Styreleder Thomas C kjøper en haug med aksjer!


Om vi ser bort i fra ABO, så er han største aksjonær nå! Sånn skal det gjøres!

Jeg mener også at selskapet kan kreve tidligere ledelse og styre for erstatning i hht allmennaksjeloven:

17-1. Erstatningsansvar
(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, uavhengig sakkyndig, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.

(2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet.

Inord
31.07.2019 kl 13:13 1949

Paragraf 5-21 gjelder ikke valg av styre.

Det er styrt av aksjeloven
§ 6-28. Misbruk av posisjon i selskapet mv
(1) Styret og andre som etter §§ 6-30 til 6-32 representerer selskapet, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning.

Så et styre som favoriserer ABO på noen måte, kan kastes. Eller anmeldes.

Så ja, den øresavrundingen, som aldri er nevnt i noen børsmelding, var nok ulovlig basert på at konverteringen skulle være til 100% av vektet kurs.
Tror den var helt nede i 76 %, hvis jeg ikke husker feil.
Redigert 31.07.2019 kl 13:17 Du må logge inn for å svare

... og hva er det å signere avtale om å avrunde ned til nærmeste 10 øre, uten å informere aksjonærene?

Største problemet ved å bryte avtalen nå, er de "standard kontraktsbetingelser", som Grue og Beitnes signerte under:

Bl.a om ELE nekter å konvertere (slik Induct gjorde):
"Videre vil Selskapet ved forsinket levering av
aksjer til Investor ved konvertering av
obligasjoner og utøvelse av frittstående
tegningsrettigheter kunne holdes ansvarlig for å
betale Investor EUR 100,000 per dag slike
instrumenter leveres forsinket."
nopetter
31.07.2019 kl 13:44 1925

Inord

Hvis BO får styrelederen og noen til I styret så raserer dem selskapet før en ny generalforsamling klarer å kastet dem da er skaden allerede uopprettelig. Se bare hva løpe gutten til BO Beitnes og nikke dukka stiletthælen klarte på kort tid.

Det som er interessant nå er:
a) hvor mange som stemmer på EGF. Deltakelsen har vært laber før, bl.a. er det mange som tenker "jeg har alt for få aksjer for å påvirke noe", og gir blaffen å stemme eller gi fullmakt.
b) hvor mange av nåværende aksjonærer, bortsett fra Auplata, kommer til å støtte ABO
Inord
31.07.2019 kl 18:21 1865

Blir interessant å se hva som er kommet av innsigelser i forbindelse med vurdering av om det skal gjennomføres en miljøanalyse for Bending Lake.
Frist 4 august er like rundt hjørnet.
Inord
31.07.2019 kl 18:40 1855

Og denne er interessant i forbindelse med Mindoro.
Her jobbes det konkret med oppheving av forbud mot Mindoro Nickel Project
http://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_18/HB02557.pdf
Rubin
31.07.2019 kl 21:46 1790

Genitrekket som vil sette ABO sjakk matt er å foreta en rettet emisjon til venner av styret på 1.6kr med nok aksjer til å garantere seier på EGF. Det holder jo med noen få milioner 💰 kroner. 💰
Bulldog
01.08.2019 kl 01:15 1721

Genistreket er å se på en annen aksje.
Inord
01.08.2019 kl 07:15 1685

Ser på andre aksjer.
Men ser også mulig oppside i denne. Og den er stor, selv om faren for konkurs er større.
Så var det det med å klare å kjøpe seg inn på rett tidspunkt, hvis det kommer en oppside.
Eller evt. for de som har blitt med ned fra langt oppe; å ikke kaste kortene fordi det gir lite å selge nå.

Vi snakker glatt 10-gangen. Da er aksjen på det som tilsvarer 70 øre før spleis. Da må de først få til noe av det som de prøver på. Da snakker vi enten salg av Mindoro, gruvelisens og børsnotering Ambershaw.
Så satse femti tusen her nede? Kanskje.

Får Element noen gang til noe av betydning? Neppe.
Men plutselig har de forhandlet seg til at eierandeler i Mindoro og Ambershaw byttes i eierandeler i et eller flere gruveselskap som er verdt å satse på, og som er i drift.


Joda, nopetter, jeg vet at ABO skal slakte selskapet. Vi får bare se hva som skjer.
Redigert 01.08.2019 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Når man ser på resultatet til storaksjonær Pro AS i fjor, så skjønner man at Pro kan kjøpe både hele ELE, ABO, ProCorp, GrueInvest og White NOvember Fund for pengene han har i baklomma :P Så var det det å overbevise noen å delta i en evt. emisjon da

Har fått bekreftet at ABO ikkje kan konvertere under pålydende(1,6) av ELE. 😎så da er den spiralen stoppet👌da er det i det minste mulig å rekne på verste utfall av antall aksjer om hele transjen skal konverteres.
Møyfrid
01.08.2019 kl 15:18 1526

Den første virkelig gode nyheten litt over ett år.

Kudos for den, Innreg. :-)
HP17
01.08.2019 kl 16:12 1506

Det er vel ikke helt sikkert. Snart har ABO sannsynligvis sikret seg full kontroll med nytt styre og da kan ABO banke gjennom en ny spleis 20/1 eller 50/1, så fortsetter karusellen i høyt tempo nedover?

ABO styret showet i ELE
oddivar
01.08.2019 kl 16:18 1503

spleis gir også spleis av pålydende.
HP17
01.08.2019 kl 16:23 1502

Da får ABO bare fatte et styrevedtak på å redusere pålydende?
Trist at Lars Beitnes lykkes med sin plan å forære ELE på et sølvfat til ABO. Tipper han har tjent godt på det i tillegg til via WNF?

Tror det krever samme flertall som for vedtektsendringer.
Redigert 01.08.2019 kl 16:36 Du må logge inn for å svare

Virker som det er mulig å stemme på forhånd, da stemte jeg mine 8712 aksjer mot valg av nytt styre....

Sørlandet

Stemmer det😎det kreves 2/3 av stemmene for å banke igjennom å sette ned pålydende 👌så det er ikkje eit alternativ 👏👏
ABO vil aldri kunne konvertere under 1,6😍
Rubin
01.08.2019 kl 21:18 1412

Det positive nå er at ledelsen kan beregne hvor mange aksjer som må til for sikre kontroll. Som nevnt tidligere kan de også gjennomføre en rettet emisjon på 1.6kr for å stenge silkeskjerfet ut i kulden. 😝

RE - Stemmer det😎det kreves 2/3 av stemmene for å banke igjennom å sette ned pålydende

* Det betyr jo i teorien at ABO nærmest kan få det igjennom alene ...
Inord
02.08.2019 kl 06:04 1325

Som sagt tidligere, det kan de ikke hvis det er i den hensikt å skade (utvanne) andre aksjonærer.

Da kan man kreve at det ikke skal stemmes over.
Feks tipse DN om saken
Redigert 02.08.2019 kl 06:06 Du må logge inn for å svare
Inord
02.08.2019 kl 09:08 1243

Hva er i såfall minstepris ved et slikt bud?

Høyeste pris de selv har betalt for aksje de siste 6 mnd før de passerte tilbudspliktgrense (første er 33%). Altså høyeste konverteringskurs siste 6 mnd, for ABOs tilfelle.

Selger ikkje til skarve 6 kroner!!(30 øre før spleis)
Dei trenger vell 90% for å klemme igjennom tvangsinnløsning.
Redigert 02.08.2019 kl 09:49 Du må logge inn for å svare
Inord
02.08.2019 kl 10:14 1169

Tenk på det motsatt: ABO må kjøpe til 6 kr, kursen er 1,5.
Så de vil nok unngå budplikt

Er rimelig sikker på det blir Texas før GF😎 Noen må jo ha en plan her 😋ABO kan ikkje konvertert under pålydende og ikkje over 33% får å unngå budplikt.

TC (styreformann)kjøpte nettopp en haug med aksjer til 2,8, hvorfor gjorde han det?🚀
Inord
02.08.2019 kl 12:13 1102

Skal si det er tørke i dag, ikke solgt tusen aksjer ennå!?
HP17
02.08.2019 kl 12:19 1096

Ingen fare ABO har nok full kontroll over ELE og det første steget har vært å gruse kursen, deretter skal de ta kontroll over styret også skal vel resten av transje 3 brukes til å tvinge kursen godt videre ned?

Dere kan takke Lars «red flag» Beitnes for det hele.

HP17

ABO kan ikkje konvertere under 1,6 så hva skulle dei ha vunnet på å presse ned kursen?
Den spiralen er stoppet for godt!
Inord
02.08.2019 kl 13:20 1066

Ingen dumper kursen på fire timer, og ingen øker på kjøpssiden.
1 handel.
Det må være rekord.

ABO har ikkje noe å vinne på kurs nedgang lenger så vi får vel si trenden har snudd!
Stille før stormen skal enn si.

Nå har til og med ABO interesse for at kursen skal stige😎🚀
DavidM
02.08.2019 kl 13:54 1053

De siste par dagers diskusjon på denne tråden er veldig god. Blir interessant når ting setter i gang her 🚀🚀💨
nopetter
02.08.2019 kl 14:22 1033

Et eksempel er den 43k posten som har blitt flyttet på hele uken stadig nedover. Denne aksjen kommer til å bli most ned av BO