 3-H production well targeting the Gamba reservoir at Tortue.

Ja, det skal bores to produksjonsbrønner samt en avgrensingsbrønn som du sier.Håper jeg ikke jeg har sagt noe annet?
helloween
01.03.2018 kl 10:09 12460

Husker ikke, men vet vi diskuterte om det var 2 eller 3 brønner som skulle bores nå i første omgang:)

Første brønn completion expected in April,2018, så ikke lenge før første milepel er unnagjort.
gunnarius
01.03.2018 kl 10:37 12397

Mener det er første gang at det fra min side ikke er kommentert et Q res. Egentlig ikke nødvendig, for både Aje og Dussafu ruller videre av seg selv. Dette sagt, man må ikke miste fokus og her må det fremdeles monitores.

Slik det tolkes herfra, ser veldig bra ut og skuldrene i posisjon ned. Det skal angivelig være positiv fremdrift ifm. det videre løp på Aje, så her må man bare ta den tiden som trengs.

Trading er ikke min force, men gårsdagens nedsalg bar preg av en trader eller max få tradere og slik synes det fortsette i dag. Iallefall ikke massivt angrep under NOK 10. Egentlig ikke så underlig, da de fleste longerne (også på topp 20) sitter med inngang ala dagens eller høyere. Har veldig liten tro på at større investorer selger seg ned nå – gitt det synes løsne på både Aje og Dussafu.

BWO aksjen går godt og det tror jeg skyldes at Dussafu er med i en større setting.

Med et par gode analyser nå, så spretter sannsynligvis PEN vesentlig over NOK 10. Kanskje dagens presentasjon og tilhørende materiell kan løfte aksjekursen over NOK 10. For om det er aktører som vil inn i PEN, samt verken Storebrand eller KLP er beredt til å selge seg ut, så skal det godt gjøres å kapre høyt volum, uten å påvirke aksjekursen oppover.
Redigert 01.03.2018 kl 10:41 Du må logge inn for å svare

Helloween

Da må du huske feil. Har hele tiden regnet med to horisontale produksjonsbrønner. En i Dentale(den som bores nå) og en horisontal i Gamba. I tillegg kommer avgrensigbrønnen. Vi må ha snakket forbi hverandre..

Det blir interessant å se om pågående brønn blir meldt når vi er på TD eller etter completion. Kanskje begge deler?
Redigert 01.03.2018 kl 10:46 Du må logge inn for å svare

Derimot er jeg usikker på hvorvidt avgrensingsbrønnen skal bores som sidesteg eller en helt selvstendig letebrønn.

Det virker som meldingene ikke er helt konsistente her. f
I begynnelsen bruke de betegnelsen sidesteg, men har ikke sett det i det siste.

Er der nogen der ved hvornår mødet afholdes hos SEB i dag. Der er heller ikke noget på hjemmesiden?
helloween
01.03.2018 kl 11:20 12274

Børsbjarne

PANORO ENERGY TO PRESENT AT THE SPAREBANK1 MARKETS ENERGY CONFERENCE, OSL

Presenterer i tidsrommet 13:00-14:15 i dag.


1March 2018. An updated CORPORATE PRESENTATION will be uploaded to Panoro

Tusind tak .
Jeg tror de har noget godt i ærmet . Et tilbud på gasdelen i Aje, vil være ok?
rek1
01.03.2018 kl 11:53 12073

Tror jeg legger meg på kjøpern her nede igjen.. :)
Svindel2
01.03.2018 kl 11:55 12210

Et salg må vel børsmeldes, tror heller ikke de avslører noen tilbud fra potensielle kjøpere, da kjøperen nok ikke vil ha det offentlig?
rek1
01.03.2018 kl 12:20 11988

Ja som ventet ,dette med en liten dump. men den tydlighvis svei litt for mye ,da 20000 aksjer ble rappet på 9,20... mine skal ikke selges før vi runder 25 kr.. :)